Op deze UU'ers kun je volgende week stemmen

foto: 123rf, DUB

Met 37 partijen en 1579 kandidaat-Kamerleden is het een bijna ondoenlijke klus om alle (oud-)UU'ers op de lijsten te vinden. We deden een poging. We kenden er natuurlijk al een paar en maakten daarnaast een rondgang op Twitter, maar compleet zijn we zeker niet. De lijst kan nog aangevuld worden.

Enkele kandidaten studeren of werken op dit moment aan de UU. Van hen maakten we korte portretten, Met hoogleraar Barbara Oomen, nummer 20 op de lijst van de PvdA hielden we eerder een interview.

Daarnaast tref je namen van alumni en ex-medewerkers. De informatie over studie, promotie of functie van deze kandidaten komt grotendeels uit LinkedIn-profielen. Ook was er hulp van het Alumnibureau.

 


VVD

Dennis Wiersma (nummer 9)
Master Bestuur & Beleid 2010 - 2011

Queeny Rajkowski (nummer 13)
Master Public Administration 2012 - 2014

Judith Tielen (nummer 27)
Geneeskunde 1990 - 1996

Bart Smals (nummer 37)
Farmacie 1990 -1998

Max Patelski (nummer 49)
Bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap 2008 - 2013,
Master Publiek Management 2013 - 2014

Sanneke Vermeulen (nummer 57)
Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen 2011 - 2014

Maarten van der Weijden (nummer 80) 
Bachelor Wiskunde 1999 - 2004


GroenLinks

Bart Snels (nummer 6)
Promotie Sociale Wetenschappen 1993 -1996

Kauthar Bouchallikht (nummer 9)
Bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap 2012 - 2015
Master Publiek Management 2015 - 2016

Noortje Thijssen (nummer 19)
Sociologie 2001 - 2005

Melody Djeldou Fard (nummer 36)
Leadership in Culture-programme UU 2016 - 2017
Werkzaam als receptionist / beveiliger 2016 - 2018

Tara Scally (nummer 39), zie kader
Bachelor Culturele Antropologie 2009 - 2012
Master International Law 2020 - 2021

Tara Scally is nummer 39 op de lijst van GroenLinks. Ze doet een master Public International Law aan de UU. Tara zat tussen 2014 en 2018 in de Utrechtse gemeenteraad. Daarnaast  werkt ze nu zo’n tien jaar samen met verschillende organisaties en vakbonden die eerlijke handel en mensenrechten bevorderen. Zo deed ze in India en Cambodja onderzoek naar misstanden in de kledingsector en bracht ze deze onder de aandacht van nationale en Europese parlementariërs.Tara Scally_01red.jpg
Campagnefoto GroenLinks

Waar zou jij je als Kamerlid vooral voor willen inzetten? 
“Een eerlijkere verdeling van welvaart. De afgelopen jaren hebben multinationals en investeerders kunnen profiteren van enorme winsten ten koste van mens en milieu. Bezit levert nu veel meer op dan gewoon hard werken. Deze onrechtvaardige trend moet gekeerd worden. GroenLinks wil de belasting voor bedrijven en miljonairs verhogen. Dan kunnen we investeren in wonen, zorg en onderwijs, maar ook de klimaatverandering tegengaan.”

Waarom moeten studenten en universitaire medewerkers op GroenLinks stemmen?
”GroenLinks pakt twee grote problemen voor studenten en starters aan: we zorgen voor beter onderwijs en betaalbaar wonen. De prijzen van kamers en huizen zijn enorm opgelopen. Zeker in studentensteden. GroenLinks wil een huurplafond aanbrengen, de verhuurdersheffing schrappen en een huurtoeslag voor kamers invoeren. Daarnaast willen we flink investeren in onderwijs, de basisbeurs terug en een startkapitaal voor alle jongeren.”

D66

Sjoerd Sjoerdsma (nummer 5)
Bachelor University College Utrecht 1999 - 2002

Salima Belhaj (nummer 6)
Master International Relations & Affairs 2015 - 2019

Joost Sneller (nummer 14)
Bachelor University College Utrecht 2000 - 2003

Sidney Smeets (nummer 18)
Master History 2008 - 2012


PvdA

Kavish Bisseswar (nummer 14)
Bachelor University College Utrecht 2011 - 2014

Charlotte Brand (nummer 15), zie kader
Manager Bedrijfsvoering University College Utrecht

Barbara Oomen (nummer 20), lees ons interview
Hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten

Stan Peters (nummer 31)
Bachelor Rechten 2015 - 2018
Master Staats- en Bestuursrecht 2018 - 2019

Charlotte Brand is nummer 15 op de lijst van de PvdA. Ze is opleidingsmanager en manager bedrijfsvoering bij het UU Honours College. Daarvoor deed ze aan de Radboud Universiteit onderzoek naar verkiezingen, formaties en kabinetten; haar proefschrift ging over afgetreden ministers en staatssecretarissen. Charlotte is voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Nijmegen. Verder is ze bestuurslid van het Vrijheidsmuseum en was ze betrokken bij De Zonnebloem, Vluchtelingenwerk en het stedelijk comité 4 en 5 mei in Nijmegen.charlottebrandred.jpg
Campagnefoto PvdA

Waar zou jij je als Kamerlid voor willen inzetten?
“Voor een betere woningmarkt en beter onderwijs. Wonen is een grondrecht en veel te belangrijk om aan de markt over te laten. Starters zijn de dupe van de liberalisering van de woningmarkt. Alleen door de regie neer te leggen bij het Rijk kan er gestuurd worden op voldoende passende, duurzame en betaalbare woningen.
“Verder begint voor mij alles bij goed onderwijs. Het maakt momenteel helaas uit waar je wieg heeft gestaan voor je kansen in het onderwijs en dat vind ik onacceptabel. We kampen daarbij met een groot lerarentekort en zien ook dat een kwart van de Nederlandse leerlingen te weinig leesvaardigheid heeft. Daarom moeten we hier echt in investeren.”

Waarom moeten studenten en universitaire medewerkers op de PvdA stemmen?
“Omdat de PvdA 9,2 miljard euro extra investeert in onderwijs. Dat geld gaat onder meer naar kleinere klassen, een leven lang leren, fundamenteel onderzoek, compensatie van het leenstelsel, het terugbrengen van de basisbeurs en een salarisverhoging voor leerkrachten en docenten.
“Daarnaast kiezen wij er voor om fors in te grijpen in de woningmarkt. Amsterdam, Utrecht en Nijmegen zijn koplopers als het gaat om het woningtekort. Dus moet er veel extra gebouwd worden. We kiezen voor eerlijke huren, pakken huisjesmelkers aan met een Prins Bernard-belasting en door het opnieuw instellen van een ministerie van Volkshuisvesting maken we van wonen weer een topprioriteit.”

CDA

Martijn van Helvert (nummer 25)
Doctoraal Geschiedenis 1997 - 2003

Bert van Steeg (nummer 36)
Doctoraal Geschiedenis 1999 - 2006

Job van den Broek (nummer 66, alleen regio Utrecht)
Bachelor University College Roosevelt 2015 - 2018
Master History of Politics & Society 2018 - 2020


ChristenUnie

Mirjam Bikker (nummer 3)
Doctoraal Nederlands Recht (2000 - 2008)

Eppo Bruins (nummer 7)
Doctoraal Natuurkunde ? -1991
Promotie 1995

Bina Chirino (nummer 14), zie kader
Bachelor Bestuurs-  & Organisatiewetenschap 2013 - 2015
Bachelor Taal- en Cultuurstudies 2015 - 2021

Johanna Koffeman-Kramer (nummer 15)
Master European Governance 2016 - 2017

Bina Chirino is nummer 14 op de lijst van de ChristenUnie. Ze studeert Taal- & Cultuurstudies. Bina is voorzitter van de jongerenorganisatie van de Christenunie, Perspectief. Vanuit die functie is ze betrokken bij initiatieven als Coalitie-Y en de Jongeren Denktank Coronacrisis. Eerder was ze voorzitter van de studentengeleding in de Universiteitsraad. Ook zette ze zich in voor meerdere studentenorganisaties en -evenementen, waaronder Happietaria en de UIT. In 2018 was ze één van DUBs Veelbelovende Vijftien.Bina Chirino 2red.jpg
Foto: Ivar Pel

Waar zou jij je als Kamerlid voor willen inzetten? 
“Ik wil iedereen kunnen vertegenwoordigen, maar ik ben wel echt de jongerenkandidaat. Ik ben zelf ook student en zet me actief in voor goed hoger onderwijs voor iedereen. Voor studenten, maar ook voor docenten. Bij de opening van het academisch jaar heb ik met een groep medestudenten gewerkt aan het opzetten van de protestactie 10.000 uur. Hierbij stelden we de gezamenlijke overuren per dag van onze docenten aan de kaart.

"Nu wil ik via de politiek werken aan waar studeren over zou moeten gaan. Niet over rendement, maar over talent, passie en ontwikkeling. Het is tijd dat politiek Den Haag niet meer over, maar mét studenten en docenten beslissingen neemt. De werkdruk moet omlaag. Volgens mij heeft het hele onderwijssysteem daar baat bij."

Waarom moeten studenten en universitaire medewerkers op de ChristenUnie stemmen?
"De ChristenUnie wil zich inzetten voor hoger onderwijs dat draait om ontwikkeling, niet om prestaties. Dat betekent dat leren weer centraal staat en jongeren nog de tijd hebben om zich naast hun opleiding in te zetten voor de maatschappij bijvoorbeeld, als mantelzorger of in de politiek. En dat wil ik ook voor docenten! Niet meer eindeloos overwerken, maar ook tijd hebben voor wat écht telt."

