Studentenhuizen straks onbetaalbare luchtkastelen

Niet iedereen is even tevreden met de nieuwe strengere regels om studentenkamers in een woning te maken. De kamers worden veel te duur, zeggen critici.   

In het nieuwe voorstel van het college van burgemeester en wethouders staat onder meer dat studenten recht hebben op een minimale woonoppervlakte van 24 vierkante meter voor een kamer en gemeenschappelijke voorzieningen. Voor starters moet een woning minimaal 50 m2 zijn. Ook worden er eisen gesteld aan de geluidsisolatie. Volgens Pijke Dorrestein van studentenorganisatie Vidius zijn de maatregelen niet realistisch. “Dat zijn onbetaalbare luchtkastelen. Hier heeft niemand iets aan.”

Dorrestein verwacht dat kamers door de nieuwe regels veel te duur worden voor studenten. Het gevolg is volgens hem dat het aantal studenten in een illegaal huis sterk zal toenemen. Ze zullen volgens hem gaan huren bij particulieren die kleinere, beter betaalbare kamers aanbieden in huizen zonder vergunning.

Ook Steven Menke van Student & Starter is kritisch. Volgens het gemeenteraadslid komt met de maatregel de prijs voor een studentenkamer op minimaal 400 euro per maand uit. Een appartementje zal al snel 900 euro per maand gaan kosten. “Natuurlijk wil iedereen in een ideale wereld groot en goedkoop wonen, maar dat is in Utrecht niet realistisch. Het is of groot en duur, of wat kleiner en betaalbaar. Het college zet met zijn voorstel een streep door die laatste optie.”

In de nieuwe regels van het college van B&W is een afweging gemaakt tussen enerzijds het tekort aan woonruimte voor studenten en starters en anderzijds de leefbaarheidsproblemen in de wijk. Hierbij gaat het vooral om overlast van geluid en fietsen.

De leefbaarheidstoets gaat straks gelden voor alle woningen. Eerder wilde de gemeente alleen de grens van de woningwaarde ophogen van 280.000 naar 400.000 euro voor het aanvragen van een splits- of omzetvergunning. De maatregel zou betekenen dat de drempel voor kleinere huizen hoger komt te liggen, terwijl eigenaren van grotere en duurdere panden dan geen vergunning hoeven aan te vragen. Deze regel heeft het college van de baan geschoven. Ook voor woningen boven de vier ton geldt straks een leefbaarheidstoets en de daarbij horende kwaliteitseisen.

Zowel Vidius als Student & Starter vindt dat de gemeente te veel gehoor geeft aan een klein groepje klagende bewoners. Eén van die bewoners is Werner Sikken van de actiegroep Split030. Hij is tevreden over de aangescherpte regels, met name over het voorstel dat voor alle woningen een leefbaarheidstoets komt. Wel wijst Sikken erop dat de nieuwe regelgeving van de gemeente pas werkt als de gemeente ook consequent gaat controleren.

Sikken is het niet eens met de eis dat alleen nog woningen met een oppervlakte van minimaal 140 vierkante meter gesplitst mogen worden. De actiegroep wil juist dat het splitsen over de stad wordt verspreid en niet alleen beperkt wordt tot wijken waar grote huizen staan.

De gemeenteraad laat op 26 november zijn mening horen over het nieuwe beleid. Op 1 januari 2016 moet een nieuw splits- en omzetbeleid van kracht zijn, dan treedt de nieuwe huisvestingswet van Utrecht in werking.

Advertentie