'Hoog tijd voor stimuleringsbeleid bioplastics'

In het proefschrift ‘Opportunities for Biomaterials’ presenteert Hermann een diepgaand onderzoek naar alle denkbare aspecten van het gebruik van biomassa voor de productie van verpakkingsmateriaal. Op dit moment wordt nog voor 99 procent van alle gebruikte plastic ruwe olie als grondstof gebruikt. Dat is niet alleen slecht afbreekbaar, maar de verbranding ervan draagt bovendien in niet geringe mate bij aan de versterking van het broeikaseffect.

Uit de analyse van Hermann blijkt dat het gebruik van plantaardige grondstoffen zoals maïs of suikerriet voor de productie van plastic verpakkingsmatertiaal in vrijwel alle opzichten de voorkeur verdient. Niet alleen kan zo een reductie in broeikasemissies worden bereikt, maar ook financieel bieden biomaterialen, zelfs bij de huidige stand van de techniek, al gunstige perspectieven. 

Omdat zowel de kosten van de productie als die van de afvalverwerking van biologisch afbreekbare materialen lager uitvallen dan die van hun conventionele tegenhangers, is er alle reden voor de overheid om het gebruik van biomaterialen te stimuleren. Helaas gebeurt op dit moment in Nederland het omgekeerde, constateert Hermann, die op 30 augustus op haar onderzoek promoveert.

Er is wel overheidssteun voor de productie van biomassa, maar die is volledig gericht op het gebruik ervan voor de opwekking van bio-energie. Merkwaardig, vindt Hermann, want het gebruik van biomassa voor de productie van biologisch verpakkingsmateriaal levert per hectare aanzienlijk meer ‘broeikaswinst’ op. Het wordt dan ook hoog tijd voor een koerswijziging in het overheidsbeleid, aldus de promovenda.

EH

Advertentie