Onderzoek woon-werkverkeer De Uithof: wanneer zou je de auto laten staan?

Hoe kom je naar De Uithof? Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer? De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de bereikbaarheid van De Uithof. Snelle veranderingen in het wegennet of de ov-voorzieningen hoeven we daar niet van te verwachten. “Dat is een kwestie van lange adem.”

Tot vrijdag 10 oktober kunnen medewerkers van de UU die in De Uithof werken, een online-enquête invullen. Gevraagd wordt hoe ze naar het werk reizen, wat ze vinden van de bereikbaarheid van De Uithof en hoe ze staan tegenover slim reizen: met de auto als het moet, met een alternatief als het kan. Studenten worden mondeling geënquêteerd. Dit omdat – zo leert de ervaring - onvoldoende studenten reageren op een online-enquête, zegt Ruut van Rossen, hoofd campusmanagement bij Vastgoed & Campus.

Waarom houdt de Universiteit Utrecht dit onderzoek?
“We willen graag het woon-werkverkeer van de medewerkers en studenten van De Uithof in kaart brengen. Dat doen we om de paar jaar. Het laatste onderzoek was in 2010, waarvan het rapport in 2011 verscheen. We willen niet alleen weten hoe medewerkers en studenten naar De Uithof komen, maar ook hoe ze denken over bijvoorbeeld betaald parkeren en of ze de auto en de bus links laten liggen als ze bijvoorbeeld een e-bike zouden hebben.”

Waarom mogen de studenten en medewerkers in de binnenstad niet meedoen?
“Wie werkt of studeert in de binnenstad komt op de fiets, met de bus of lopend vanaf het station. Dat is al jaren onveranderd het geval en dat verandert ook niet. Voor De Uithof geldt juist dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de mobiliteit. Zo wonen en werken er steeds meer mensen in De Uithof en wordt de spitsbelasting daardoor steeds groter.”

Er wordt gevraagd wanneer je de auto zou laten staan. Wil de UU de medewerker en de student uit de auto hebben?
“Nee, dat zou wel heel betuttelend zijn. Maar ik denk niet dat het mensen verwondert als ik zeg dat het in ieders belang is dat het aantal auto’s in de spits niet moet toenemen.”

Een andere vraag is hoe het parkeren in  P+R De Uithof aantrekkelijker gemaakt kan worden. Vanwaar die vraag?
“Pure nieuwsgierigheid. Veel medewerkers hebben een parkeerkaart aangevraagd voor de P+R, maar slechts een vaste, kleine groep parkeert hier de auto. Waarom is dat?”

Heeft het niets te maken met het invoeren van betaald parkeren en het verdwijnen van parkeerplaatsen zoals dat het geval lijkt te zijn voor de parkeerplaats op de hoek van de Heidelberglaan?
“Niet direct. Het klopt dat de hogeschool graag wil bouwen op P1, de parkeerplaats aan de Heidelberglaan. Die mogelijkheid heeft de UU als eigenaar van de grond, de HU gegeven. Aanvankelijk wilde de HU bouwen op de parkeerplaats naast het Kruytgebouw, maar dat terrein vindt de HU nu te groot. Er is overigens nog niets ondertekend.”

“Wat betreft het betaald parkeren vragen we - net als in de vorige enquête - welk bedrag medewerkers en studenten fair vinden als het gaat om het heffen van parkeergeld. Verrassend is dat de meesten antwoorden dat er parkeergeld geheven mag worden en het bedrag dat wordt genoemd vaak hoger is dan wij zelf in gedachten hebben.

“Het ligt inderdaad in de lijn der verwachtingen om parkeergeld voor medewerkers te gaan heffen in De Uithof. Binnenkort moet er een nieuw systeem worden aangelegd om parkeren mogelijk te maken. Dat is een dure zaak. Parkeren is een grote luxe, maar dat besef is er niet altijd.”

Wat gebeurt met alle gegevens die uit deze enquête rollen?
“In november hopen we de eerst rapportage te krijgen. De cijfers geven ons vooral inzicht. Hoe ontwikkelen de verkeersstromen zich? Zouden medewerkers die zo’n 12 tot 20 kilometer van De Uithof wonen de auto laten staan als ze een e-bike of e-scooter zouden hebben? Wat vinden ze van het openbaar vervoer? Wat van het parkeren voor fietsen en auto’s? Waar liggen wensen tot het verbeteren van de verkeerssituatie?

“Het is niet zo dat we met de resultaten in de hand snelle veranderingen kunnen doorvoeren. Het verbeteren van de bereikbaarheid van De Uithof is nu eenmaal een kwestie van lange adem. Je moet niet verwachten dat als mensen een bushalte vragen bij Diergeneeskunde, dat die er komt. Die komt er niet. Een extra stop of een extra buslijn kost tonnen.

“Als het gaat over het openbaar vervoer, wacht eigenlijk iedereen op de komst van de tram in 2018 die van het Centraal Station doorrijdt tot P+R De Uithof. De tram moet een verbetering zijn op de route naar De Uithof. Ook wordt gewacht op de opening van station Vaartsche Rijn eind 2016 Vanaf daar gaat een bus naar De Uithof rijden. Die ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat mensen anders gaan reizen."

Waarom doen de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en Danone in De Uithof niet mee aan het onderzoek?
“De HU heeft net een eigen onderzoek afgerond en het UMC is er één aan het voorbereiden. Danone heeft een relatief klein personeelsbestand, dat valt in enquêtetermen binnen de foutmarges. Maar als de RIVM straks hier zit, is dat een ander verhaal. Dan praat je over zo’n 1500 mensen.”

“We combineren de gegevens uit onze enquête wel met die van de HU en het UMC Utrecht. Dan hebben we een totaalbeeld van het woon-werkverkeer naar De Uithof. Met de gecombineerde gegevens overleggen we met de gemeente en de BRU (Bestuur Regio Utrecht die over het openbaar vervoer gaat in de regio, red) over het verbeteren van de bereikbaarheid van De Uithof."

Advertentie