Onrust op Cambridgelaan over komst internationale studenten

De SSH gaat per 1 februari nieuwe buitenlandse studenten huisvesten in de laagbouw van de Cambridgelaan. De komst van de internationals zorgt voor veel onrust onder de huidige bewoners. Een bezwaarbrief is in de maak.

Op 21 december 2016 kregen de bewoners van het Cambridgecomplex van studentenhuisvester SSH te horen dat leegkomende kamers in de blokken 6 en 7 van de laagbouw, per 2017 gereserveerd worden voor internationale studenten. Wanneer één van de huidige bewoners vertrekt, neemt een internationale student zijn plaats in. Op die manier komen in de eenheden geleidelijk meer internationale studenten te wonen. In de eerste periode zullen Nederlandse en buitenlandse studenten dus samenwonen in de eenheden die uit drie of vier kamers bestaan.

Onbegrijpelijk, zo vinden de studenten die nu in het complex wonen. “We kregen echt het gevoel dat het bij ons werd gedropt: ‘Succes ermee!’”, zegt bewoner Raveena die een kamer heeft in één van de twee blokken. 

Alle internationals in De Uithof
De SSH wil alle internationale studenten, met instemming van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, concentreren in De Uithof. Het aantal SSH-kamers voor Nederlandse studenten wordt niet kleiner, zegt Jesse van Mourik van de SSH. De kamers voor internationale studenten worden vanuit verschillende andere complexen in Utrecht verplaatst naar De Uithof. “Internationale studenten die vertrekken uit bijvoorbeeld de IBB, maken plaats voor Nederlandse studenten.” De SSH denkt met een centralisering de gemeubileerde kamers beter te kunnen beheren.

Lenn Lamkin, die gaat over de huisvesting van internationale studenten van de universiteit, vindt het een goed idee om hen te huisvesten in De Uithof. “We weten dat internationale studenten dat graag willen.” Lamkin denkt dat dit in de toekomst nog wel meer zal gebeuren. “Het is een goede zaak om Nederlandse en buitenlandse studenten meer met elkaar te mixen; het verrijkt je wereld. Dit ligt ook in lijn met onze internationale universiteit.”

SSH wil huisrekening inzien
In de Cambridgeflat zijn de bewoners daar nog niet zo van overtuigd. Het woonbestuur en de SSH hebben overleg gehad waardoor de bewoners enigszins tegemoet worden gekomen. Zo gaat de nieuwe regeling in plaats van januari in februari van kracht.

Ook krijgen de huidige bewoners die hun eenheid met een internationale student moeten delen een jaar extra wachttijd. “Zo kun je, als je het echt een probleem vindt dat er een internationale student in je huis woont, toch snel een nieuwe woning krijgen”, zegt Van Mourik.

De SSH wil ook bemiddelen in de huisrekening. “Wij betalen de kant van de internationale student, zodat de Nederlandse bewoners niet met ingewikkelde regelingen zitten als deze vertrekt.” Maar dit zien de bewoners niet zitten. “Dat betekent dat we aan de SSH moeten vertellen wat we aan huisuitgaven doen?”, zegt Raveena. “Daar zit ik niet op te wachten. Dat is een schending van de privacy, en daarbij, welke student bewaart er nou bonnetjes? Ik vind dit echt te ver gaan.”

Naast die regeling zijn er meer nadelen, vinden bewoners. Normaal worden bij een hospiteeravond de eerste tien of vijftien mensen van de wachtlijst uitgenodigd voor een gesprek. Dat zit er niet meer in. De SSH zoekt nu enkele internationale studenten uit die in aanmerking komen voor een kamer. De bewoners mogen op basis van algemene gegevens, zoals leeftijd en studie, een nieuwe huisgenoot uitkiezen. “Je hebt zo totaal geen eerste indruk”, aldus Raveena. “Ik vind het niet netjes dat de SSH het hospiteersysteem zomaar aanpast.”

Een ander nadeel vindt ze dat ze het idee heeft Engels te moeten praten in huis omdat de internationale huisgenoot haar anders niet verstaat en ze daardoor een minder goede band met de student kan opbouwen. “Het is niet dat ik internationale studenten niet mag, maar in huis wil ik gewoon mijn hart kunnen luchten in het Nederlands. Ik werk in de zorg en sommige begrippen zijn moeilijk naar het Engels te vertalen. We hebben nu een tijdelijke onderhuurder die geen Nederlands verstaat of spreekt en je merkt toch dat we een mindere band met hem hebben.”

Vooroordelen over buitenlandse studenten
Ook het woonbestuur van de Cambridgelaan is niet gelukkig met het SSH-initiatief. “Voordat alle bewoners op de hoogte werden gebracht, waren wij al in gesprek met de SSH over deze maatregel. Wij zijn vanaf het begin tegen geweest, we hadden liever gezien dat ze ergens anders werden gehuisvest”, vertelt Arthur Meijer van het woonbestuur.

Het woonbestuur werd via Facebook behoorlijk aangevallen door de bewoners. “We kregen echt een shitstorm over ons heen. Dat vond ik echt heel vervelend.”

Hij merkt dat er veel vooroordelen onder de huurders bestaan. “Ze denken dat internationale studenten veel feesten en lawaai maken, vooral exchange studenten die maar een halfjaar in Nederland blijven. Maar in principe komen in deze blokken alleen studenten die een volledige bachelor of master volgen. Maar een 100 procent garantie geeft SSH niet. Als een kamer leeg blijft staan, dan kan er wel een exchange student inkomen die hier maar een half jaar blijft.”

Raveena heeft wel een oplossing voor de tegengeluiden. “De SSH had eerst moeten vragen of wij een dergelijke verandering willen. Ik ken genoeg studenten die het goed kunnen vinden met internationale studenten en die het leuk vinden als zij in hun huis komen wonen. Dan had de SSH voor die eenheden kunnen kiezen. Maar op deze manier vind ik het nogal bizar gaan. We zijn met een aantal bewoners dan ook een bezwaarbrief aan het opstellen, die we binnenkort aan de SSH sturen.”

Advertentie