Henk Kummeling benoemd tot universiteitshoogleraar

Kummeling is vanaf 1995 hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht verbonden aan het Instituut voor Staats- en bestuursrecht en rechtstheorie van de Universiteit Utrecht.

Van 2008 tot 2014 was hij decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van deze universiteit. Op dit moment is hij voorzitter van de landelijke Kiesraad, voorzitter van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS en hoogleraar aan de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika.

De Universiteit Utrecht heeft Kummeling nu benoemd als universiteitshoogleraar. Dit is een selecte groep wetenschappers van internationale topkwaliteit met discipline-overstijgende visie en uitstraling.

De komende jaren zal Henk Kummeling vooral onderzoek doen naar de opbouw en verduurzaming van instituties, in het bijzonder in nieuwe democratische rechtsstaten en de rol die internationale organisaties, zoals de VN, het IMF en de Wereldbank, daarbij spelen. Kummeling blijft daarnaast nauw betrokken en beschikbaar voor onderwijs en onderzoek binnen de faculteit Rebo.

Advertentie