Onrust op de IBB: 'Mijn vriendin was doodsbang'

Eigenlijk ging het overdag al mis op die 31ste december. UU-student Tim stond met wat huisgenoten vuurwerk af te steken op het grasveld voor zijn huis op studentencomplex IBB. Ze voelden zich “ondeugend”. De sfeer was goed totdat hij iets ziet branden naast zijn doos met vuurwerk. De student Natuur- & Sterrenkunde bukt om te kijken wat er brandt. Ineens klinkt er een harde knal. Zijn oren piepen. Hij ziet hoe twee jonge jongens hard weg fietsen. Het was niet zijn afsteeklont die lag te branden in het gras, maar zwaar vuurwerk dat richting Tim en zijn huisgenoten was gegooid. De studenten bellen de politie. Tim: “De politie kwam langs, reed een rondje. Meer konden ze eigenlijk niet doen.”

Toen het nieuwe jaar was begonnen stonden Tim en zijn huisgenoten buiten vuurwerk te kijken. “Opeens stond er een groep van twintig jochies tussen de 10 en 17 jaar op de IBB. En net zoals die middag gooiden ze vuurwerk naar ons. Ik riep: “Doe eens normaal man! Straks verliezen we een hand of een voet.” Ik was boos, omdat ik het gevaarlijk vond wat ze deden. Daarna heb ik waarschijnlijk gescholden, maar dat weet ik niet meer. Ik reageerde in een impuls. Maar in plaats van dat ze iets terugriepen, trapte er eentje tegen de zijkant van mijn knie aan. Opeens lag ik op de grond. Een stuk of acht jongens doken op mij en schopten mij. Ik heb denk ik wel twintig trappen tegen mijn rug en hoofd gehad.”

Gelukkig is mijn huisgenoot een grote gast van 2 meter

“Mijn vriendin was erbij en was doodsbang. Ze dacht dat ze me zouden neersteken. Die jongens werden namelijk uit het niets enorm agressief. Ze probeerde mij samen met twee huisgenoten weg te trekken toen een andere huisgenoot te hulp schoot. Hij is een grote gast van 2 meter en stuurde die groep jongens weg. Later hoorde ik dat er tien minuten later, 15 meter verderop, een andere student bewusteloos is getrapt. En dat de jongen die hem wilde helpen, klappen zou hebben gekregen. Dat stopte pas toen de politie kwam. Toen rende die groep jongens naar Sterrenwijk.”

“Toen ik op nieuwjaarsdag wakker werd, voelde ik de pijn aan mijn knie, rug en hoofd pas. Alles deed zeer. Verder was het scherm van mijn mobiele telefoon stuk en zat er een scheur en grote bloedvlek in mijn spijkerbroek. De eerste dag van het jaar was dus een rotdag.” Een gevoel dat Marlon, UU-alumnus en eveneens IBB-bewoner, herkent. Als zij na Oud & Nieuw naar de plek loopt waar zij haar auto had geparkeerd, is die weg. “Dat was flink schrikken. Toen ik daar paniekerig stond met een huisgenoot, sprak een IBB’er mij aan. Hij zei: “Als jij je auto zoekt, dan is die waarschijnlijk ontploft.”

Jaarwisseling inderdaad onrustiger verlopen

Hij vertelde dat hij had gezien dat jongens uit Sterrenwijk bij de auto’s bezig waren geweest. Via via hoorde ik dat ze een autoruit hadden ingetikt en daarna vuurwerk naar binnen hadden gegooid. Ik heb geen idee of die beschuldigingen terecht waren, maar ik heb het verhaal wel van meerdere IBB’ers gehoord.” Bij de garage blijkt de schade “mee te vallen”. Niet haar Opel Agila is ontploft, maar de auto naast de hare. “Maar omdat mijn auto ook flinke schade had, was hij ook weggesleept. Door de ontploffing is één van mijn ruitjes geklapt en heb ik veel lakschade. Daardoor is mijn auto helemaal niets meer waard, maar hij rijdt nog. En dat kun je van de andere auto niet meer zeggen.” Achteraf vindt Marlon het stom dat ze haar auto op de IBB had laten staan met Oud & Nieuw. “Dat is vragen om problemen."

Bij de SSH, de verhuurder van de kamers op de IBB, is maar één incident gemeld dat plaatsvond tijdens de jaarwisseling op het studentencomplex. Toch ziet het er volgens woordvoerder Madelon van Gameren wel naar uit dat de jaarwisseling “onrustiger is verlopen” dan voorgaande jaren. Op welke informatie de verhuurder zich baseert en of het dus de aard van de incidenten of het aantal incidenten betreft, wil de SSH niet aangeven.

Volgens Sjoukje Volten, woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen, zijn er twee aangiften gedaan tijdens Oud & Nieuw van mishandeling op de IBB. Waarbij in één geval de telefoon van het slachtoffer werd gestolen. “Daarnaast zijn er verschillende vernielingen gepleegd in de omgeving van het studentencomplex.” Wie daarvoor verantwoordelijk is, staat voor de gemeente nog niet vast. “Er was een groep jongeren aanwezig op de IBB die voor een deel bestond uit jongeren uit Sterrenwijk en die voor een onrustige sfeer zorgden. De politie heeft echter niet kunnen vaststellen dat zij, of individuen van de groep, de veroorzakers zijn van de vernielingen of de mishandelingen.”

De doorgang naar de IBB is vrij voor eenieder

Tim vermoedt wel dat die groep verantwoordelijk is. En denkt dat de reden voor de onrustigere jaarwisseling is dat het spoorwegtunneltje tussen Sterrenwijk en de IBB niet afgesloten was. In eerdere jaren werd die verbindingsroute afgesloten met een zeecontainer, herinnert de student zich. Hierdoor kon niemand gemakkelijk van Sterrenwijk naar de IBB komen. Volgens de SHH gebeurde dat twee jaar geleden voor het laatst. De maatregel is volgens Van Gameren achterhaalt, omdat er geen treinen meer rijden over het spoor tussen het studentencomplex en Sterrenwijk. “De doorgang naar de IBB is daardoor vrij voor eenieder.”

Daarom heeft de SSH samen met de gemeente en politie gekeken welke andere maatregelen getroffen konden worden. Gemeentewoordvoerder Volten: “Voorafgaand aan de jaarwisseling heeft er een schouw plaatsgevonden bij het studentencomplex om zo zaken in de openbare ruimte tijdig op te ruimen en vernielingen te voorkomen. Daarnaast waren er in de late avond en nacht twee wijkagenten in dienst die specifiek op deze locatie zijn ingezet. Zij hebben hierbij contact gehad met zowel de studenten als de jongeren en deze aangesproken op ongeoorloofd gedrag wanneer zij dat zagen.”

Van Gameren van de SSH vult aan: “Wij hebben bewoners voor Oud & Nieuw per mail geïnformeerd op welke tijden vuurwerk mocht worden afgestoken, hoe zij de politie konden bereiken en dat het ten strengste verboden is om op de daken te komen. Verder hebben wij de bewoners verzocht om brandtrappen omhoog te halen zodat deze alleen in geval van nood gebruikt kunnen worden. Om zo insluiping te voorkomen.” In die laatste maatregel gelooft student Tim niet. Hij heeft met zijn huisgenoten weleens geprobeerd de brandtrap naar boven te halen, maar dat was zwaar en voelde niet veilig omdat je over een rand moest leunen. En zelfs toen de trap naar boven was gehaald, lukte het mensen nog om hem vanaf de straat weer naar beneden te trekken. 

Sommige mensen zeggen dat dit hoort bij wonen op de IBB

Volgens Marlon en Tim staan de incidenten van Oud & Nieuw niet op zichzelf. Voor hun gevoel veroorzaken jongens uit – wat zij vermoeden - Sterrenwijk al langer voor overlast op het studentencomplex. Marlon: “Sterrenwijkjochies zijn een begrip op de IBB. Er gaan af en toe wel verhalen de ronde over hangjongeren die verantwoordelijk zouden zijn voor lek gestoken fietsbanden, ingetikte kelderruitjes en scheldpartijen.”

Zo alarmeren bewoners elkaar op de Facebookgroep van het studentencomplex: “Waarschuwing voor [huisnummers]. Net zag ik drie Sterrenwijkjochies van de brandtrap naar beneden klimmen. Ik weet niet of ze binnen zijn geweest, maar het raam stond wel open op [huisnummer]. Wees dus alert!” “Sterrenwijk kids hebben weer vrij en lopen te kloten op de IBB. Let op je spullen!!!!!” “Lieve IBB’ers, vandaag kwamen wij Sterrenwijkjongetjes tegen die fietshandvaten ombouwde tot een soort afschietkanonnetjes. Let dus ff op je fiets!" 

Tim: “Ik ben het afgelopen half jaar al vijf keer op de IBB door dit soort jochies lastig gevallen. Laatst werd ik bijvoorbeeld door een jongetje van ongeveer 13 jaar uitgescholden en probeerde hij mijn mobiel uit mijn hand te slaan. Een andere keer zijn een huisgenoot en ik bekogeld met ijsballen door tien jochies. Toen we daar wat van zeiden, volgden die jongens ons naar de supermarkt en bleven daar wachten. Wij dachten: Áls we nu naar buiten gaan, dan worden we in elkaar getrapt. Een paar van mijn huisgenoten hebben dat soort ervaringen ook. Eén mijn vrouwelijke huisgenoten durft niet in haar Ajax-outfit over straat, omdat ze elke keer helemaal kapot gescholden wordt door Sterrenwijkers. Sommige mensen zeggen dat dit hoort bij wonen op de IBB. Maar het is niet normaal dat dit soort dingen gebeuren en dat ik mij minder veilig voel op straat.”

In afgelopen 2 jaar geen meldingen

Het beeld dat de studenten schetsen dat er al langer onrust is op de IBB, herkent de SSH niet. “Wij hebben hier geen melding van ontvangen”, aldus Madelon van Gameren. De gemeente is wel op de hoogte van incidenten, vertelt de woordvoerder van burgemeester Jan Van Zanen. Het gaat daarbij om het gooien van eieren of steentjes tegen de ramen en het uitdagen en uitschelden van studenten. Die geluiden dateren echter van twee jaar geleden. Woordvoerder Sjoukje Volten: “Vanuit de gemeente is er regelmatig contact met de SSH en de studenten over allerlei onderwerpen, zoals de openbare ruimte, veiligheid en verkeer. In de recente contacten is de overlast die wordt ervaren van jongeren bij het studentencomplex niet aan de orde geweest. In de overleggen kwamen andere zaken aan de orde. Zo zijn er verzoeken gedaan voor het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte zoals het plaatsen van een extra papiercontainer en het verbeteren van het slechte wegdek.”

Dat er een toename van de overlast zou zijn, ziet de gemeente Utrecht dan ook niet terug in haar contact met studenten en het aantal meldingen dat er wordt gedaan. “In de afgelopen 2 jaar zijn er geen meldingen van overlast op het studentencomplex rechtstreeks bij de gemeente binnengekomen.” Volgens Volten zegt het aantal klachten, meldingen en aangiften echter niet altijd alles. Daarom benadrukt ze dat de gemeente de geluiden van Tim en Marlon serieus neemt. “Wij zijn bereid een gesprek hierover te hebben om te weten welke overlast ervaren wordt, maar ook over wat er nodig is om het te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de bewoners, over en weer, investeren in elkaar.”

We moedigen bewoners aan contact op te nemen met de politie

Het woonbestuur van de IBB heeft aangegeven niet de indruk te hebben dat er meer of minder incidenten hebben plaatsgevonden op de IBB tijdens Oud & Nieuw. Verder wilden zij geen inhoudelijk commentaar geven op deze zaak. Wel moedigt het bestuur bewoners aan om incidenten te melden bij de politie en de SSH. Ook de studentenhuisvester benadrukt dit. Op dit moment zijn er twee aangiften van openlijke geweldpleging (mishandeling) gedaan. Marlon heeft besloten geen aangifte te doen tegen de jongens die schade hebben veroorzaakt aan haar auto, omdat haar Opel niet het doelwit was van de “brandstichting". Tim heeft wel aangifte gedaan bij de politie tegen de jongens die hem mishandeld hebben.

Advertentie