Goededoelenweek studenten

RAGweek in Utrecht stopt: bestuur vindt te weinig opvolgers

Ragweek: ophangen banners
De Ragweek gaat van start. Foto DUB, 2007

“Heel jammer”, vindt secretaris bij de RAGweek Roos Nolten, het besluit om er een punt achter te zetten. Met een dubbel gevoel blikt zij terug op het afgelopen jaar, waarin de RAGweek in totaal bijna 11.000 euro ophaalde. Het geld ging naar Centrum Seksueel Geweld en Milieudefensie, de goede doelen van afgelopen editie.

“We hebben een mooi bedrag opgehaald en verenigingen waren enthousiast over de week”, vertelt Roos. “Dat maakt het extra pijnlijk om na een succesvol jaar de Kamer van Koophandel op te moeten bellen om ons uit te schrijven.”

Vijftien jaar lang organiseerde het RAG-bestuur samen met Utrechtse studie-, studenten- en sportverenigingen jaarlijks een week vol activiteiten: van een kookcursus tot een voetbalwedstrijd en van lezingen tot feesten. Het opgehaalde geld werd gedoneerd, waarbij elke editie in het teken stond van twee goede doelen. De term ‘raggen’ waaide in de jaren 90 over uit het Verenigde Koninkrijk. Studenten wilden geld ophalen voor minderbedeelden en besloten gedichten op vodden, zogenoemde rags te schrijven. Tegenwoordig staat de term RAG voor ‘raise and give’.

Ragweek: de Duckrace

De Duckrace in 2019. Foto: DUB 

Ludieke acties
Sommige RAGweek-activiteiten werden in de loop der jaren een fenomeen an sich. Zo was de ‘Duckrace’ onlosmakelijk verbonden met de goededoelenweek. Honderden gele badeendjes dreven jaarlijks in de Utrechtse wateren om tegen elkaar te ‘racen’. Voor een klein bedrag konden deelnemers een eendje kopen en aan de wedstrijd meedoen.

Meer activiteiten keerden na succes terug. Zo introduceerden studieverenigingen tien jaar geleden de Sexy Bestuurskalender, waarin bestuursleden van twaalf verenigingen uit de kleren gingen. De opbrengst van de verkoop ging naar de RAG. Het motto van de kalender was: “sexy met een knipoog”. Vele edities volgden in de jaren en de kalenderfoto’s sieren menig muur van Utrechtse bestuurskamers. Het is een traditie die in ere gehouden moeten worden, zei vice-voorzitter Hanne Oberman van studievereniging Atlas in 2016 tegen DUB.

Ragweek: Diergeneeskundestudenten in de bres voor goede doelen met eigen sexy kalender

Diergeneeskundestudenten komen in 2017 met hun eigen sexy kalender: de 'horse and hunk' kalender

Aan die traditie komt nu een einde. Maandenlang zocht het huidige RAG-bestuur naar opvolgers, maar ze kwamen meer dan de helft van het zeskoppige bestuur te kort.

“We hebben nog gekeken naar andere bestuursvormen”, zegt Roos. Zo lag het plan op tafel om samen te werken met andere steden waar de RAGweek wordt georganiseerd. De secretaris hoopt zo dat de RAGweek-commissies van verenigingen kunnen blijven draaien.

Al is het nog onduidelijk hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien en of andere steden hierin geïnteresseerd zijn. “We kijken nu of het RAG-bestuur in Nijmegen taken in Utrecht op zich kan nemen”, zegt Roos. “Het Nijmeegse bestuur is net gewisseld. Het zal nog even duren voordat wij daar antwoord op hebben.”

Minder gegadigden
Voorgaande jaren worstelde het RAG-bestuur al met het vinden van opvolgers, maar zij is niet het enige studentenbestuur die hier al langere tijd moeite mee heeft. Dit jaar verdwenen twee studentenraadspartijen uit de Universiteitsraad, omdat zij niet voldoende kandidaten konden vinden. Het afnemende animo voor de universiteitsraad is een landelijke trend.

Ook studentenbelangenbehartiger Vidius ziet dat het voor veel Utrechtse verenigingen lastig is om hun besturen rond te krijgen. “Afgezien van de grote studentenverenigingen, speelt dit probleem bij vrijwel alle soorten verenigingen”, zegt voorzitter Yason Sinout. “Veel besturen zijn dit jaar onvolledig. Zij starten met een bestuurslid te weinig in de hoop dat iemand later nog aanhaakt. Soms worden ook oud-bestuursleden gevraagd om posten te vervullen.”

Ragweek: bekendmaking opgehaald bedrag

Het RAG-bestuur van vorig jaar (2021-2022) doneert geld aan Stichting Jarige Job

Coronatijd
De populariteit van commissiewerk en besturen is vermoedelijk tijdens de coronapandemie afgenomen. “Studenten zijn minder bekend geraakt met verenigingen en hierdoor voelen ze zich wellicht minder betrokken.” Daarnaast vermoedt Sinout dat het leenstelsel een rol speelt. Een bestuursjaar, dat studenten vrijwillig doen, gaat met kosten gepaard. “Studenten met weinig geld en veel schulden, zullen niet zo snel een bestuursjaar doen.”

Ook Roos Nolten heeft het vermoeden dat het een effect is van de coronapandemie. “Veel studenten doen hun bestuursjaar in hun tweede of derde jaar. Na een tijdje was ik bijvoorbeeld wel klaar met het gefeest en wilde ik mij op een nuttige manier inzetten”, vertelt zij.

“Ik kan mij voorstellen dat ouderejaars dat gevoel nu niet zo sterk hebben. Na een paar jaar coronapandemie willen studenten misschien weer volledig vrij zijn, van het leven genieten en nog even geen verantwoordelijkheden op zich nemen.”

Hoewel de RAGweek niet meer in deze vorm terugkomt, hoopt Nolten dat verenigingen alsnog aankomend jaar hun goede doelen kiezen. “Ook al is het niet meer dat we een week lang met dertig verenigingen aan iets werken, je gunt ieder goed doel zo’n initiatief.”

Advertentie