Pleidooi voor nieuwe reparatieregeling Rechten

Body: 

Studentlid Maarten Constant van de faculteitsraad Rebo heeft deze week drie mogelijke alternatieven gepresenteerd voor de omstreden reparatieregeling bij Rechten. Die regeling houdt in dat studenten bij een reparatietoets maximaal een 6 als eindcijfer kunnen halen. Vorig jaar zetten meer dan duizend studenten hun handtekening onder een petitie tegen de regeling.

Studentlid Maarten Constant van de faculteitsraad Rebo heeft deze week drie mogelijke alternatieven gepresenteerd voor de omstreden reparatieregeling bij Rechten. Die regeling houdt in dat studenten bij een reparatietoets maximaal een 6 als eindcijfer kunnen halen. Vorig jaar zetten meer dan duizend studenten hun handtekening onder een petitie tegen de regeling.

In die petitie maakten de initiatiefnemers duidelijk het niet terecht te vinden dat een reparatietoets bij Rechten maximaal een 6 als eindcijfer oplevert, ook wanneer de tweede keer feitelijk bijvoorbeeld een 8 is behaald.

Het faculteitsbestuur, gesteund door veel docenten, wees echter op het risico dat studenten bij een te soepele regeling de eerste toets onvoldoende serieus nemen. Ondanks het massale protest bleef de regeling gehandhaafd.

Met de pet naar gooien

In een poging om de impasse te doorbreken heeft Constant de kat nu opnieuw de bel aangebonden. In zijn brief onderschrijft hij het uitgangspunt van het faculteitsbestuur dat studenten zich al voor de eerste toets goed dienen voor te bereiden. Een reparatieregeling zou dan ook moeten voorkomen dat studenten er de eerste keer met de pet naar gooien.

Daar staat volgens het raadslid echter tegenover dat zich situaties voordoen waarin studenten buiten hun schuld een onvoldoende moeten repareren. Voor die studenten is de huidige regeling onrechtvaardig, zeker in een tijd waarin op de arbeidsmarkt steeds meer waarde wordt gehecht aan goede cijfers.

Drie alternatieven

Om die reden heeft hij nu drie alternatieven ontwikkeld die naar zijn mening tegemoet komen aan dit bezwaar, zonder de deur wagenwijd open te zetten voor gemakzucht. Een eerste voorstel is om de huidige regeling te laten bestaan, maar de maximale zes te vervangen door een maximale zeven. “Een 7 staat beter en doet meer recht aan de prestaties van studenten die de stof goed beheersen.”

In de twee andere vorstellen moeten studenten de voors en tegens van een reparatietoets tegen elkaar afwegen. In het tweede alternatief wordt herkansen mogelijk voor iedereen die de eerste keer lager dan een zeven heeft gescoord. In het derde alternatief mag zelfs iedere studenten een tweede poging wagen. Maar omdat het laatst behaalde cijfer telt, bergt de keuze voor reparatie in beide gevallen het nodige risico in zich. De tweede keer kan immers ook een onvoldoende opleveren.

Onderwijscommissie

Constant heeft zijn voorstel namens de studentengeleding van de faculteitsraad aangeboden aan de onderwijscommissie van de master Rechtsgeleerdheid. In een toelichting zegt de student dat inmiddels wel duidelijk is dat alternatieven voor de huidige regeling in de bachelorfase weinig kans van slagen zullen hebben.

In zijn aanbiedingsbrief zegt hij te hopen dat zijn voorstel voldoende tegemoet komt aan de bezwaren bij Rechten om in ieder geval in de masterfase tot een wijziging van de huidige regeling te kunnen komen.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail