Overhandiging van de protestkaarten, waaronder meer dan 10.000 door studentenunie VIDIUS verzameld in Utrecht

Studenten protesteren voor de toekomst

Body: 

De Utrechtse studenten Jelmer de Ronde en Max Patelski zijn bestuurder  van respectievelijk LSVb en ISO. Zij vertellen over hun bestuurservaringen en de noodzaak om in actie te komen.

De studentenbonden strijden deze week hand in hand tegen de bezuinigingsplannen van Halbe Zijlstra. Jelmer de Ronde is vice-voorzitter van de LSVb, Max Patelski zit in het bestuur van het ISO. De Utrechtse studenten over hun bestuursjaar en waarom de studenten morgen massaal naar de Dam moeten gaan om te protesteren.

Deze week is het landelijke actieweek. Wat heb je gedaan?

Max: “We zijn woensdag met zo’n vijftig mensen van Amsterdam naar Den Haag gefietst. Het laatste stukje met politiebegeleiding naar het Binnenhof, waar we aan een aantal Kamerleden de opgehaalde protestkaarten uit het hele land hebben afgegeven. Vorige week was  ik nog in Delft bij een actie van de plaatselijke bond daar.”
 
Jelmer: “Ik was verantwoordelijk voor het podium in Den Haag en de ontvangst van de politici. Je moet zo’n manifestatie in Den Haag vooraf regelen en dat is een heel bureaucratisch circus. Uiteindelijk ging het allemaal goed. De fietsers reden op het juiste tijdstip het Binnenhof op en de politici waren echt onder de indruk van de hoeveelheid ondertekende kaarten.”

 

Max Patelski
Bestuurslid ISO (2011-2012) Studentbestuurder Usbo (2010-2011)
Universiteitsraad (2009-2010) Voorzitter VUUR (2009-2010)
Studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (2008 ) )
LAKS (2007-2008)  

Hoe belangrijk is deze week?

Jelmer: “De actieweek richt zich vooral op de nieuwe wet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld en gaat over het afschaffen van de basisbeurs in de master, de verkorting van de tijd dat je een OV kaart kunt gebruiken en de beperkingen op de aanvullende beurs. Het is nodig om als studenten een signaal af te geven. Een waarschuwing dat de voorgestelde politieke beslissingen verstrekkende gevolgen zullen hebben. De langstudeerderswet is al aangenomen, maar binnenkort staat onder meer het afschaffen van de beurs in de masterfase op de agenda. Deze wet is de meest ingrijpende maatregel sinds de invoering van de prestatiebeurs. Daar lijken de politici onvoldoende bij stil te staan. Onze actieweek richt zich vooral op die wet.”
 
Max: “Het belangrijke van deze week is ook dat de verenigingen in het land overal aanwezig zijn en zich laten zien. We hebben een belangrijk verhaal; het gaat om de toekomst. Studenten nemen het heft in eigen hand en komen met creatieve acties, zoals het geven van colleges in Zweeds en Fins om de studenten te laten zien dat we in de toekomst blijkbaar in het buitenland moeten studeren.”
 

Wat betekent het bestuurswerk voor jou?

Max: “Dit is echt een mooi jaar. Niet vanwege al de maatregelen, maar omdat je de kans krijgt om in zo’n organisatie te stappen. Bij het ISO is de basis goed geregeld, maar heb je als bestuur veel invloed om zaken nog zelf te bedenken. Eigenlijk begin ik nu pas te beseffen hoeveel we kunnen doen. In ons geval betekent dat het zoeken naar een constructieve en creatieve manier van actie voeren. Met onze schuldenteller bijvoorbeeld. Dit is een mooie manier om serieus het probleem te laten zien.”

Jelmer: “Voor mij is het een enorme uitdaging dit werk te doen. Het biedt me de kans af te maken waar ik bij het USF al mee was begonnen. Voor mij is het ook een goede manier om uit te vinden of dit politieke en beleidsmatige werk iets is wat ik in de toekomst ambieer.”

Jelmer de Ronde
Vice-voorzitter LSVb (2011-2012)
Voorzitter USF (2010-2011) Studentlid faculteit Betawetenschappen (2009-2010)
Master Biology en Biocomplexity (2009-)
Bachelor Biologie (2005-2008)

Wat hebben studenten het afgelopen jaar kunnen merken van jou?

Jelmer: “Het boegbeeld van de LSVb is onze voorzitter Pascal. Hij is het meest in de media te zien. Maar we werken binnen het bestuur als hecht team en bedenken samen onze visie en onze acties. Ik hoop dat studenten indirect wel iets van mijn werk zullen merken. Ik ben heel actief geweest in de Tweede Kamer en heb veel overleg gehad met Kamerleden. Een lobby dus om de mening van de studenten ook daar onder de aandacht te brengen.”

Max: “Met onze site Wie betaalt de rekening hebben we echt iets bijzonders neergezet. We kijken verder dan de maatregelen van nu; we kijken ook in bredere zijn naar de toekomst. Wij vinden dat je de huidige schulden niet alleen bij onze generatie mag neerleggen. En dat gebeurt wel. “

Wat is de meest bijzondere ervaring het afgelopen jaar?

Max: “Ik denk dat de installatie voor mij een heel mooi moment was. Je beseft dat je een verantwoordelijkheid krijgt en dat je zelf iets moet gaan neerzetten. Dat is een eer,  maar ook een opgave die je moet gaan vervullen.”

