Parkeerfrustratie Cambridgeflat groeit

Overdag zijn er genoeg lege plekken. In de avond parkeren er ook mensen zonder parkeervergunning bij de flat. Tot ergernis van de bewoners. Foto DUB

“Ik heb speciaal gekozen voor de Cambridgeflat omdat ik daar ook mijn auto kan parkeren”, legt Nadja van Oort uit. In het afgelopen jaar wordt het steeds moeilijker een parkeerplek te vinden. “Laatst reed ik ‘s avonds het parkeerterrein op en heb ik meerdere rondjes gereden tot ik een plek kon vinden.” Volgens Nadja beginnen de problemen na 18.00 uur. “Soms heb ik geen zin om te wachten op een plekje en zet ik mijn auto bij de Enny Vredelaan, net buiten De Uithof. Dat is een kwartier lopen van mijn woning. Dan denk ik soms: ‘waarom heb ik die parkeervergunning?’.” 

Het complex aan de Cambrigdelaan is eind jaren 90 gebouwd en biedt onderdak aan 1001 studenten. Rond de flat zijn 127 parkeerplaatsen voor de studenten. Bij de bouw is volgens de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) rekening gehouden met studenten die een auto hebben. Het is de enige flat in De Uithof met parkeerplaatsen. Bewoners kunnen gratis een parkeervergunning aanvragen bij de SSH. De verhuurder benadrukt dat zo´n vergunning niet betekent dat je altijd een plekje hebt. In totaal zijn er 187 parkeervergunningen uitgegeven.

Over het aantal parkeerplaatsen zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente. “Bij de aanleg van het gebied is er rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid, dit is echter al jaren geleden en wellicht zijn tijden veranderd en hebben meer studenten een auto”, vertelt Madelon van Gameren, woordvoerder van de Stichting Studentenhuisvesting. Ook zegt zij dat studenten die in De Uithof komen wonen, van tevoren weten hoe de parkeersituatie er bij de complexen uitziet. 

Nadja zegt de auto niet voor haar studie te gebruiken, want ze studeert in De Uithof. “Ik heb mijn auto om niet afhankelijk te zijn van mijn ouders. Ik ga bijvoorbeeld een aantal keer per week naar mijn paard op een manege. En als ik naar mijn ouders ga, is dat makkelijker met de auto te bereiken dan met het openbaar vervoer. Wanneer ik met mijn auto wegga, is dat vaak aan het eind van de middag en kom ik ’s avonds pas weer terug. Vanwege het gedoe met parkeren denk ik er tegenwoordig wel drie keer over na, voor ik de auto pak.”

Bord-parkeerplaats-Cambridgelaan.jpg

Van Gameren zegt dat wanneer er geen plek op het parkeerterrein is, het aan de student is om een alternatief te vinden. “Tot dit collegejaar konden we onze auto bij de faculteit Diergeneeskunde neerzetten”, vertelt Nadja. “Dat was gratis, nu moet je daar ook voor betalen.” Alternatieven zijn nog de parkeergarage tegenover het complex of een van de parkeerterreinen op het Utrecht Science Park. Dit kost maximaal zeven euro per dag. Na 18.00 uur én in het weekend is het op de gehele Uithof gratis parkeren.

In oktober bezette een aantal hoogwerkers tijdelijk een paar plekken op het parkeerterrein waardoor een discussie in de Facebookgroep van de bewoners ontstond over het tekort aan parkeerplekken. Gesignaleerd was dat er ook mensen die niet in de Cambridgeflat wonen, hun auto daar parkeerden. Zij maken gebruik van de mogelijkheid om twee uur gratis te parkeren met een parkeerschijf. Bovendien is het na 18.00 uur gratis parkeren tot 10.00 uur.

“Ik zie weleens oudere mensen hun auto hier parkeren”, vertelt Nadja. “In eerste instantie denk je dat het ouders zijn die op bezoek komen, maar ik zie ze eigenlijk nooit richting de flats lopen.” Ook denkt ze dat mensen die twee uur in De Uithof moeten zijn, gebruik maken van de parkeervoorzieningen van de studentenflat. “Zij kiezen liever voor een gratis plek dan betalen in de parkeergarage.”

