Hoe verklein ik de stap van studie naar arbeidsmarkt?

Veel studenten hebben moeite met de overstap van studie naar betaalde baan. Career Services wil vanaf volgend jaar activiteiten organiseren om studenten en bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met kenniscafés.

Hun hele studie werken studenten toe naar een baan. Maar hoe dichterbij het moment komt, hoe hoger de drempel lijkt te zijn. De stap tussen de studeren en werken blijft groot. Waar lopen studenten tegen aan bij het maken van deze stap en welke vragen hebben zij nog?

Dat was een van de thema’s die aan de orde kwam bij het eerste symposium van Career Services op 18 november. Career Services is een in september opgerichte dienst van de Universiteit  Utrecht die studenten wil helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Tijdens het symposium werd aan bedrijven en studenten gevraagd wat zij van elkaar verwachten Voor studenten blijkt het moeilijk om te weten op welke gronden ze voor een bedrijf zouden moeten kiezen. Ze weten niet hoe de cultuur, sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bedrijf zijn. Ook is niet altijd duidelijk bij welk bedrijf ze met hun specifieke opleiding kunnen aankloppen. Wat zoeken de bedrijven? En welke banen hebben ze voor de studenten in de aanbieding?

Als student wil je ook graag weten wat een bedrijf van jou verwacht. “Het zorgt voor onzekerheid dat we nog niet vaak in aanraking komen met het bedrijfsleven tijdens de studie”, zegt een student tijdens een van de workshops. “Ik weet bijvoorbeeld niet wat ik tijdens een sollicitatiegesprek kan eisen.”

Verder willen studenten tijdens de studie graag vaardigheden ontwikkelen die hen helpen bij het vinden van een baan. Iedereen zegt dat je moet netwerken, maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Wat verwacht een organisatie van een sollicitatiebrief of van een cv? Wat zijn de details die ze eruit pikken?

Career Services heeft dit symposium gebruikt om de wensen van de studenten te inventariseren. Een weekje later hebben ze een paar conclusies getrokken. “Het is belangrijk om studenten te stimuleren te onderzoeken waar ze goed in zijn. Dat vergroot hun zelfreflectie en hierdoor is ook een betere match mogelijk tussen bedrijven en studenten”, zegt Arjen van Vliet, hoofd van Career Services.

Concreet wil Career Services een brug slaan tussen studenten en het bedrijfsleven. Een van de opties is het organiseren van kenniscafés, waar student en bedrijf informatie kunnen uitwisselen en vragen aan elkaar kunnen stellen. Ook het in contact brengen van studenten met alumni, mensen die aan de UU gestudeerd hebben, kan helpen een netwerk op te bouwen.

Een andere manier om de overgang tussen studie en arbeidsmarkt te verkleinen is het zichtbaar maken van stages in de online stage bank. Dat helpt studenten bij het vinden van een stage zodat ze alvast kennis kunnen maken met bedrijven. In de stagebank worden stagevacatures verzameld die, afhankelijk van de opleiding, voor veel UU-studenten relevant zijn.

Studenten hebben vaak moeite met de manier waarop ze zich het best kunnen presenteren. Door middel van trainingen helpt Career studenten hierbij. Naast het huidige aanbod gaat Career Services nu ook LinkedIn trainingen geven, waar studenten leren zich optimaal te profileren op LinkedIn zodat ze zichtbaar voor toekomstige werkgevers.

De universiteit wil met Career Services studenten helpen zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Arjen van Vliet zegt dat dit alleen kan slagen wanneer er goed samengewerkt wordt andere studentbegeleiders en studieverenigingen. Career Services kan opleidingen ondersteunen om het werkveld te betrekken bij de opleiding.

Career Services werd 1 september dit jaar opgezet door de UU. Inmiddels hebben 400 studenten een training gevolgd en 75 studenten een persoonlijk gesprek gehad bij Career Services.

Advertentie