iPads op college: erg interactief en lekker gamen in de pauze

Studeren met een iPad, hoe is dat? Eerstejaars Onderwijskunde werken sinds begin dit jaar als experiment op een iPad. Is dat wel prettig, aantekeningen maken op een tablet tijdens een college? DUB schoof voor een ochtend aan bij een hoorcollege.

De Universiteit Utrecht is benieuwd naar de toegevoegde waarde van tablets in het onderwijs, en is daarom dit jaar gestart met een proef. Zo’n 25 eerstejaars van de bachelor Onderwijskunde hebben een iPad die ze voor studie en privé mogen gebruiken.

Er hoeft geen papier meer aan te pas te komen voor de studenten. Studiemateriaal kunnen ze downloaden, de sheets van colleges worden vooraf op Blackboard gezet, en tijdens de colleges kunnen ze aantekeningen maken op de iPad. Om te laten zien hoe de iPad ingezet wordt tijdens colleges, heeft Onderwijskunde in het kader van de Nationale Onderwijsweek de collegezaal voor één dag opengezet voor geïnteresseerde journalisten.

Als DUB om tien over negen ’s ochtends de collegezaal binnenwandelt zijn de meeste studenten al druk bezig op hun iPad. Laatste studiestof doornemen? Nee, de meeste van de circa 25 voornamelijk vrouwelijke studenten zit nog even op Facebook te kijken.

Maar wanneer de docent, Jeroen Janssen, zijn college om kwart over negen start, wordt Facebook weggeklikt, en openen de studenten de presentatie die Janssen voorafgaand aan het college op Blackboard heeft gezet.

"Pak even je iPad erbij"
Wie hoopt een ochtend achterover te hangen in de collegebanken, zal teleurgesteld zijn. “Pak even je iPad erbij en ga naar Socrative.com”, klinkt het al snel na de start van het college. Op die site moeten de studenten reageren op een aantal stellingen, waarvan de resultaten na de pauze besproken worden. “Je kan geen foute antwoorden geven. Het gaat om je mening”, zegt Janssen geruststellend.

Ook Twitter wordt ingezet om studenten te activeren en voor feedback tijdens het college. Studenten moesten voorafgaand aan de cursus allemaal een Twitter-account aanmaken die gebruikt wordt om te reageren op stellingen tijdens colleges. Of onderwijskundig onderzoek nuttig is, is de stelling ditmaal, waarop de studenten een Twitter-bericht sturen naar @votebytweet met de hashtag #c4q1.

Een open deur, zou je denken. Natuurlijk vindt een student Onderwijskunde onderwijskundig onderzoek nuttig! Toch is er een aantal studenten dat twijfels heeft bij het nut. “Wie vindt het niet nuttig?”, vraagt Janssen. Een meisje voor in de zaal steekt haar hand op, maar kan haar keuze niet goed toelichten. “Ik weet niet zo goed waarom.”

Spelletje op iPadPauze, tijd voor een spelletje
Na drie kwartier heeft de groep even pauze. Een paar studenten lopen naar buiten voor een frisse neus of een toiletbezoek, maar de meerderheid blijft zitten. Op veel schermen verschijnt Facebook, andere studenten starten een game op om de tijd te doden.

Eerstejaars student Rinske is wel te spreken over de digitale mogelijkheden die worden ingezet, vertelt ze tijdens de pauze. “Wat handig is, is dat je via Blackboard de collegesheets kan downloaden, en dat je er aantekeningen bij kunt zetten.”

Maar niet iedereen is over alles even positief, vertelt ze. “Een aantal vindt het typen te lastig, dat gaat toch minder snel op een iPad. Zelf vind ik het niet zo'n probleem dat typen, het gaat elke week beter.”

De verleiding om te Facebooken is groot, erkent Rinske. “Ik deed het net ook even. En dan zie je ook dat klasgenoten dingen plaatsen tijdens het college.”

De constante vraag om feedback bevalt Rinske wel. Het andere vak dat ze volgt, Methoden, Technieken en Statistiek 1, is vooral luisteren en niet participeren. “Daar vertelt een docent aan één stuk door, en dat is moeilijker om je aandacht erbij te houden.” Logisch, het vak wordt in massale hoorcolleges gegeven aan honderden studenten tegelijk, ook uit andere opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Toch liever een kladbok
De meerderheid van studenten maakt tijdens het college aantekeningen op hun iPad. Toch kiest een redelijk aantal voor het traditionele kladblok. Manon bijvoorbeeld. Ze werkt het hele college op een kladblok, en kijkt maar zo nu en dan op haar iPad. “Ik ben vierdejaars ASW, ik doe dit vak als bijvak, terwijl de meesten hier eerstejaars zijn. Ik heb het wel geprobeerd op de iPad, maar het werkt voor mij gewoon niet. Het typen gaat niet snel genoeg en ik maak teveel spelfouten omdat ik vaak de verkeerde letter indruk. Ik maak al mijn hele studie aantekeningen op een kladblok, dus ik doe het liever zo.”

Ook het lezen op de iPad bevalt niet. “We konden het studiemateriaal downloaden op de iPad, maar dat leest minder prettig, vind ik. Daarom heb ik de papieren editie van het boek gekocht.” Compleet nutteloos is de iPad echter niet voor haar. “Ik heb thuis geen computer dus dat is wel handig.”

Docent Janssen zegt achteraf dat de meerwaarde van de iPad en sociale media wat hem betreft zit de vele vormen van directe feedback die mogelijk zijn. “We kunnen veel gedetailleerder kijken naar wat studenten vinden en als moeilijk ervaren en daar de lesstof op afstemmen.” Ouderwets vingers tellen geeft veel minder informatie.

foto van college Jeroen Janssen

Meer interactie
Bovendien bevordert de digitale manier van werken de interactie, zegt Janssen. “Tussen studenten en docent door middel van stellingen. Daarnaast proberen we interactie tussen studenten te stimuleren met behulp van een Facebook-pagina voor de cursus, Twitter en specifieke opdrachten tijdens de werkgroepen. Tenslotte proberen we interactie tussen studenten en de wereld buiten de universiteit te stimuleren, door ze te wijzen op interessante online artikelen en op wetenschappers en beleidsmakers die nieuws en informatie delen op Twitter.”

Half elf, het college zit er op. Vanmiddag is er een werkcollege, en de studenten worden geacht in de tussentijd aan een opdracht te werken. Of er in de ruimte van het werkcollege computers zijn om op te werken, vraagt een meisje. “Nee, maar je hebt een iPad, dus je kan daar op werken”, is het antwoord van Janssen.

Advertentie