Partij voor de Dieren

Frank Wassenberg (nummer 4)
Doctoraal Biologie  ? - 1992

Anjo Travaille (nummer 20)
Master Toegepaste Cognitieve Psychologie 2011 - 2013


Volt

Marieke Koekkoek (4)
Bachelor Nederlands Recht 2008 - 2011


SP

Bram Roovers (30), zie kader
Bachelor Geschiedenis 2018 - 2021

Bram Roovers is nummer 30 op de lijst van de SP. Hij is derdejaars student Geschiedenis aan de UU. Bram is voorzitter van de SP-afdeling in Den Bosch en ook gemeenteraadslid in die stad. Daarnaast is hij het jongste lid van het landelijke partijbestuur van de SP.
bramrooversred.jpgWaar zou jij je als Kamerlid vooral voor willen inzetten?
“Als ik twee dingen zou moeten noemen dan zijn dat huisvesting en klimaat. Dat zijn twee zaken die met name jongeren aangaan. Ik wil me inzetten voor een volkshuisvestingsbeleid waarin de huurder centraal staat en niet de belegger of de huisjesmelker. Het klimaat is verreweg het meest urgente probleem van de 21ste eeuw. Ik vind het belangrijk dat de energieopwekking weer in publieke handen komt. Op die manier kunnen de lusten en de lasten van de energietransitie rechtvaardig worden verdeeld.”

Waarom moeten studenten en UU-medewerkers op de SP stemmen?
“De SP is de partij voor student en wetenschap. Wij zijn als een van de weinige partijen altijd tegenstander geweest van het leenstelsel. Mede door onze inzet ziet het er naar uit dat het leenstelsel gaat verdwijnen. Wij willen daarnaast compensatie voor de generatie die van dit stelsel slachtoffer is geworden. Op de tweede plaats versterken wij de positie van wetenschappers, door meer te investeren in vaste aanstellingen en door een onderzoeksfonds op te richten dat wetenschappers onafhankelijker maakt van het bedrijfsleven.”

SGP

Roelof Bisschop (nummer 3)
Doctoraal Geschiedenis 1982 - 1984
Promotie faculteit Letteren 1993


JA21

Yael Potjer (nummer 8)
Bachelor Economie 2015 - 2018


Forum voor Democratie

Arjan de Kok (nummer 11)
Promotie Informatica 2012 - 2018


BIJ1

Quinsy Gario (nummer 2)
Bachelor Film- & Televisiewetenschappen 2002 – 2009

Bart Mijland (nummer 12), zie kader
Werkzaam als stagecoördinator faculteit Geesteswetenschappen

Gloria Wekker (nummer 16)
Emeritus hoogleraar sociale en culturele antropologie

Bart Mijland is nummer 12 op de lijst van BIJ1. Hij is stagecoördinator bij het Departement Filosofie & Religiewetenschappen en Projectcoördinator Fair Limits bij het Ethiek Instituut. Bart strijdt al jaren op verschillende manieren voor thema’s als inclusie en duurzaamheid. Eerder was hij partijsecretaris van het landelijk bestuur van BIJ1 en voorzitter van de Universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek.PortrettenBIJ1_LindaBouritiusPhotography_1red.jpgFoto Linda Bouritius 

Waar zou jij je voor willen inzetten als Kamerlid?
“Ten eerste: Klimaatrechtvaardigheid. BIJ1 wil de Klimaatcrisis uitroepen om zo de drastische stappen te kunnen nemen die nodig zijn om deze crisis aan te pakken. Zoals voor corona allerlei heilige huisjes omver konden, zo moet dat ook gebeuren voor het bestrijden van de klimaatcrisis.
“Daarnaast zou ik me willen inzetten voor het onderwijs en het onderzoek. Besturen van universiteiten zouden democratisch gekozen moeten worden. Op die manier krijgen we meer zeggenschap over onze eigen werkomgeving, en kunnen onbehoorlijke bestuurders weggestuurd worden. Nu zijn ze vrijwel onaantastbaar.”

Waarom moeten studenten en universitaire medewerkers op BIJ1 stemmen?
"BIJ1 gaat voor echte economische en sociale rechtvaardigheid. We willen eindelijk een eind maken aan kapitalistische uitbuiting van aarde en mensen. Daarnaast hebben de oude partijen de academie laten afglijden van een elitair kennis- en onderwijsinstituut naar een elitaire productiemachine. Het is tijd voor een inclusieve en integere academie ten dienste van de hele maatschappij."

Splinter

Femke Merel van Kooten- Arissen (nummer 1)
Bachelor Rechtsgeleerdheid 2003 - 2014
Bachelor Nederlands 2006 - 2016
Bachelor Filosofie 2009 - 2011             


Nida

Önder Duran (nummer 20)
Bachelor Pedagogische Wetenschappen 2011 - 2015
Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken 2015 - 2016
Werkzaam als docent Sociale Wetenschappen 2016 - 2020


Lijst Henk Krol

Daan Pruimboom (nummer 9)
Sociologie 2016 -2020


NLBeter

Maurice Leeser (nummer 12)
Doctoraal Strategisch Management 2003 - 2005

 

Advertentie