Ranking de opleidingen: Frans stijgt met stip, Farmacie hekkensluiter

Bij de opleiding Farmacie is de ontevredenheid onder studenten flink toegenomen. Over Godgeleerdheid, Frans en Taalwetenschap oordelen studenten juist stukken positiever dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek voor alle studenten in het hoger onderwijs. Landelijk deden ruim 200.000 studenten aan de enquête mee, in Utrecht vulden 8610 van hen de vragenlijst in.

Over de gehele linie kun je zeggen dat de UU-studenten redelijk tevreden zijn. Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) is het gemiddelde studentenoordeel een 3,97 als gevraagd wordt hoe tevreden ze met hun studie in het algemeen zijn.

Niet elke student is even tevreden. Farmacie krijgt dit jaar de laagste tevredenheidsscore (3,48) van alle Utrechtse bacheloropleidingen, en daalt ook nog eens het hardst in het oordeel van studenten (-0,27 ten opzichte van een jaar eerder). 

Vorig jaar schreven we op DUB al dat eerstejaars Farmacie zwaar ontevreden waren over de organisatie van het onderwijs. En dat zie je ook terug in de themascores (studenten geven naast een algemeen oordeel ook een score aan verschillende deelaspecten). De aspecten ‘huisvesting’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘studierooster’ steken er negatief bovenuit. De deelscores zijn terug te vinden op de website studiekeuze123.nl.

Over naar de topper op de tevredenheidsranglijst: Keltische Talen en Cultuur. Met een 4,86 niet alleen de best gewaardeerde bacherlopleiding van de UU maar van heel Nederland! DUB ging er vorig jaar al eens kijken en ontdekte dat studenten erg content zijn met de prettige, informele sfeer van de opleiding en het enthousiasme van de docenten.

Ook de studenten van university colleges in Utrecht en Middelburg (een dependance van de UU) zijn relatief tevreden, net als de studenten van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Godgeleerdheid (+0,38), Franse Taal en Cultuur (+0,30) en Taalwetenschap (+0,22) zijn de sterkste stijgers dit jaar.

In onderstaande tabel zie je de scores van alle Utrechtse bacheloropleidingen op een rij, en hoe die tevredenheidsscore is veranderd ten opzichte van een jaar eerder. Om statistische redenen zijn opleidingen met minder dan tien respondenten (n<10) niet vermeld in dit overzicht.

Bij de masteropleidingen zien we logischerwijs nog grotere verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Daar is het aantal studenten per opleiding minder groot, en dus ook het aantal respondenten. Eén zeer kritische of juist superenthousiaste student kan flink wat invloed hebben op de gemiddelde score.

De beste score (een 4,73) is voor de researchmaster Development and Socialization in Childhood and Adolescence  Positieve aspecten van deze opleiding zijn de ‘groepsgrootte’, de ‘sfeer’ en de ‘ wetenschappelijke vaardigheden’. Alle deelscores zijn te vinden op studiekeuze123.nl.

De master Mediastudies scoort het slechtst (een 3,14) en is ook nog eens een van de hardste dalers. Studenten zijn het meest ontevreden over ‘huisvesting’ en ‘voorbereiding beroepsloopbaan’. 

Opvallend: ook vorig jaar daalde de master Mediastudes hard in de achting van studenten. Een jaar geleden kwam aan het licht dat zwakkere studenten bij Mediastudies te gemakkelijk een voldoende voor hun scriptie kregen. Of ze daar ontevreden over zijn, is niet op te maken uit de cijfers.

Advertentie