Goed Nederlands kan het verschil maken bij het vinden van een baan

Vanavond is het Utrechts Studentendictee 2014 van het taleninstituut Babel. Volgens Babel zou de Universiteit Utrecht meer aandacht moeten besteden aan het niveau van het Nederlands van haar studenten. Zo kan een in correct Nederlands geschreven sollicitatiebrief nét het verschil maken.

Babel biedt verschillende taalcursussen aan en verzorgt al enkele jaren de taaltoets voor de eerstejaars studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en het departement Rechtsgeleerdheid. Dit collegejaar haalden de studenten van deze opleidingen gemiddeld een 6,9 voor de taaltoets Nederlands; 17 procent had een onvoldoende.

Deze cijfers kunnen moeilijk belabberd worden genoemd zoals een promotieonderzoek over de  taalvaardigheid van het Nederlands van de student onlangs deed vermoeden en waar de Volkskrant op 30 april over schreef. Volgens onderzoekers Anouk van Eerden en Mik van Es maken hbo-studenten gemiddeld 81 taalfouten per volgeschreven A4 en wo-studenten de helft. Dit promotieonderzoek werd later in de Volkskrant van 10 mei 2014 als niet representatief gezien, omdat het werk van slechts 20 hbo-studenten en 10 universiteitsstudenten werd onderzocht.

Het onderzoek voedt wel het idee dat het niveau van de Nederlandse taal naar een hoger plan getild kan worden. Een goed niveau zorgt voor een vruchtbaarder academische carrière, zegt Marc Gebuis van Babel. Het gebruiken van correct Nederlands bij het schrijven van bijvoorbeeld een sollicitatiebrief kan bepalend zijn voor de kans op een baan van de student.

De faculteit Sociale Wetenschappen deelt Babels mening over het belang van een goede taalvaardigheid. Bij deze faculteit leggen eerstejaarsstudenten de toets op vrijwillige basis af en heeft als doel om studenten inzicht te geven in hun taalniveau. Om het niveau op te krikken, kan de student via de faculteit een driedaagse cursus volgen bij Babel. Bij rechten is het verplicht om de toets te maken, maar ook voor deze studenten geldt dat het dient als diagnostische toets.

Bachelorstudenten Farmacie moeten verplicht een taaltoets maken die verzorgd wordt door de docenten Farmacie. Bij studenten met een buitenlandse achtergrond wordt nog een extra toets Farmaceutisch Nederlands afgenomen. Deze laatste taaltoets wordt door Babel gemaakt. Voor het afronden van de bachelor moet de toets met een voldoende worden afgerond. Een soortgelijke toets wordt ook afgenomen bij de bachelorstudenten Geneeskunde met een buitenlandse achtergrond.

Voor een deel van de studenten van de faculteit Geesteswetenschappen is een taaltoets verplicht. Deze toets is door de faculteit zelf gemaakt en is bestemd voor eerstejaarsstudenten binnen het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Wie de toets ook na verschillende pogingen niet haalt, mag niet beginnen met het tweede jaar. Dit geldt ook voor studenten die een opleiding bij Moderne Talen volgen waar de voertaal van de colleges grotendeels niet-Nederlands is. Een beetje vreemd misschien, maar  taalwetenschapper en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht Elma Blom zegt dat een beter taalniveau van het Nederlands (als moedertaal) positief bijdraagt aan het leren van een vreemde taal.

Andere faculteiten zoals Geowetenschappen en de departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Economie maken geen gebruik van de taaltoets. Ze zien het nut niet in van zo’n Nederlandse taalvaardigheidstoets, vaak omdat veel cursussen in het Engels worden gegeven.

Op 20 mei, vanavond, vindt het Utrechts studentendictee 2014 plaats dat wordt georganiseerd door Babel. De bijeenkomst is in het Academiegebouw aan het Domplein. Het dictee is populair, want alle 110 plekken zijn al gereserveerd. Wil je jouw Nederlandse taalvaardigheid testen? Maak enkele opdrachten uit de taaltoets:

Onderdeel A spelling werkwoorden
Vul het werkwoord in de juiste vorm in.

Omdat de keeper gisteren (stuntelen) ____________, (vergroten) _______________ Sneijder op een eenvoudige manier de voorsprong.

Onderdeel B voorzetsels
Vul het juiste voorzetsel in.

Hij houdt zich bezig _______ zaken waar hij eigenlijk geen verstand ________ heeft.

Onderdeel C woordgebruik en formuleren
Kies het juiste woord.

Tijdens de teamvergaderingen wordt er veel overlegd maar als puntje bij _________ komt, neemt de directie de beslissingen.

a. puntje
b. paaltje
c. praatje

Onderdeel D hoofdletters, interpunctie en alinea-indeling
Kies de zin met de juiste interpunctie.

a. Het schilderij dat verplaatst moest worden heeft de operatie goed doorstaan.
b. Het schilderij dat verplaatst moest worden, heeft de 'operatie' goed doorstaan.
c. Het schilderij, dat verplaatst moest worden, heeft de 'operatie' goed doorstaan.
d. Het schilderij, dat verplaatst moest worden heeft de operatie goed doorstaan.
 

Bron: Babel

Advertentie