Nieuw UU-netwerk

‘Het is belangrijk om queer medewerkers met elkaar te verbinden’

Queer platform UU. Foto: DUB
Foto's: DUB

“Toen ik hier net kwam werken, was ik benieuwd naar wat er zoal werd georganiseerd voor queer medewerkers”, zegt Jeroen Berg die als marketing en communicatiemedewerker werkt bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. Daarnaast zet hij zich in voor de stuurgroep Equality, Diversity and Inclusion (EDI). “Voor mij als gay man versterkt het ontmoeten van andere queer collega’s het gevoel dat ik er ook bij hoor. Wetende dat we met elkaar verbonden zijn, creëert een groter gevoel van herkenning en veiligheid voor mij. Ik kwam uit op het regenboognetwerk, maar dat bleek zo goed als inactief.”

Hij nam daarom het initiatief om te bekijken wat de mogelijkheden waren om het netwerk nieuw leven in te blazen. Hij sprak met allerlei UU-medewerkers, met de diversity dean en met de initiatiefnemers van het regenboognetwerk. “Het regenboognetwerk kende echter een aantal knelpunten. Zo was het bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg of het netwerk voor medewerkers of ook voor studenten was en hoe het netwerk actief kon blijven. Uiteindelijk lag de voorkeur bij het beginnen van een nieuw netwerk alleen voor medewerkers. Dat heeft uiteindelijk een half jaar geduurd om vorm te geven, draagvlak te creëren en medewerkers te enthousiasmeren.” 

Queer at UU wordt nu aangestuurd door een vierkoppige commissie (intranet) en moet een netwerk zijn voor UU-medewerkers dat als doel heeft te verbinden, te ondersteunen, en de belangen van queer medewerkers te behartigen. “Buiten de norm vallen op het gebied van gender, seksualiteit of sekse brengt diverse uitdagingen met zich mee. Denk aan discriminatie, schaamte, en uitsluiting. De thema’s gaan vaak erg diep en zijn vaak persoonlijk. Zeker op het werk is het dan fijn om een plek te hebben waar je hier vrijer over kunt spreken, en waar de kans dat je begrepen wordt een stuk groter is.”

Queer platform UU. Foto: DUB

Wie zijn welkom bij Queer at UU?
“Queer is inderdaad een breed begrip, maar we gaan niet gatekeepen wie er queer genoeg is om mee te doen. Ook voor mensen die zoekend zijn of niet weten hoe ze zichzelf precies willen definiëren staan we open. We communiceren in het Engels omdat we alle medewerkers willen includeren, ook als ze geen Nederlands spreken.”

Op 23 januari vond de kick-off plaats. Hoe verliep die?
“Terugkijkend was het wat mij betreft een groot succes. Er waren zo’n honderd aanmeldingen, en uiteindelijk waren er tachtig mensen aanwezig. Het vond plaats in de  Faculty Club. Deze ruimte heeft een lange geschiedenis en daarmee een wat traditionelere achtergrond. Door de kick-off van Queer at UU juist daar te doen, lieten we zien dat die plek ook voor ons is. 

“De avond werd geopend door diversity dean John de Wit, die wat vertelde over het belang van een netwerk als het onze. Er zijn namelijk heel veel queer medewerkers, maar ze weten elkaar nog niet altijd te vinden. Het is fijn om te weten dat je niet alleen bent, terwijl dat binnen je eigen team of afdeling misschien wel zo kan zijn. Daarna interviewde hij de commissie om op interactieve manier aan de aanwezigen te laten weten wat het netwerk is. Er stond ook een ‘ideeënbox’ waarin iedereen een idee kon stoppen. Daaruit moet blijken waar de behoeftes liggen van de doelgroep en waar we als commissie mee aan de slag zullen gaan.”

Hoe gaat Queer at UU te werk?
“We hebben een missie en visie opgesteld waarin drie kerndoelen centraal staan. We willen queer collega’s samenbrengen en ondersteunen, en we komen op voor belangen van LGBTQI+ medewerkers. Hoe die missie precies wordt ingevuld, staat nog niet vast. We vinden het namelijk onwijs belangrijk om uit het netwerk zélf op te halen waar de behoefte ligt, en dan te gaan kijken of we dat kunnen realiseren. Vandaar die ideeënbox bij de kick-off. We willen niet van bovenaf beslissen wat er moet gebeuren, het is belangrijk dat dit uit de medewerkers zelf komt.

“We hebben al wel wat concrete ideeën. Zo is het bijvoorbeeld best lastig om je naam te wijzigen in alle systemen voor medewerkers die in transitie zijn. Dat zou een van de dingen kunnen zijn waar we ons over gaan buigen: hoe kunnen we dat sneller laten verlopen? Omdat Queer at UU nu al uit zo’n 150 leden bestaat, kan je je voorstellen dat we samen best wat voor elkaar kunnen krijgen. We maken samen de Universiteit Utrecht, dus we kunnen er ook alleen samen voor zorgen dat het een plek is voor iedereen.”

Wat er staat er op jullie activiteitenkalender?
“Elke twee, drie maanden hebben we een activiteit. Die variëren van lezingen tot sportevenementen, zo sluiten we aan bij de ‘Queer boulder night'. Elke tweede donderdag van de maand houden we een borrel.”

Het regenboognetwerk was uiteindelijk niet zo actief meer. Hoe willen jullie dat voorkomen?
“We hebben er alle vertrouwen in dat Queer at UU een stevige basis heeft, gezien de grote opkomst bij de kick-off, het aantal leden in de teamsomgeving en het grote draagvlak bij allerlei belangrijke mensen van de universiteit. We denken goed na over toekomstige opvolgregelingen en zorgen ervoor dat we blijven ophalen wat er speelt bij de medewerkers. In de commissie zit veel marketing- en communicatiekennis, wat er ook voor zorgt dat het netwerk goed onder de aandacht komt en het contact niet snel zal verwateren. We gaan er met de evenementen voor zorgen dat het netwerk actief blijft. Het opzetten van het netwerk is één ding, het behouden ervan heeft nu onze focus!”

Queer platform UU. Foto: DUB

Advertentie