Hoe voorkom ik een negatief bindend studieadvies?

Een langdurige ziekte is een valide argument voor een aangehouden bsa

Het bindend studieadvies hangt bij veel studenten als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Ze durven niet nachtenlang te feesten, zoals hun ouders vroeger deden. Maar is er een manier om toch te feesten en het eerste jaar goed door te komen?

Het is tegenwoordig verplicht om in je eerste studiejaar 45 van de 60 studiepunten te scoren. Haal je dit aantal niet, dan word je vriendelijk doch dringend verzocht je opleiding te verlaten, en ben je de komende jaren niet meer welkom bij die opleiding aan de UU.

Dreig je je 45 punten niet te halen, en wil je toch graag aan de UU blijven studeren, dan kan je altijd gebruikmaken van de 1-februari-regeling. Stop je voor februari dan hoef je je stufi en OV niet terug te betalen en kan je het jaar erop fris en fruitig opnieuw beginnen.

Maar je kan ook gaan voor een aangehouden advies. Deze krijg je als je min of meer buiten je eigen schuld om de 45 ECTS niet hebt gehaald. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest of omdat je heel verdrietig bent door het overlijden van een naast familielid. In je tweede jaar aan de UU moet je dan wel laten zien dat je in één jaar 45 studiepunten kunt halen. Het gaat dan om nieuw behaalde punten.

Als je bindend studieadvies negatief uitvalt, is er óók nog hoop. Je kan bezwaar aantekenen en proberen je negatieve advies omgezet te krijgen in zo’n aangehouden advies. Hoe werkt dat?

DUB bestudeerde grondig de zaken waarin studenten bezwaar aantekenden tegen hun negatief bindend advies bij het College van beroep voor de Examens. Daaruit blijkt dat commissieleden gevoelig zijn voor een aantal punten. Met een beetje creativiteit, een beetje studeren en een strakke planning is het mogelijk je negatieve advies om te buigen. Zoals Sociaal Wetenschapper Peter Selten van het DUB-panel onlangs zei in DUB als reactie op het invoeren van prestatieverhogende maatregelen aan universiteiten: "In de praktijk zijn deze boterzacht. Studenten verzinnen binnen de kortste keren strategieën om ze te ontduiken."


Snel klagen
Start zo vroeg mogelijk met klagen. Je helpt je zaak niet als je in juli opeens met een zielig verhaal op de proppen komt. Ga vanaf het begin regelmatig op de koffie bij de studieadviseur.

Verzin een ziekte
Verzin een ziekte. Een beetje lullig voor studenten die echt ziek zijn maar je moet toch iets. Je kan kiezen uit allerlei aandoeningen zoals faalangst, rsi of een winterdepressie… Je bent de enige niet. Veel studenten hebben wel ‘ergens’ last van, blijkt onder meer uit de overuren die studentenpsychologen maken.

Scoor direct
Scoor in het eerste en luier in het tweede semester. Het College van beroep voor de Examens kijkt naar eerder behaalde resultaten om te beoordelen of aangenomen kan worden dat je zonder je ‘bijzondere omstandigheden’ je studiepunten wél gehaald zou hebben.

Gedraag je dom
Gedraag je consequent dom. Laat niet merken dat je extreem goed op de hoogte bent van de Wet op hoger onderwijs en maatschappelijk onderzoek terwijl je niks zegt te weten van de voor jouw nadelige regelgeving omtrent het bsa. Zoiets vindt het College van beroep voor de Examens verdacht.

Verbeter jezelf
Knal er op het einde een paar tienen uit. Het College van beroep voor de Examens is vatbaar voor een ‘significante verbetering van de studieresultaten’ die laten zien dat je het écht kunt! En ga desnoods een paar keer naar de studentenpsycholoog om te tonen dat je (heus hoor, echt!) aan jezelf wil werken.

Faal dik
Als je faalt, doe het dan goed. Het College van beroep voor de Examens kijkt naar causale verbanden. Gebruik je de smoes ‘het lukt me niet vanwege stressvolle persoonlijke omstandigheden’  (terwijl je gewoon te veel gefeest hebt) haal dan al je vakken niet in die periode. Kies je moment, zo voorkom je achterdocht.

Andermans expertise
Laat anderen het werk voor je doen. Wil je bezwaar aantekenen, maak dan gebruik van de voorbeeldbrief van de Landelijke Studentenvakbond. Laat het Juridisch Loket zich gratis en voor niets over je zaak buigen. Schakel je studieadviseur in. Of je medestudenten die niet willen dat je ze verlaat.   

Sprankje hoop
Word nooit een hopeloos geval, wees de bloem in de knop. Zorg dat er reden is te denken dat het volgend jaar beter zal gaan. Haal ergens een vakje, toon een sprankje intelligentie. Een verloren zaak wordt niet geholpen, want dan faal je volgend jaar toch wel. In dergelijke gevallen zijn ze liever direct van je af. 

Maak een stappenplan
Heel belangrijk: kies je strategie. Je kan niet een chronische aandoening hebben én de laatste periode alleen maar tienen halen. Maak zo snel mogelijk in het studiejaar een stappenplan en houd je daar aan.


Je kunt natuurlijk al deze moeite doen voor een aangehouden advies. Maar je kan je ook conformeren. Haal 45 ECTS. Niet spannend, wel praktisch. Zo ben je voor het voortzetten van je studie niet afhankelijk van de hoge heren en dames van de uni. Zet je plancapaciteiten en creativiteit in om een strak studieschema te maken. Waarbij je natuurlijk veel tijd voor ‘persoonlijke ontwikkeling’ (lees: feesten) inplant!

De centrale regels in het Onderwijs Examenreglement over het bindend studieadvies. Faculteiten moeten deze regels overnemen en vullen ze lokaal aan. 

De bsa-scores van collegejaar 2012-2013:

Hieronder de eindadviezen van het bindend studieadvies in absolute getallen. De gegevens van het jaar 2012-2013 zijn nog niet compleet, omdat nog niet alle eindadviezen zijn ingevoerd in Osiris. Deze getallen zijn bijgewerkt tot  dinsdag 17 september. De studenten die voor 1 februari 2013 zijn gestopt, zijn als getal terug te vinden in de tabel ‘negatief’ of in de tabel ‘geen’.

 

bsa-score Universiteit Utrecht:

  Aangehouden Negatief Positief Geen Totaal
Universiteit Utrecht 980 738 4.313 48 6.079

bsa-score uitgesplitst naar de faculteiten:

  Aangehouden Negatief Positief Geen Totaal
Bèta 202 159 733 21 1.115
Diergeneeskunde 32 8 188   228
Geesteswetenschappen 251 190 889 27 1.357
Geneeskunde 53 26 392   471
Geowetenschappen 64 42 391   497
Rebo 190 190 800   1.180
Sociale Wetenschappen 188 123 920   1.231

 

Advertentie