Studenten houden van vlees

Studenten kopen het vaakst kip en daarna rundvlees

Studenten van de Universiteit Utrecht eten graag een stukje vlees. Ze vinden het ook belangrijk om duurzaam te leven. Dit zijn twee resultaten uit een kleine steekproef van DUB die moeilijk met elkaar lijken te rijmen, want is vlees eten niet een zonde als je duurzaam wilt leven?

DUB wilde graag weten hoe duurzaam studenten zich gedragen. Hiertoe richtten we ons op de vleesconsumpte van de student, dit omdat de veeteelt slecht is voor onder meer het milieu. Via een steekproef (pdf) onder 200 studenten wilden we te weten komen hoeveel vlees, vis en gevogelte de student eet en stelden we hen een aantal kennisvragen die te maken hebben met onder meer het milieu. Van de 200 tellen 142 enquêtes mee, deze waren op de goede manier ingevuld. (uitslagen, pdf)

Van deze 142 studenten blijken er 6 vegetarisch te zijn, 25 studenten eten elke dag vlees. Bijna de helft van de studenten eet 4 tot 5 dagen per week vlees, vis of gevogelte. De prijs van vlees is voor 17,6 procent van de studenten de reden om het niet te kopen. Een net kleiner percentage van 15,5 procent eet geen vlees vanwege het milieu en 12,7 procent vindt het gezonder om vlees te laten staan. 

Dokters en harde bèta’s

Wie zijn nou die grote vleeseters en wie zijn vegetariër? Uit de cijfers blijkt dit niet heel gemakkelijk te concluderen.  Elke faculteit heeft studenten die 4 tot 5 dagen per week vlees eten, maar ook bij elke faculteit zijn er enkele studenten die geen vlees eten. Er zijn wel een paar uitschieters. Toekomstige doktoren en natuurkundigen eten meer vlees dan studenten van andere faculteiten. Een derde van zowel de bèta’s als geneeskundigen eet elke dag vlees. Daarnaast eet  de helft  van de bètastudenten 4 tot 5 dagen per week vlees tegenover de hoogste score in deze categorie, 63,6 procent, bij de geneeskundigen. Dit zijn ook twee faculteiten waarin geen enkele ondervraagde vleesloos leeft. Een opmerkelijke te noemen uitkomst is dat studenten van de faculteit Geowetenschappen meer dan andere studenten dagelijks vlees eten. Onverwacht voor een faculteit die drie milieugerelateerdestudies binnen haar gelederen heeft.

Populaire dieren
Welk ‘dier’ eten studenten het meest? Kip is met 50,2 procent het populairst. Rund eindigt op de tweede plaatst met 35,2 procent. Opvallend is, dat bijna niemand regelmatig kiest voor varkensvlees. Dat doet slechts 5,6 procent. Dat is bijna net zo weinig als het aantal studenten dat aangeeft geen vlees te eten. 

Vis is een product dat onder studenten minder vaak wordt gegeten. Opgeteld eet slechts 4 procent van de ondervraagden 4, 5 of 7 dagen per week een visje. Dit zijn overigens allemaal vrouwen. Grofweg 40 procent van de studenten eet 1 tot 2 dagen per week vis. Ongeveer de helft eet slechts een paar keer per maand vis. Overigens, eet 60 procent van de studenten echt vegetarisch. Zij eten vlees noch vis. 

Vieze vleesvervangers
Als we kijken naar de consumptie van vleesvervangers zien we dat een derde van de studenten deze producten koopt. De meerderheid doet dat dus niet. De meeste studenten vinden vleesvervangers dan ook ongeschikt als vervanger voor vlees: 26,1 procent vindt vleesvervangers niet lekker; 15,5 procent van de studenten eet vleesvervangers, omdat ze vinden dat die gezonder zijn. Ruin 11 procent vindt het niet nodig om vleesvervangers te gebruiken omdat, zo schrijft een meerderheid er vrijwillig bij 'er vlees is'. 

Opvallend is wel dat studenten die walgen van vleesvervangers duurzaamheid niet minder belangrijk vinden (21,3 procent). Van de studenten die wel vleesvervangers eten vindt 35,4 procent duurzaamheid heel belangrijkKennisvragen
DUB stelde de studenten ook nog op de proef door een aantal kennisvragen op te nemen in het onderzoekje. De eerste vraag was: Welke vleesproducten leveren de meeste kooldioxide? Bijna de helft van de studenten had deze vraag goed beantwoord: 43,7 procent geeft aan dat koeien voor de meeste broeikasgassen zorgen, 20 procent dacht dat varkens voor de meeste uitstoot zorgen. Volgens UU-celbioloog Bernard Roelens, komt dan dat misschien door het beeld van varkens dat mensen hebben: ze zijn vies, dus zullen ook wel vervuilend voor het milieu zijn. Hoewel het varken ook voor flink wat vervuiling zorgt, spant het rund toch echt de kroon. Het produceren van één kilo rundvlees zorgt voor ongeveer 24 kilo kooldioxide en andere broeikasgassen. Bij varkens is dat 9,5 kilo.

Ook bij de tweede vraag over de effecten van één vleesloze dag per Nederlander, heeft ongeveer 40 procent van de ondervraagde studenten het antwoord goed. Door één dag per week geen vlees te eten, daalt de Nederlandse kooldioxine-uitstoot met 11 procent. Als iedere vleeseter dus één dagje zou minderen, heeft dat een enorme impact, maar niet zo groot dat we daarmee de klimaatdoelstellingen van het Kyoto-akkoord halen zoals 12 procent van de ondervraagden denkt. Bij deze vraag zijn er wel meer mensen die het antwoord niet weten. 35% geeft aan ‘geen idee’ te hebben.

Over de laatste vraag was er onder respondenten veel verwarring. Die luidde: Hoeveel dieren eet de Nederlander jaarlijks? De meerderheid van 31 procent koos voor het meer pessimistische antwoord van 450 miljoen. Maar ook bij deze vraag gaf 30 procent aan het antwoord niet te weten. Slechts 19 procent van de ondervraagden wist het juiste antwoord: 150 miljoen, wat omgerekend zo'n 9 dieren per inwoner van Nederland is.

In het magazine van DUB Het groene geweten laten UU- wetenschappers Bernard Roelens (celbioloog), Rob Klaassen (socioloog) en Bernice Bovenkerk (ethica) hun licht schijnen over de enquêteresultaten en worden vier studenten geïnterviewd over hun vleesconsumptie.

Tags: vegetarisch

Advertentie