Masterstudenten Sustainable Development strijden voor een duurzame Uithof

Body: 

Een groep masterstudenten geeft de Universiteit Utrecht tips om De Uithof duurzamer te maken. Zo kunnen er veel meer afvalbakken voor plastic worden geplaatst en kan er efficiënter worden omgegaan met ICT-apparatuur.

Een groep masterstudenten geeft de Universiteit Utrecht tips om De Uithof duurzamer te maken. Zo kunnen er veel meer afvalbakken voor plastic worden geplaatst en kan er efficiënter worden omgegaan met ICT-apparatuur.

De masteropleiding Sustainable Development, Energy & Resource Efficiency staat in het teken van het creëren van een duurzame samenleving. Dit jaar kregen de masterstudenten de opdracht om de Universiteit Utrecht duurzamer te maken.

De studenten die in vijf groepen waren verdeeld, hebben concrete plannen gemaakt. Zo vindt een groep dat de algemene Utrechtse Introductie Tijd, de UIT, milieuvriendelijker kan door de eerstejaarsstudenten bewust te maken van het scheiden en inzamelen van plastic, papier en restafval. In De Uithof kan bespaard worden op water en energie en ook zouden er meer afvalbakken voor plastic moeten komen. Ook willen de studenten dat gebouwen in De Uithof duurzamer worden en geven ze suggesties voor een energiezuiniger Uithof. Zo wil de Universiteit Utrecht met de bouw van de Geotoren in De Uithof  punten scoren op duurzaamheid. Het uitvoeren van de tips van de studenten zou hierbij kunnen helpen.

De studenten hebben de plannen op 6 mei gepresenteerd aan een groep UU’ers die zich bezighoudt met het verduurzamen van de Universiteit Utrecht. Sommige plannen zullen nader onderzocht worden om te kijken of ze kunnen worden uitgevoerd. Hieronder vallen de plannen voor de Geotoren en het watergebruik. Andere plannen zijn deels al uitgevoerd zoals het invoeren van de jute UIT-tas en het verscherpen van de ‘slaapstand’ bij UU-computers.

Vergroenen van de Utrechtse Introductie Tijd 

Aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) nemen zo’n vierduizend studenten deel. Dit gaat gepaard met een grote hoeveelheid afval en energieverbruik. De ICU, die de UIT organiseert heeft tijdens de laatste De nieuwe UIT schoudertasUIT al duurzame verbeteringen ingevoerd. Volgens de masterstudenten valt er nog meer te verbeteren. Tijdens de UIT krijgt iedere nieuwkomer een katoenen schoudertas met informatie. Deze katoenen tas kan vervangen worden door een van jute. Bij de productie van jute komt minder kooldioxide vrij dan bij het maken van katoen. Daarnaast kan de in karton verpakte lunch vervangen worden door een lunchbuffet. Zo kan niet alleen bespaard worden op karton, maar ook op eten. Verder kan de kersverse student betrokken worden bij het project door ze te attenderen op het gescheiden inzamelen van plastic, papier en restafval. 

Studenten: Fotis Alatas, Neje Frece, Ellen Guimaraes en Marten Verdenius

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.

Watergebruik verbeteren in De Uithof

De masterstudenten willen dat De Uithof bewuster omgaat met water. Het gebruik van water kan worden teruggedrongen door het verbruik transparant te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het verbruik te delen via bijvoorbeeld een groot scherm. Deze transparantie leidt tot gedragsverandering denken de studenten en een mogelijke competitiestrijd tussen verschillende afdelingen in De Uithof. Een andere manier om duurzamer om te gaan met water is het hergebruiken van afvalwater om het toilet door te spoelen. Dit zou volgens de studenten een waterbesparing opleveren van 30 procent in onderwijsgebouwen in De Uithof. Verder kan regenwater ook een goed alternatief zijn als spoelwater.

Studenten: Johan Boterenbrood, George Antonopoulos, Marko Ilic, Alex Werner en Karmen van Dyck

Meer weten? Lees de samenvatting over dit project.

Het recyclen van plastic in De Uithof 

De masterstudenten willen het recyclen van plastic op de agenda zetten. Maar liefst 33 procent van afval bestaat uit plastic waarvan maar 0,01 procent aan de Universiteit Utrecht gerecycled wordt, ontdekten de studenten. Volgens de studenten Energy & Resource Efficiency is met weinig inspanning veel voordeel te halen. Zo kan ongeveer 30.000 euro bespaard worden door het plaatsen van meer prullenbakken voor plastic, het strategisch beter plaatsen van deze bakken en door het bewust maken van studenten over het recyclen van plastic afval. Volgens de enquête die afgenomen is door de masterstudenten, zou ongeveer 80 procent van de ondervraagde studenten gebruik maken van een plasticprullenbak in De Uithof.


Studenten: Francis Zoet, Milagro Elstak, Stefano Grosso, Jacques Werner en Jess Wreyford

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.

ICT verbeteringen  

De studenten willen het energieverbruik omlaag brengen in De Uithof. Zij adviseren de UU om energiezuinig om te gaan met ICT-voorzieningen, want zalen vol draaiende computers zonder studenten is pure energieverspilling. DUB schreef hier al eerder over. De masterstudenten willen dat de helderheid op computerschermen standaard met 50 procent omlaag gaat en dat na 20 minuten automatisch de ‘slaapstand’ ingaat. Dit zou een besparing opleveren van 40.000 euro per jaar en een energiebesparing van 314 megawattuur. Een daling van 65 procent. Deze besparing aan energie staat gelijk aan het energieverbruik van 100 huishoudens gedurende een jaar.

Studenten: Robert Orzanna, Axel Roozen, Henrik Sontag, Joep Weerdenburg en Bas van Zuijlen

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.

Duurzaam bouwen in De Uithof

Volgens de masterstudenten Sustainable Development verbruiken gebouwen een derde van de totale energie. Hetzelfde geldt voor de gebouwen in De Uithof. De studenten zijn van mening dat het bouwen van een efficiënt gebouw gunstig is voor het energieverbruik. En daarmee bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

Momenteel is de bouw van de Geotoren in volle gang. Dit nieuwe thuis voor studenten van de faculteit Geo- en Bètawetenschappen is gebruikt voor onderzoek naar duurzame aanpassingen in gebouwen in De Uithof. De belangrijkste duurzame toepassingen aan de Geotoren zijn het recyclen van bouwmateriaal, het kiezen voor duurzamer bouwmateriaal, het dynamisch gebruik van verlichting, ventilatie, verwarming en koeling. Deze opsomming van duurzame aanpassingen zijn deels al meegenomen voor de bouw van de Geotoren. Aangezien deze nieuwbouw in De Uithof de ambitie heeft de BREEAM classificatie ‘excellent’ binnen te slepen. De masterstudenten hopen dat ook andere gebouwen in De Uithof overstag gaan voor deze duurzame verbeteringen.

Studenten: Wouter Buijze, Maarten Krieckaert, Alexander Mavrepis, Georgios Panis, Tanika Scherbinski en Jivan Wassenaar

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.

Facebook Twitter Whatsapp Mail