Jelmer: “Mijn ervaringen in de Tweede Kamer waren wel het meest bijzonder. Vooral omdat het nogal ontluisterend was. Vooraf keek ik nog best op tegen zo’n Tweede Kamer van waaruit het land bestuurd wordt. Maar ik heb weinig idealisme gevonden. En discussiëren over onderwerpen was er ook niet bij. Kamerleden zitten vast aan gemaakte afspraken en wijken daar niet van af. Ik ben er wel wat cynisch van geworden.”

Jullie hebben Zijlstra ontmoet. Wat is jouw persoonlijke indruk?

Max: “Ik vind het een slimme, aardige meneer die grapjes maakt en heel vriendelijk overkomt. Maar je merkt gewoon dat hij met handen en voeten gebonden is aan het regeerakkoord. Het is dan aan ons om duidelijk te maken welke alternatieven er zijn.

Jelmer: “Hij schudt je hand, houdt zijn praatje, luistert ook wel maar je merkt aan alles dat die man niet mag afwijken van het regeerakkoord. Wij kunnen bij hem alleen wat bereiken wanneer het om zaken gaat die daarbuiten vallen.”

Wat heb je kunnen meenemen uit je Utrechtse achtergrond?

Jelmer: “Heel veel van mijn contacten komen uit Utrecht. Maar ook mijn ervaring in het faculteitsbestuur van de Betafaculteit is heel zinnig geweest. Je beseft beter hoe bepaalde maatregelen, die politici bijna achteloos nemen, voor beroering kunnen zorgen in een faculteit. Ik heb in Utrecht nog veel contacten en daar hoor ik veel van. Als ik wil weten hoe de studenten ergens over denken, kan ik het ook mijn huisgenoten vragen.”

Max: “In Utrecht heb ik onder meer in de Universiteitsraad gezeten. Ik heb bijvoorbeeld actie gevoerd voor het behoud van het papieren Ublad. Het contact met het college was heel slecht. Er was toen sprake van een dreigende vertrouwenscrisis. Dat heeft veel effect gehad. Ik heb geleerd dat informeel contact nodig is. Daarnaast ken ik de Utrechtse universiteit goed. Ik studeer bij het USBO en binnenkort nemen we een groep van het ministerie mee naar die opleiding. Ik was lid van Vuur en van Vidius en die volg ik op de voet. Als ik dan hoor dat zij moeite hebben om opvolgers te vinden, gaat me dat aan het hart, maar je hebt dan gelijk ook iets om mee te nemen in het overleg met de staatsecretaris.”

Dit jaar staat in teken van bezuinigingen. Wat kunnen jullie doen?

Max: “Natuurlijk kunnen we niet alles meer veranderen. Maar ik denk dat we wel degelijk nog scherpe randjes van dit wetsvoorstel kunnen afhalen. Met goede argumenten en door te laten zien dat het veel studenten raakt. Belangrijker vind ik het dat we verder kijken dan alleen deze wet. We moeten naar de toekomst kijken en waar de rekening wordt neergelegd.”

Jelmer: “Je moet in de eerste plaats duidelijk maken dat dit een slechte ontwikkeling is. Als je onderwijs zo belangrijk vindt, moet je het ook toegankelijk houden. Maar we proberen ook de  invoering van maatregelen die al genomen zijn minder pijnlijk te maken. Bijvoorbeeld door te streven naar goede overgangsregelingen. En de slechte overgang van de langstudeerboete is voor ons aanleiding geweest om naar de rechtbank te stappen.”   

Zijn de studenten niet actiemoe?

Jelmer:”Veel studenten zijn onvoldoende geïnformeerd. Over de langstudeerboete is wel veel bekend, maar over de gevolgen van deze wet hoor je veel minder. Vorig jaar stonden nog veel studenten op het Malieveld. Die actie is toen heel goed voorbereid. Nu hebben we minder tijd.”  

Max: "Je ziet het wel, studenten die achterover leunen. Ik vind dat jammer. Je kunt nog wel degelijk wat bereiken. Nu, maar zeker voor de toekomst. Je ziet dat de huidige student individualistische trekjes vertoont. Het zou goed zijn als ze wat meer over de eigen grenzen heen kijken."

 Waarom zouden studenten vrijdag naar de Dam moeten gaan?  

Jelmer: “Kom naar de Dam om te laten zien dat je het er niet mee eens bent. Je mening telt pas wanneer je je ook laat zien. En de toegankelijk van het onderwijs staat op het spel. Wat ik al zei, deze wet is enorm ingrijpend. Het tast de toegankelijkheid van het onderwijs aan. Straks bepaalt niet de inhoud of je na de bachelor een master gaat volgen, maar de financiën. Ook in maatregelen voor de aanvullende beurs en het afschaffen van de OV kaart als je te lang studeert, zijn slechte maatregelen. Juist in de eindfase van de studie doe je een stage en dan moet je de reiskosten zelf betalen.”

Max: “De Amsterdamse bond Asva heeft de actie aangekondigd als een zwarte dag voor het onderwijs en roept de studenten op in het zwart te komen. De huidige plannen betekenen een afbraak van het onderwijs. Denk aan de toegankelijkheid: je kunt bijvoorbeeld bijna geen tweede studie meer volgen. We mogen dat niet laten gebeuren. Die manifestatie is misschien het einde van de actieweek, maar niet van de actie. Als het nodig is, staan we er volgende week weer en die week erop weer.”

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail