Op wie kan je stemmen voor de verkiezingen van de Universiteitsraad?

Body: 

Tot en met donderdag mogen de studenten van de Universiteit Utrecht weer stemmen voor de Universiteitsraad. De lijsttrekkers van de vier deelnemende partijen stellen zich in deze video voor en vertellen wat ze komend jaar willen bereiken. Woensdag gingen ze met elkaar in debat. De studentenpartijen blijken het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Read in English

De vier lijsttrekkers van de studentenpartijen kruisten de degens over zes stellingen. Het debat was ’s middags te volgen via Youtube.

Het weinig verrassende beeld was dat alle partijen het belang onderschrijven van een duurzame universiteit die goed zorgt voor haar studenten en investeert in studentenorganisaties. Toch schuurde het wel degelijk op verschillende punten.

De grootste tegenstellingen tussen de partijen hadden te maken met het thema diversiteit en inclusie. De lijsttrekkers benadrukten dat alle studenten en medewerkers zich thuis moeten kunnen voelen en dat discriminatie van welke soort dan ook uit den boze is. Maar over de manier waarop de UU dat voor elkaar moet krijgen, waren de lijsttrekkers het niet eens.

Wel of geen quota
Vooral bij de stelling over de noodzaak van quota om diversiteit binnen de universiteit te bevorderen lagen de standpunten uit elkaar. Gijs Markwat van de Vrije Student wil niet dat de UU op basis van “lijstjes” met zaken als gender, etniciteit of seksuele geaardheid medewerkers aanneemt of studenten toelaat tot studieprogramma’s. “Dat vinden wij een heel slecht idee”, zei de geschiedenisstudent.

Ook de PvdUS keerde zich tegen quota. Lijsttrekker Nick Noteboom, student Rechtsgeleerdheid en Geschiedenis: “Want dat betekent ook weer dat je mensen op een bepaalde manier moet uitsluiten.”

Dat verbaasde Sifra Meijers van UUinActie. De PvdUS schreef vorig jaar in de Uraad nog mee aan  het gesneuvelde voorstel van de U-raad om genderquota in te stellen. Noteboom antwoordde bevestigend op haar vraag of dat betekende dat de partij daar nu dus anders over denkt.

Vuur en UUinActie stelden zich op het standpunt dat quota als middel om het doel diversiteit te behalen, niet moeten worden uitgesloten. Student Philosophy, Politics & Economics (PPE) Meijers: “Alleen door minderheden structureel een positie te geven, kunnen structurele problemen worden opgelost.”

Zorgen over wokeness
Gijs Markwat van de Vrije Student reageerde eveneens het meest uitgesproken op de stelling dat de universiteit “te woke” is. Volgens hem wordt het vrije debat binnen de universiteit bedreigd. Zo was het hem opgevallen dat studenten van andere studenten te horen krijgen dat zij de problemen van zwarte mensen niet zouden kunnen invoelen en zich daarom eerst maar eens moesten ‘educaten’. “Je moet op een bepaalde manier denken, anders val je er buiten. Daar maken wij ons zorgen over.”

Volgens Chiara Stam van Vuur zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke speerpunten waar haar partij veel aandacht voor wil vragen en debatten over wil voeren. Zij vindt net als Markwat dat er aan de universiteit niet een ‘cancelcultuur’ mag ontstaan, maar ze leek ook een nuancering aan te brengen. “Alle studenten moeten zich ook veilig voelen om mee te discussiëren.”

De vier vonden de term ‘woke’ overigens moeilijk te duiden. Lijsttrekker Sifra Meijers had het opgezocht op Wikipedia, maar met de uitleg ‘bewust van maatschappelijke ongelijkheid’, kon ze niet veel. Zij wees op de noodzaak om ongelijkheid aan te pakken. “Ik vind het belangrijker wat de universiteit doet en of ze dat goed doet.” Ook PvdUS wilde de ideologische discussie over ‘wokeness’ te vermijden en de aanpak van discriminatie vooral pragmatisch te bekijken.

Panden in binnenstad verkopen
Op twee andere stellingen nam UUinActie een uitzonderingspositie in. Zo is de partij in tegenstelling tot de drie andere niet voor een universitair certificaat waarmee studentenbestuurders kunnen laten zien dat zich buiten hun studie hebben gemanifesteerd. Dit zou de sociale en psychische druk op studenten verder verhogen waardoor ze nog meer hooi op hun vork nemen.

Lijsttrekker Sifra Meijers was ook het duidelijkst over de duurzaamheidsambities die de UU zou moeten hebben. Haar partij wil nog eerder dan in 2030 een CO2-neutrale universiteit. Zij was de enige van de vier die vond dat in het uiterste geval moet worden overwogen om daarvoor de historische maar energieslurpende panden in de binnenstad af te stoten. “Dat zeggen we met pijn in het hart, maar we moeten nu actie ondernemen anders staat straks de binnenstad van Utrecht onder water.”

De livestream is op YouTube is terug te kijken. De zes stellingen waren achtereenvolgens:

  • De UU moet per 2030 CO2-neutraal zijn, ook als dat betekent dat we de historische binnenstadspanden moeten afstoten.
  • De UU is te “woke”
  • Er moet meer geld komen voor studentenorganisaties, ook als dat ten koste gaat van geld voor onderwijs en onderzoek
  • Om de diversiteit binnen de UU te vergroten moet er voor docenten, bestuurders en studenten met quota worden gewerkt
  • Om waardering te uiten voor het werk van studentbestuurders moet de UU erkenningscertificaten uitgeven
  • Ook in de toekomst moet een deel van het onderwijs online plaatsvinden                                 

     Aan het begin was het debat onverstaanbaar door een galmend geluid. Dat probleem werd na korte tijd verholpen.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail