Strijd om de U-raad zetels is losgebarsten

De verkiezing voor de Universiteitsraad is weer van start gegaan. Gewapend met ijs, vuurspuwende leden, suikerspinnen én een verkiezingsprogramma proberen de drie studentpartijen kiezers voor zich te winnen. DUB ging met de drie lijsttrekkers, Lucinda van Ewijk (Vuur), Lennart van Doremalen (Helder) en Guido van Seeters  (de PvdUS), om de tafel zitten. Helder: "De stem van de student moet luid en duidelijk gehoord worden."

Volgens Guido zijn er geen enorme verschillen te vinden tussen de drie partijen. "Over het algemene doel, goed onderwijs, zijn we het met elkaar eens. Het gaat om de manier van aanpak, daar zijn andere ideeën over."  Lucinda is het daar mee eens, maar ziet wel een verschil als het om doelgroepen gaat. "Helder is er voor de erg kritische student en PvdUS heeft meer met de gezelligheidsverenigingen, ook een belangrijke groep binnen de universiteit. Vuur probeert er voor de ‘gewone’ student te zijn, die alleen wil studeren." Volgens Lennart is Helder ook een partij voor alle studenten. "Het gaat in ons programma bijvoorbeeld om betaalbare sport voor álle studenten." 

HERKANSEN

Een ‘hot issue’ blijft het herkansen. Nu mag dat vanaf een vier, maar bij Geowetenschappen loopt een proef waarbij wordt geëxperimenteerd met een vijf. Lennart vindt dat je altijd je tentamen moet kunnen herkansen, ongeacht het cijfer op je vorige tentamen. Daarnaast vindt hij dat het hoogste cijfer zou moeten tellen. Gedreven vertelt Lennart:  "Een hoog cijfer is belangrijk voor je ‘Grade Point Average’. Met een laag GPA is het lastig om bij universiteiten in het buitenland toegelaten te worden."

Guido sluit zich daar bij aan, maar Lucinda niet per se. "Wij zouden wel een ondergrens van een vier willen aanhouden. Daarnaast, als je echt dat hoge cijfer nodig hebt, voor een researchmaster bijvoorbeeld, valt er soms met je docent wel iets te overleggen om je cijfer wat meer op te halen. Een docent met driehonderd eerstejaars krijgt te veel werk als iedereen mag herkansen", zegt Lucinda. Guido vindt zoiets echt niet kunnen. ‘Het is van belang dat élke student gelijke kansen krijgt. Een cijfer dient niet afhankelijk te zijn van de relatie met een docent en de eventueel daar op volgende onderonsjes''.

SPORTEN

In de drie partijprogramma’s komt sport ook aan bod. Het sporten bij Olympos is duurder geworden sinds de UU  de tarieven verhoogde heeft vanwege bezuinigingen. "Voor de universiteit is het een kleine bezuiniging, maar voor de studenten hakt het er flink in", zegt Lennart.  Guido van de PvdUS: "Utrecht is de duurste stad voor studenten om te sporten, in vergelijking met andere studentensteden. Je betaalt voor Olympos ook voor de vereniging waarbij je sport. Ik speel zelf hockey, en ik dacht, laat ik eens een keer gaan tennissen. Dat kon toen niet. Voor de gemiddelde student is het beoefenen van een dubbele sport financieel vrijwel niet haalbaar."

STUDIEPLEKKEN

Voor studenten is het vaak niet duidelijk waar ze binnen de UU kunnen studeren. Ook zouden studieruimtes langer open moeten zijn. "In het Minnaert worden hokjes die eerst voor studenten bestemd waren, nu aan werknemers gegeven", zegt Lennart (Helder). Vuur, Helder en de PvdUS zouden graag de communicatie naar de studenten verbeterd willen zien. "Er moet één plek zijn op internet, waar je de vrije studieruimtes kan bekijken", zegt  PvdUS’er Guido. "Studenten hebben vaak niet door dat er meer plekken zijn dan de UB. Er is bijvoorbeeld een bibliotheek bij Rechtsgeleerdheid met veel studieplekken, maar vaak is daar geen weet van", zegt Lucinda. "In de UB is nu al een systeem om beschikbare werkplekken te vinden. Dit zou uitgebreid kunnen worden naar de hele universiteit",  zegt Lennart.

DUURZAAMHEID

De vurige Lucinda verbaast zich erover dat de andere partijen duurzaamheid niet naar voren laten komen in hun verkiezingsprogramma. "Voor ons is dat een belangrijk speerpunt, zo pleiten wij voor fairtrade producten in de kantines, naast het huidige assortiment.  De universiteit is wel bezig met duurzaamheid, meer dan mensen vaak denken. Er zitten zonnepanelen op het Bestuursgebouw. Maar Vuur zou graag willen zien dat de UU dat wat meer uitdraagt. Je hebt toch een voorbeeldfunctie."

Zowel Guido als Lennart vinden duurzaamheid wel degelijk belangrijk, maar beide heren vinden het niet de juiste tijd om daar nu geld in te steken. Guido: "De PvdUS vindt dat de universiteit hierin realistisch dient te blijven. In een tijd waarin de universiteit getroffen wordt door keiharde bezuinigingsmaatregelen is er geen ruimte binnen het budget voor investeringen die niet direct voor onderwijs of onderzoek van belang zijn."Lennart: "We moeten bezuinigen en een proef met biologisch eten in het Educatorium is laatst stopgezet wegens gebrek aan interesse. Duurzaamheid vinden we een goed streven, maar het moet betaalbaar blijven. Het gaat om de vraag of de voorbeeldfunctie omtrent duurzaamheid belangrijker is dan geld voor onderwijs."

Kritische houding

En wat is het plan van aanpak als ze straks in de Universiteitsraad zitten? De heldere Lennart vertelt: Ik ben voor een kritische houding, je moet je niet te snel laten afwimpelen. De stem van de student moet luid en duidelijk gehoord worden",  zegt Lennart. Ook Guido is van plan om niet over zich heen te laten lopen. ‘Waar je het ook maar een beetje niet mee eens bent, moet je hard op ingaan. Want als het College van Bestuur iets wil, dan proberen ze dat er echt door te drukken.""

Zowel Lennart als Guido zouden graag willen dat de U-raad meer te zeggen zou krijgen. "Op sommige zaken heb je instemmingsrecht maar voornamelijk heb je alleen adviesrecht waarbij je een onderwerp maar één keer mag behandelen", zegt Lennart. "Je stem moet geen stem voor de show zijn, aldus Guido. Lucinda is het niet eens met de twee. "Ik denk dat de U-Raad genoeg macht heeft binnen de UU. Je hoort het alleen niet altijd, maar de raad blokkeert regelmatig plannen. Het tentamen op zaterdag is er bijvoorbeeld niet gekomen en de financiële begroting is ook tegengehouden."

Opkomst

De opkomst is in Utrecht niet bepaald denderend te noemen. Vorig jaar stemde van de ruim dertigduizend studenten, maar 20 procent. "Erg weinig", zegt Guido. "Je wil natuurlijk graag 80 procent halen, maar hoe pak je dat aan? Dat is erg lastig." Lennart:"Des te hoger de opkomst des te sterker we staan als universiteitsraad. Hiervoor kunnen we iedere stem gebruiken ongeacht de partij waarvoor de stem is." Ook Lucinda vindt de opkomst mager. "Veel studenten hebben geen idee dat we bestaan en wat we doen. Ik sprak onlangs een derdejaars en diegene had nog nooit van de verkiezingen en de U-Raad gehoord."

 

 

 

Van de drie partijen, is Lijst Vuur de oudste. De partij is in 2006 opgericht.  In 2007 kwam daar de PvdUS bij, zij wilden een gevarieerder politiek landschap creëren binnen de universiteit. Helder is de jongste partij, deze werd namelijk vorig jaar opgericht. De Universiteitsraad heeft in totaal 24 zetels, waarvan 12 voor studenten en 12 voor personeel.  Op dit moment heeft Vuur acht zetels, PvdUS drie zetels en Helder één zetel. Naast de verkiezingen voor de Universiteitsraad, kan er ook gestemd worden voor de faculteitsraden en dienstraden. Tot 20 mei kan je nog stemmen op jouw partij, dit kan digitaal. De uitslag zal 24 mei bekend worden gemaakt. 

 

 

Advertentie