Hiep hiep: Boeknominaties, filmprijzen en subsidies voor game- en kankeronderzoek

Martin Bossenbroek kan deze maand zowel de Ako als de Librisprijs winnen. Janina Pigaht won de filmprijs van de stad, roeier Kaj Hendriks werd gehuldigd bij Triton en Huub Schellekens won de 'Lef in het lab-prijs'.

Nominaties voor Ako en Libris
Voor historicus Martin Bossenbroek is eind oktober super spannend. Zijn boek De boerenoorlog staat op de shortlist van zowel de AKO Literatuurprijs als van de Libris Geschiedenisprijs. De Librisprijs wordt 20 oktober bekend gemaakt, de AKO literatuurprijs op 28 oktober. Zijn boek gaat over de Boerenoorlog die van 1899 tot 1902 werd gevoerd tussen de Britten en Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat in zuidelijk Afrika. Ook de cruciale Nederlandse inbreng komt in het boek aan bod. Bij de vijf genomineerden voor de Libris geschiedenisprijs zit ook Frits van Oostrom voor zijn alom geprezen boek Wereld in woorden, waarover DUB eerder schreef, en 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van de oud-UU-onderzoeker Els Kloek die via crowdfunding aan geld kwam om dit boek te realiseren.

Nominatie Zeeuwse boekenprijs
Het onderzoeksproject Geschiedenis van Zeeland onder leiding van de historicus Paul Brusse heeft geresulteerd in twee boeken. Deze twee boeken staan samen met negen andere titels op de longlist van de Zeeuwse Boekenprijs 2013. De jury maakt half oktober een shortlist van vijf boeken bekend. De winnaar wordt uitgeroepen op 9 november, als afsluiting van de Week van het Zeeuwse Boek. Alle 82 ingezonden boeken maken bovendien kans op de PZC Publieksprijs. Daarvoor kan worden gestemd. De nieuwe provinciale geschiedschrijving Geschiedenis van Zeeland zal uiteindelijk vier boeken omvatten. De eerste twee delen verschenen in het najaar van 2012, deel I over de periode van de prehistorie tot 1550, deel II over 1550 tot 1700.

Filmprijs van de Stad Utrecht
Tijdens de openingsavond werd de winnaar van de Filmprijs van de Stad Utrecht bekendgemaakt, de prijs voor de beste debuutfilm van het festival. Regisseur Janina Pigaht won de prijs voor haar korte documentaire Dagboeken van een Olifant. De prijs bestaat uit een beeld van de Utrechtse kunstenaar Joost van den Toorn en een geldbedrag van 5000 euro. Janina Pigaht werkzaam bij het Centre of the Humanities, ontving de prijs uit handen van burgemeester Wolfsen van Utrecht. Ook werd het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs aan Monique van Schendelen uitgereikt. DUB heeft haar nog geïnterviewd over de film.

UU alumna genomineerd voor Emmy
Haar film Sound of vision duurt zeven minuten en gaat over een blinde man in New York die vertelt hoe hij als blinde die stad ervaart. Op 1 oktober zat ze in New York in de zaal omdat de film was genomineerd voor een Emmy in de categorie Kunst en cultuur. Zij is Loretta van der Horst. Ze studeerde in 2009 af aan het University College Utrecht en ging daarna naar New York voor een master Journalistiek en Documentaire. Haar film werd eerder uitgeroepen tot de beste film van de International Documentary Challenge en overgenomen door de publieke zender PBS. Een Emmy gewonnen heeft Loretta niet. Misschien lukt dat met haar volgende film waarvoor ze nu in Peru verblijft. 

Geschiedenisstudent Sascha in finale VN-Jongerenvertegenwoordiger
Sascha Stans (21) is student geschiedenis en deed 28 september mee aan de halve finale van de verkiezing van Jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Zes kandidaten gingen met elkaar in debat over duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en democratie. De vakjury, versterkt door een jongerenpanel, verkoos Sascha Stans tot één van de drie winnaars. Hij zal de komende tijd campagne voeren om de Nederlandse jongeren voor zich te winnen. De uiteindelijke winnaar – degene met de meeste stemmen – wordt bekend gemaakt op de Nacht van de VN op 23 oktober.

Sportpenning voor Kaj Hendriks
Tritonroeier Kaj Hendriks maakte furore tijdens het WK roeien in Zuid-Korea waar hij met zijn team in de vier-zonder-stuurman het goud pakte. De roeier van Triton werd vorige week een ‘koninklijke’ huldiging van zijn roeivereniging. Roeiers vormden een haag met riemen aan weerskanten van de blauwe loper. De Eerste Jaars Zwaar van het afgelopen jaar droeg hetm gezeten op een stoel tot in de zaal. Verrassend was de komst van loco-burgemeester Hans Spigt die hem de Sportpenning van de gemeente Utrecht uitreikte. In de penning staat gegraveerd: Kaj Hendriks, Historisch Goud voor stad en Triton. De Sportpenning wordt door het college van Burgemeester en Wethouders toegekend aan personen of verenigingen, die zich in een tak van sport bijzonder verdienstelijk voor Utrecht hebben gemaakt.

