Rechten wil schoolgeld vragen aan honours-studenten

Gaan de deuren van Janskerkhof alleen nog open voor wie daar extra voor betaalt?

 De Rebo-faculteit wil vanaf september 2014 de studenten van het Utrecht Law College 500 euro laten betalen bovenop het collegegeld. Is het terecht om extra geld te vragen voor een honours-opleiding en mag het wel?

Het Utrecht Law College is een honours-opleiding van het Rebo-departement Rechten. Voor deze bachelor-opleiding worden studenten geselecteerd. Ze krijgen intensiever onderwijs en meer mogelijkheden aangeboden om zich als student te ontwikkelen om zo meer kans te maken op een goede vervolgopleiding en baan, zegt de decaan van de Rebo-faculteit Henk Kummeling.

Dergelijk onderwijs is duurder, zegt hij. Daarom vraagt de faculteit vanaf september 2014 aan de honoursstudenten een zogeheten profile fee van 500 euro, zo staat in de meerjarenbegroting. Het duurdere onderwijs kan namelijk niet worden betaald van het geld dat de faculteit krijgt van het College van Bestuur. Nu krijgt de faculteit even veel geld voor een student van de reguliere rechtenopleiding als voor een collegestudent. Uiteindelijk komt de faculteit daardoor geld te kort. Zeker nu het tweede college dit jaar van start is gegaan en het aantal colleges de komende jaren nog wordt uitgebreid tot vier stuks.

Waarom kost een ULC-student meer geld dan een reguliere rechtenstudent?
 
  • Het selecteren van studenten
  • Extra inzet tutoren
  • Het organiseren en begeleiden van extra studie gerelateerde activiteiten zoals oefen-rechtbanken en extra faciliteiten zoals speciale studieruimtes
  • Ministages
  • Aparte en persoonlijke diploma-uitreiking
  • Extra inspanningen docenten: docenten hebben vaker overleg met elkaar en het bestuur en onderhouden contact met de studievereniging
  • Per januari 2013 zijn er meer contacturen voor een aantal vakken

 

Mag je extra geld vragen
Cruciaal is de vraag of de faculteit in 2014 het extra schoolgeld mág gaan innen. Het College van Bestuur is voor collegegelddifferentiatie voor honours-opleidingen, zo staat in het strategisch plan van de Universiteit Utrecht. Maar of de universiteit dat mag doen, is afhankelijk van de wet. Het vorige kabinet was voor, maar of het huidige kabinet dat ook is, valt nog te bezien, zegt Michel de Bekker van Financiële Zaken. “We hebben de Rebo-faculteit daar dus ook niet meer duidelijkheid over kunnen geven.”

De Rebo-faculteit loopt met het opnemen van een profile fee in de meerjarenbegroting dus voor de troepen uit. “We willen met het opnemen van een fee in de meerjarenbegroting een signaal afgeven”, zei Kummeling onlangs in de faculteitsraad. “Het onderwijs in het college is duurder. Als we daar van het College van Bestuur geen extra geld voor krijgen via het universitaire verdeelmodel, moeten we het bij de studenten halen.”

Sirius: ‘Een beetje meer is terecht
Marieke Firet, tot voor kort preses van studievereniging Sirius van ULC, denkt dat een beetje meer geld vragen voor de opleiding misschien wel gerechtvaardigd is. "Maar 500 euro vind ik wel erg veel."

Volgens Marieke biedt het college een meer stimulerende omgeving dan de opleiding Communicatiewetenschappen waar ze eerder een jaar heeft gestudeerd. “Op het ULC lopen gemotiveerde studenten rond die elkaar wat willen leren. Daarnaast heeft de opleiding een eigen onderkomen met studieruimtes en is het er heel persoonlijk. Je kent al je jaargenoten, de docenten kennen je naam en ULC heeft een goed werkend tutoraat. Bij Communicatiewetenschappen voelde ik me een nummer.”

'500 euro is te veel''
Maar of het college het extra bedrag van 500 euro rechtvaardigt, weet Marieke (het middelste meisje op de foto van het bestuur van Sirius) zo net nog niet. “We hebben niet vaker of langer college dan de studenten van de reguliere opleiding. Een verschil is, dat er in onze werkcolleges meer tijd voor discussie en verdieping is, omdat de studenten beter voorbereid naar het werkcollege komen.”

Veel extraatjes worden door de studievereniging georganiseerd of door studenten. “Zo zijn er workshops die je voorbereiden op de werkcolleges. Die worden gegeven door ouderejaars. Zij krijgen daar niet voor betaald.”

Wat misschien meer kost zijn de modules oefenrechtbank, denkt ze. “Die worden door het opleidingsbestuur georganiseerd.” Een andere kostenpost zou het salaris van enkele docenten kunnen zijn. “Wij hebben een goed tutoraat. We worden drie jaar lang door dezelfde docent begeleid met wie je jaarlijks twee of drie verplichte gesprekken hebt. Je kan ook altijd een extra gesprek krijgen.”

Veel extra kosten zijn onzichtbaar
Volgens Kummeling is Sirius inderdaad heel actief binnen de opleiding, maar zijn er veel verborgen kosten; 500 euro dekt de kosten van de extra inspanningen voor het ULC niet eens. Het selecteren van studenten, het organiseren van de extra studiegerelateerde activiteiten, de extra faciliteiten zoals de eigen studieruimtes, de ministages en de aparte en persoonlijke diploma-uitreiking kosten allemaal extra, licht hij toe. Ook hebben de docenten  vaker overleg met elkaar, met het bestuur en met de studievereniging.  Bovendien, zegt Kummeling,  wordt per januari 2013 het aantal contacturen verhoogd, wat meer geld gaat kosten.

Toegankelijkheid gegarandeerd door beurzenstelsel
Hoewel nog niet duidelijk is of er een profile fee geheven mag gaan worden, maken de faculteitsraad en Sirius zich wel al zorgen over de toegankelijkheid van het Law College. Marieke Firet van Sirius: “Een extra bijdrage kan voor veel studenten een reden zijn om niet naar het ULC te gaan. Nu zijn de studenten hier heel verschillend. De diversiteit is wat de community zo leuk maakt. Ik vrees dat als de opleiding duurder wordt, de verschillen tussen de studenten kleiner zullen zijn. De opleiding wordt al elitair genoemd, als hier alleen studenten met geld kunnen komen, wordt de opleiding echt elitair.”

De decaan zegt dat er geen reden tot zorg is. “Als we een profile fee gaan vragen, moet daar een beurzenstelsel tegenover staan. Op die manier kunnen ook studenten die het fee niet kunnen betalen, bij ons komen studeren.”

Vooralsnog vindt de decaan de hele discussie prematuur. Eerst moet worden bezien of Rutte II de ideeën over een profile fee van Rutte I overneemt. Voordat de discussie daarover binnen de faculteit wordt voortgezet, wil hij eerst het standpunt van het nieuwe kabinet afwachten.

Advertentie