Post voor de nieuwe minister, mevrouw van Engelshoven

Bron: AbrahamdeBaptista (CC BY-SA 3.0)

In maart en april publiceerde DUB de serie Mail aan de Minister. Enkele van onze voormalige columnisten beschreven daarin hun belangrijkste boodschap voor de toen nog onbekende persoon die Jet Bussemaker zou opvolgen.

Deze week sturen we de reeks mails naar de nieuwe onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. De inwerkperiode kan voor haar daarmee echt beginnen.

Geen touwtjes aan het geld
Een gemene deler in de serie lijkt het verlangen om eindelijk eens met rust te worden gelaten door Den Haag. Nieuwe kwaliteitsafspraken waar het regeerakkoord nu over rept? Liever niet dus.

“Geen touwtjes aan het geld”, verzocht bètadocent Dries van Oosten in zijn bijdrage. “Van uw voorgangers hebben we namelijk geleerd dat dat geld meestal een sigaar uit eigen doos is en/of gepaard gaat met prestatie-afspraken, consortia, kennis-coalities, innovatie-contracten, schaalvergroting, excellentie, etc.”

Rechtendocent Bald de Vries schreef: “Laat ons los en geef ons vertrouwen want wij zijn in staat onze boontjes te doppen.”

Wel fatsoenlijke aanstellingen
Onze columnist Baaierd gaf de nieuwe minister echter weinig reden om vertrouwen te hebben in de universitaire besturen. Die hebben vooral aandacht voor prestige, marketing en gebouwen en nauwelijks voor het verduurzamen van de maatschappij. “Investeer alleen nog in aantoonbaar integraal duurzaam bestuurde universiteiten, minister”, zo riep hij op.

Baaierd vroeg daarbij ook om fatsoenlijke aanstellingen voor docenten. En daarmee stond hij niet alleen. Sociaal wetenschapper Ruud Abma hoopte dit voorjaar nog dat zijn voormalig student Femke Halsema het ministerie ging bestieren en voor meer vaste banen zou gaan zorgen.

Ook promovenda Dieudonnée van de Willige wilde aandacht voor de positie van tijdelijke krachten. De nieuwe minister zou haar oor sowieso meer te luister moeten leggen op de werkvloer van de universiteiten en minder op de tafel van bestuurders of wetenschapskanonnen.

Zij schreef: “Niemand vraagt aan studenten die uitsluitend negens en tienen scoren wat er gedaan kan worden om de tentamenstof duidelijker te maken. Laten we diezelfde redenering dan ook toepassen op het gebied van wetenschaps- en onderwijshervorming.”

Oud-ISO-bestuurslid Tycho Wassenaar kwam met een pleidooi voor meer persoonlijk onderwijs op maat, de ontwikkeling van de toekomst immers. En student Chiem Balduk verraste met de opmerkelijke constatering dat al te veel ambitie bij studenten eigenlijk ook wel erg inefficiënt is.

Studentcolumniste Chantal van Elden, ten slotte, vroeg om minder collegegeld, maar ze bedoelde waarschijnlijk iets anders dan de 1000 euro die eerstejaars nu ‘cadeau’ krijgen. Misschien dat de nieuwe minister haar andere grote wens wel wil eerbiedigen: ”In godsnaam, zorg dat de ov-kaart nooit verdwijnt.”
 

Advertentie