Deelauto's voor de andere flats
Een andere groep die het voorzien heeft op de parkeerplekken van de Cambridgecomplex zijn bewoners van Casa Confetti, De Bisschoppen of de Johanna met een auto. Deze studentencomplexen hebben geen parkeerplaatsen. Het aantal parkeerders van andere flats kan in de toekomst nog groter worden. Nu kunnen de bewoners van Casa Confetti hun auto nog neerzetten op het Leuvenplein. Vanaf 2018 moet dit plein een groene oase worden. Hierin is geen plek voor parkeerplaatsen. “Officieel heeft Casa Confetti ook geen parkeerplekken”, aldus Van Gameren. “De auto’s van de studenten worden gedoogd door de universiteit.”

Bij de bouw van een studentencomplex maakt de SSH afspraken met de gemeente over de parkeerplaatsen. Bij de flats Casa Confetti, De Bisschoppen en Johanna zijn geen parkeerplekken voor bewoners. Toch voldoet de SSH aan de parkeernorm, zegt Van Gameren. “De betaalde parkeerplaatsen tellen daarin ook mee. En bij de Johanna staan deelauto’s. Wij stimuleren het gebruik van deze voertuigen. Studenten kunnen deze voor een hele lage prijs huren.” De parkeerplaatsen met beugels zijn voor de bedrijven die onderhoud aan de flat plegen.

Parkeerproblemen bij Diergeneeskunde
Daarnaast zouden ook studenten van Diergeneeskunde gebruik maken van de voorzieningen van de Cambridgelaan. Tot dit collegejaar hadden studenten van de faculteit de mogelijkheid hun auto gratis neer te zetten aan de Yalelaan. Nu moeten zij hiervoor zes euro per dag betalen en wijken daardoor uit naar de Cambridgelaan.

Het is een ongewenste situatie, vindt ook de faculteitsraad van Diergeneeskunde. “Studenten die van ver moeten komen, zetten hun auto hier neer”, legt raadslid en student Lisa Buren uit. “Ook zijn er mensen die voor hun co-schappen nachtdiensten draaien. Zij kunnen op die tijden niet met het openbaar vervoer komen.” Ook laat ze weten met de faculteitsraad op zoek te zijn naar een passende oplossing. 

header leuvenplein.jpgKoen de Kloet, die een master Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid volgt bij de faculteit, heeft zelf niet veel last van het parkeren bij de faculteit. Zelf woont hij in Casa Confetti, waarbij hij zijn auto nu nog op het Leuvenplein kan parkeren. “Ik zie wel dat naarmate mensen verder zijn in hun studie ze ook een auto nemen. Die hebben ze nodig wanneer ze ‘s nachts in de kliniek moeten zijn of voor extern onderwijs. Wanneer ze meelopen bij een dierenarts. Of wanneer we op bezoek moeten bij een bedrijf.”

Hij zegt dat voor zaken als extern onderwijs er bij de faculteit een auto kan worden aangevraagd, maar dat er vaak meer aanvragers dan auto’s zijn. “Wanneer je hier voor zo’n nachtdienst moet parkeren kun je een studentenpasje vragen. Dan hoef je niet te betalen. Alleen werkt dat systeem nog niet optimaal. Het kan voorkomen dat je om 6.00 uur een koe moet verlossen en om 9.00 uur college moet volgen. Dan moet je vanaf 9.00 uur gewoon betalen.”

Slagboom of opdelen
In de Facebookgroep van de Cambridgelaan worden oplossingen aangedragen voor het verlichten van de parkeerdruk. Sommigen zien wel iets in een slagboom. Het woonbestuur wijst de bewoners op het feit dat ze dan moeten betalen voor een parkeerplek en dat diensten zoals pakketbezorgers of monteurs moeilijker hun werk kunnen doen. Nadja heeft zelf ook een oplossing bedacht. “Je kunt het parkeerterrein in twee stukken verdelen. Het deel dat naast de flats ligt, is voor de bewoners met een vergunning. En de strook achter de gebouwen kan door mensen die er niet wonen worden gebruikt.” Over de controles die de UU op het parkeerterrein uitvoert is ze positief. “Ze komen om de twee uur en ze zijn zeer stipt.” Langparkeerders krijgen bij de controles een wielklem. Het laten verwijderen van de klem kost 25 euro.

Arthur Meijer laat namens het woonbestuur via de mail weten in gesprek te zijn met de SSH over de parkeerproblematiek. Zelf denkt hij dat het bieden van een alternatieve parkeerplek voor de autobezitters in de andere studentenflats de parkeerdruk bij de Cambridgelaan zal verlichten. Van Gameren zegt dat de SSH openstaat voor alternatieven. Onder de voorwaarde dat het parkeren bij de Cambridgelaan gratis blijft.

Advertentie