Lef in het lab-prijs
Hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie Huub Schellekens heeft eind september de 'Lef in het lab-prijs' van de Dierenbescherming gekregen. Hij kreeg de prijs onder meer vanwege zijn niet aflatende, prikkelende verzet tegen nutteloze en overbodige dierproeven. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming noemde het bij de uitreiking in Ede een soort ‘oeuvreprijs’: "Schellekens stelt zich al decennialang op als actief aanjager van de discussie over farmacie en geneesmiddelenontwikkeling. Hierbij neemt hij geen blad voor de mond, daagt hij uit en stelt zich soms ronduit provocatief op. Wij houden daar wel van bij de Dierenbescherming".

Spinozaprijs overhandigd aan Bert Weckhuysen
Natuurlijk was het al lang bekend dat Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse, de NWO Spinozapremie 2013 in ontvangst mocht nemen. Maar toch blijft het bijzonder dat hij 27 september in Den Haag uit handen van staatssecretaris Sander Dekker en NWO voorzitter Jos Engelen de premie van 2,5 miljoen euro echt uitgereikt kreeg. Tijd voor Weckhuysen om nog een tipje van de sluier op te lichten waaraan hij het geld wil besteden: "Ik wil katalysatoren de eeuwige jeugd geven: ze zo lang mogelijk op het meest productieve punt van hun leven houden. Wat er precies in katalysatoren gebeurt, wil ik ook aan een groot publiek laten zien. Dit onderzoeksgebied is erg visueel en ik ga een deel van de premie gebruiken om te kijken hoe ik mijn fascinatie voor katalyse kan overbrengen aan een groot publiek."

Acht ton voor game-onderzoek
Het graduate programme Game Research van de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen heeft van NWO een subsidie gekregen van 800.000 euro. Dit onderzoek richt zich op serious games, computerspellen over onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Deze worden steeds vaker gebruikt. Ze zorgen er voor dat wetenschappers hun onderzoek in een veilige omgeving kunnen uitvoeren en kunnen experimenteren. De onderzoeksschool Game Research doet hier onderzoek naar door bijvoorbeeld een virtuele wereld te combineren met de wereld om ons heen, of het ontwikkelen van natuurlijke interacties binnen een virtuele wereld. Met de toekenning van NWO kunnen de Graduate School of Natural Sciences en de Graduate School of Humanities hun onderwijs- en onderzoeksprogramma's voor de ontwikkeling van jong wetenschappelijk talent verder versterken. De financiering is bedoeld voor de aanstelling van vier promovendi gedurende vier jaar, op het raakvlak van de Informatica en de Media- en Cultuurwetenschappen.

Flinke subsidie van KWF Kankerbestrijding
De onderzoekers Bart Westendorp en Alain de Bruin, beiden verbonden aan het departement Pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde, hebben een prestigieuze KWF-projectbeurs ontvangen van ruim een half miljoen euro. Dit is een subsidie voor innovatief en excellent fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het terugdringen en onder controle brengen van kanker. Wat de onderzoekers willen achterhalen is hoe celdeling kan ontsporen als gevolg van DNA-schade. Hiermee willen ze nieuwe aanknopingspunten vinden voor therapeutische interventie bij kanker. Het project is een intensieve multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde, het Hubrecht Instituut, het UMC Utrecht en het Nederlands Kankerinstituut.

Europese erkenning voor Personeelsbeleid voor onderzoekers
De Universiteit Utrecht mag van de Europese Commissie een speciaal Human Resource-logo voeren met ‘Excellence in Research’. Met dit logo onderscheidt de universiteit zich als een aantrekkelijke internationale werkgever. Om ervoor in aanmerking te komen moet de universiteit een ‘Europees handvest voor onderzoekers’ en een ‘gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers’ ondertekenen. De Universiteit Utrecht onderschrijft hiermee de 40 principes op het gebied van personeelsbeleid voor onderzoekers. Een interne analyse van het personeelsbeleid wees uit dat de Universiteit Utrecht grotendeels voldoet aan de principes uit het handvest. Maar op drie punten zijn nog verbeteringen nodig. Zo kan de universiteit onderzoekers nog beter faciliteren als het gaat om het overbrengen van kennis op een groot publiek, moet er bij sollicitaties meer aandacht komen voor andere criteria dan de hoeveelheid publicaties en moet een sabbatical vaker ingezet worden als instrument voor mobiliteit onder medewerkers.

Advertentie