USConcert en het orkest van het USKO mogen niet meer repeteren in Parnassos

Parnassos moet verbouwen of verhuizen vanwege geluidsoverlast

Body: 

Cultuurcentrum Parnassos produceert met zijn activiteiten te veel geluid en moet daarom óf verbouwen óf verhuizen. Een aantal orkesten repeteert voorlopig al op een andere locatie. En dat allemaal vanwege nieuwe buren.

Cultuurcentrum Parnassos produceert met zijn activiteiten te veel geluid en moet daarom óf verbouwen óf verhuizen. Een aantal orkesten repeteert voorlopig al op een andere locatie. En dat allemaal vanwege nieuwe buren.

Parnassos zit sinds 1994 in een oud schoolgebouw aan de Kruisstraat dat werd aangekocht door de Universiteit Utrecht. Hier volgen studenten, medewerkers of andere cultuursnuivers cursussen op het vlak van beeldende kunst, theater, dans of muziek en repeteren allerlei gezelschappen: van theatergroepen tot hele orkesten. Het voormalig schoolgebouw heeft slechts aan één zijde buren.

'Ik was me er niet van bewust dat we de afgesproken geluidsnorm overtraden'

Twee jaar geleden betrokken nieuwe bewoners het buurhuis. Hoewel ze van muziek houden, willen ze ook graag rustig met vrienden kunnen eten. Dat bleek niet altijd te kunnen. Ze vroegen de gemeente eind 2012een geluidsmeting te doen. Toen bleek dat de norm van 25 decibel zo nu en dan werd overschreden tijdens voorstellingen en repetities van grote orkesten. “Ik was me er niet van bewust dat we de afgesproken geluidsnorm overtraden in de muziek- en theaterzaal”, zegt Marieke van Merriënboer, directeur van Parnassos.

“Eigenlijk is het opmerkelijk dat er nu pas is vastgesteld dat er sprake is van geluidsoverlast”, zegt Van Merriënboer. “Want we doen nog precies hetzelfde als in 1994. Vanuit mijn optiek er is bij de aanschaf van het gebouw in 1994 niet goed nagedacht over het geluid. En doordat de oude buren nooit klaagden, had ik me, tot ruim een jaar terug, nooit verdiept in de geluidsnormen die opgenomen zijn in het activiteitenbesluit van Parnassos.”

'Ik heb veel sympathie voor Parnassos. Ik kwam als student met regelmaat in het cultuurcentrum'

Nieuwe buurman Bas Dijkgraaf heeft aan de vorige bewoners gevraagd hoeveel geluid zij hoorden van Parnassos. “Ik heb me aan deze mensen wel drie keer moeten voorstellen. Waarom? Ze waren behoorlijk doof. Ik denk dat het één van de redenen is dat de geluidsoverlast die door Parnassos wordt veroorzaakt niet eerder is opgemerkt.”

Dijkgraaf weet dat er mensen zijn die zich afvragen waarom hij nou net naast Parnassos is gaan wonen. “Ik was instant verliefd op het plekje, en op het huis. Daarnaast heb ik veel sympathie voor Parnassos. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en kwam als student met regelmaat in het cultuurcentrum. Ook houden mijn vriendin en ik van muziek en spelen we allebei een instrument. Om die reden heb ik nooit de politie gebeld en ben ik in naar de gemeente gestapt met de intentie om te onderzoeken of het cultuurcentrum de grens van de 25 decibel overschrijdt. Want toen we het huis kochten, wisten we dat Parnassos maximaal 25 dB mag produceren.”

'Na half elf mag er niet meer met stoelen worden geschoven'

Samen met de buren wordt gezocht naar een goede oplossing, zegt Van Merriënboer. “Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Wij willen snel schakelen, maar zijn afhankelijk van de universiteit. Op korte termijn hebben we al zachte maatregelen getroffen. Na half elf mag er niet meer met stoelen worden geschoven en we hebben de repetitieschema’s en zaalindeling aangepast. Ook hebben we bijvoorbeeld de pauken geïsoleerd om het geluid zachter te maken. Tot slot hebben we gekeken of de verschuiving van de orkestopstelling effect had.”

De meest ingrijpende maatregel die Parnassos heeft getroffen, is om een aantal muziekgezelschappen ergens anders te laten oefenen. “Zo repeteren het USConcert en het orkest van het USKO in de aula van het Gerrit Rietveldcollege. Ook speelt de Big Band Big Mondays in een andere zaal, hoewel die eigenlijk te laag is.”

'Ik ben ontzettend bang dat alle muziekgezelschappen versnipperd blijven'

Deze maatregelen gaan ten koste van de cohesie en kwaliteit van de gezelschappen, zegt zij. “Daarnaast kunnen we de muziek- en theaterzaal niet meer gebruiken voor de doeleinden waar ze geschikt voor zijn. We kunnen niet meer programmeren wat we willen. Door deze aangepaste programmering lopen we inkomsten mis. Wij zijn dan ook van mening dat de talentonwikkeling van studenten momenteel in het geding is. Iets waar Parnassos enorme waarde aan hecht en het cultuurcentrum ook voor staat.”

Ook de muziekgezelschappen maken zich hier zorgen over en gaan een handtekeningenactie beginnen. “Ik ben ontzettend bang dat alle muziekgezelschappen versnipperd blijven doordat we over vier jaar nog steeds in de aula van één of andere school zitten”, zegt Lieke Dekker, voorzitter van het USConcert. “Parnassos is zo’n belangrijke plek voor ons. Instrumenten worden uitgeleend, leden vervangen elkaar en er ontstaan nieuwe samenwerkingsprojecten in de bar. Uiteraard begrijpen we dat het lastig is om een goede oplossing te vinden, maar hopen dat er op zeer korte termijn een beslissing wordt genomen. Om de Universiteit Utrecht aan te sporen om snel met een oplossing te komen, worden alle muziekgezelschappen van Parnassos verenigd in KOSMU gemobiliseerd  om handtekeningen te verzamelen en deze aan te bieden aan de rector van de Universiteit Utrecht.”

'We kijken naar alternatieve locaties in de binnenstad waar Parnassos in zijn geheel naartoe verplaatst kan worden'

Dries Berendsen, directeur Vastgoed en Campus, hoopt na de zomervakantie met nieuws te kunnen komen over de toekomst van Parnassos in de Kruisstraat. “Dan kan het College van Bestuur er in september of in oktober een besluit nemen, want de universiteit wil wel graag door met het gehele cultuurcentrum, met alle muziekgezelschappen en studentenkoren die daarbij horen.”

Het onderzoek van Vastgoed & Campus richt zich nu op twee zaken: “Enerzijds kijken we wat we moeten investeren in het huidige gebouw als we de activiteiten van Parnassos daar willen voortzetten. Anderzijds kijken we naar alternatieve locaties in de binnenstad waar Parnassos in zijn geheel naartoe verplaatst kan worden. Ik kan op dit moment geen uitspraken doen over het onderzoek en welke situatie de voorkeur heeft. Ook doe ik geen mededelingen over mogelijke nieuwe locaties. Daar is het nu nog te vroeg voor.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail