Kan het Van Unnik een studentenflat worden?

Studentenhuisvester SSH en Stichting Tijdelijk Wonen hebben serieuze interesse om het Van Unnik te verbouwen tot een  studentencomplex. Maar of dit financieel haalbaar is en of de Universiteit Utrecht hiervoor toestemming geeft, blijft vooralsnog onduidelijk.

Studentenbehartiger Vidius en de Universiteitsraad bepleitten in april om van het Van Unnik een studentencomplex te maken met voorzieningen zoals studieplekken, een restaurant en een sauna. Het zou de leefbaarheid in De Uithof vergroten. Zodra het hoogste gebouw in De Uithof in 2017 leegkomt, moet er meteen actie worden ondernomen om een lange leegstand te voorkomen, vinden de twee organisaties.

Vidius-voorzitter Pijke Dorrestein: “Al in 2009 riep een decaan dat er beter een bom onder het Van Unnik kon worden geplaatst. Dat geeft aan dat het Van Unnik al jaren een hoofdpijndossier is. Dat die decaan - die nu rector is - zeven jaar geleden al aangaf dat het gebouw op was, zegt genoeg: want het staat er nog steeds terwijl het al half uit elkaar valt. Met alleen goodwill en gesprekken die lopen, ben je er nog niet. Het is zaak dat er nu wordt doorgepakt. Het is jammer dat het zo lang op zich laat wachten. Wij zien graag dat het Van Unnik in de toekomst echt de woonkamer van Utrecht wordt waardoor De Uithof meer een wijk is, in plaats van een plek waar het om vijf uur ‘s middags leegstroomt.””

Studentenwoningen zijn een optie, evenals sloop
Geen student of medewerker is rouwig over het vertrek van de Universiteit Utrecht uit het Van Unnik. Al jaren is het 21 verdiepingen tellende gebouw een doorn in het oog: lelijk, bedompt en hopeloos verouderd. Maar hoewel het pand over krap een jaar leeg komt te staan, is nog steeds onduidelijk wat voor nieuwe bestemming Heidelberglaan 2 krijgt. Volgens Peter Blok van Vastgoed & Campus is het verbouwen van het pand tot studentenwoningen een optie, net als sloop.  

Het Van Unnik heeft nogal wat kwalen. Bekend zijn betonrot, asbest en het slechte binnenklimaat. De bouwkundige staat van het pand is een belangrijke indicator voor de kosten van een verbouwing en daar moet nog, zegt Blok, goed naar gekeken worden.

Wie wil verbouwen, zegt Blok, zal het pand volledig moeten strippen, het asbest en de verschillende installaties verwijderen. “Afhankelijk van de nieuwe functie, moet hier de boel op worden aangepast.” Wel geeft Blok aan dat de functie en de uitstraling van het gebouw uiteraard goed moet zijn voor de hele campus en het centrumgebied in het bijzonder.

Oprechte interesse voor het transformeren van het Van Unnik
Stichting Tijdelijk Wonen die nu nog de beheerder is van het studentencomplex AL16 en studentenhuisvester SSH zeggen beiden echt geïnteresseerd te zijn het Van Unnik een woonbestemming te geven. Enkele jaren terug heeft de SSH met de UU een voorstel besproken voor studentenhuisvesting. Over een paar weken gaan zij opnieuw met de UU in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. “Transformatie van een kantoor- of schoolgebouw is niet altijd even gemakkelijk. Onderzocht zal moeten worden of een dergelijke verbouwing financieel haalbaar is”, aldus communicatieadviseur Annemiek van Vondel.

Thomas Schouten, bestuurslid van Stichting Tijdelijk Wonen, vertelt dat het contract van ‘zijn’ locatie aan de Archimedeslaan 16, in april 2017  afloopt. “We zijn dus op zoek naar een nieuw pand. Het Van Unnikgebouw is groot, perfect voor veel mensen en daarmee ons doel om woningen voor jonge mensen te creëren. Ook de locatie is prima.”

Wat betreft de bouwkundige staat van het gebouw, geeft hij aan dat dit waarschijnlijk verre van ideaal is: maar er zijn dan ook nog geen concrete gesprekken geweest met de eigenaar. “Er is nog geen rekening opgesteld, maar we staan ervoor open om verbeteringen aan te brengen. Het pand waar we nu zitten was ook verre van mooi, maar in het transformeren van lelijke gebouwen zijn we gespecialiseerd. Het is afwachten wat er zal komen.”

'Achter de voordeur is meer bekend over het Van Unnik'
Pijke Dorrestein van Vidius zet zo zijn vraagtekens bij de mededelingen dat nog veel onduidelijk is over de bouwkundige staat en de kosten die een verbouwing met zich meebrengen. “Het kan niet zo zijn dat er daadwerkelijk geen kostenanalyse is gemaakt. Wij zetten grote vraagtekens bij het feit dat iedereen zijn mond houdt als het gaat om informatie over de status van het gebouw en de kosten. Achter de voordeur van de instanties is meer duidelijk dan ons nu wordt verteld. Stapels onderzoeken liggen klaar en haalbaarheidsstudies worden gedaan, ongetwijfeld. Ik kan dit uiteraard niet hard maken, maar achter de schermen gebeurt veel.”  

UU’er Blok zegt echter dat er echt niet heel veel meer bekend is, hoewel Uithofpartner van de stichting Utrecht Science Park onlangs een plan presenteerde voor een hypermodern gebouw dat nu nog het Van Unnik is . Maar, zegt hij,  er zijn geen studies naar gedaan. “Niks, een ontwerp is dan ook tien stappen te ver. Zij hebben uit enthousiasme dit plan gepresenteerd, maar het zijn slechts ideeën. Er is geen enkel besluit genomen.”

De hoop rondom de herbestemming van het Van Unnik wordt door alle partijen gevestigd op de campusvisie die dit najaar af moet zijn. Het proces naar dat toekomstige kloppende hart van het Science Park, zal flink wat tijd in beslag nemen. Maar ook al zou er in staan dat er een studentencomplex komt, dan nog zal dat moeten wachten. Blok: “Je moet je niet vergissen dat het Van Unnik pas eind 2017, begin 2018 leeg komt te staan. Ze zijn minstens twee jaar bezig om asbest te verwijderen. Uit ervaring weten wij dat je daar niet voor 2020 studentenwoningen in kan zetten.”

Het wachten is op…..
Dus, wat zijn de volgende stappen in het proces? Terwijl Vidius en de Universiteitsraad hun plannen voor een studentencomplex annex cultureel centrum pitcht bij de gemeente Utrecht en zo veel mogelijk partijen probeert warm te maken voor hun plannen, zal het universiteitsbestuur in gesprek gaan met stakeholders. De belangrijkste partijen zijn het Utrecht Science Park, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. “Dat zijn relevante spelers en partijen die hun wensen kunnen inbrengen. Daarnaast zijn wij volop in gesprek met studenten en nemen wij ook hun wensen mee", zegt Blok van de UU.

Daarna zijn pas de plannen aan de beurt om het Van Unnik een nieuwe bestemming te geven of het pand te slopen. Blok: “We hebben de tijd hiervoor. Daarna zoeken we iemand die de bouw zal uitvoeren of aan wie de grond en het gebouw worden overgedragen.” 

Advertentie