Studentenverenigingen helpen hun leden steeds vaker bij de studie

Veritas organiseert bijeenkomst over motivatie en time-management tijdens de studie

Is het lid worden van een gezelligheidsvereniging nog wel te combineren met de toenemende studiedruk?Ja, zeggen de voorzitters van Veritas, Biton en het USC. De verenigingen spelen in op het striktere studieklimaat bieden steeds vaker studieondersteuning en bijlesklasjes.

Je na de derde keer stappen die week nog maar eens omdraaien als de wekker ’s ochtends afgaat. Een bonkend hoofd waardoor je niet eens overweegt het college van negen uur mee te pakken en de prangende vraag ‘Wat is er gister allemaal gebeurd?’

Goed, het is een karikaturaal beeld maar van de hierboven beschreven luie, bierdrinkende student blijft niet veel meer over na de laatste overheidsmaatregelen: het eerste studiejaar is flink buffelen om een bepaald aantal studiepunten te krijgen. Lukt dat niet, dan moeten studenten hun opleiding vaarwel zeggen. Tel daarbij op dat de studiefinanciering is veranderd in een lening en de studiedruk is enorm.

Een huiswerkklasje met koekjes en thee
Studentenverenigingen profileren zich mede daarom steeds meer als ondersteunend als het op de studie en haar leden aankomt. Dat varieert van het organiseren van debatten tot contacten met bedrijven en een ouderwetse huiswerkklasje.

Bij Utrechtse gezelligheidsvereniging Biton is dit laatste een haast huiselijk tafereel. “Een middag per week kan je hier terecht voor hulp, thee, koffie en koekjes. Ouderejaars lopen rond en beantwoorden vragen waar nodig”, legt preses Matthias van Enk uit. “Zelf ben ik ook naar dit soort middagen geweest. Het wordt gebruikt door mensen die het een prettige werksfeer vinden en hier efficiënt en rustig kunnen werken.”

Matthias denkt dat er steeds meer een verschuiving zal zijn van ‘lang leve de lol’ naar de ‘serieuze’ kant van het studentenleven doordat er meer vaart achter komt te staan. “Studenten hechten meer belang aan hun toekomst. We maken daarom ook een koppeling met het bedrijfsleven, zoals het zoeken van stageplekken via ons netwerk – een groot pluspunt van elke studentenvereniging.”

Verenigingen spelen in op het veranderende studentenklimaat
Ook gezelligheidsvereniging Veritas zet zich in voor haar toekomstige young professionals door middel van een samenwerking met bedrijven die gespecialiseerd zijn in studieondersteuning en coaching. Daarnaast zijn er vakdisputen die lezingen organiseren of gezamenlijk op bezoek gaan bij  advocatenkantoren. Deze lezingen zijn in sommige gevallen ook toegankelijk voor niet-leden.

De  studie ondersteunende activiteiten zijn geen hype door de toegenomen studiedruk. Alleen al het vakdispuut Dierengeneeskunde bestaat zo’n 60 jaar, aldus ab actis en vice-preses Wouter de Waart. Sinds kort zijn daar wel algemene trainingen bijgekomen. Uit een grote enquête onder leden bleek dat hier behoefte aan is, met name op het gebied van carrière. Denk aan cv trainingen. Dat levert niet zozeer de vereniging iets op, aldus Wouter, maar wel de studenten. “We spelen met ons aanbod in op een veranderend studentenklimaat want alles moet tegenwoordig maar sneller, beter en effectiever.”

Zorgen dat dit soort ‘serieuze zaken’ het karakter van de 127 jarige vereniging verandert, maakt hij zich niet. “Oud leden vinden Veritas nog ‘net als vroeger’. Wat je wel merkt is dat we ons aanpassen – dat doen we als we merken dat leden daar behoefte aan hebben.”

Alleen bestuurswerk als je genoeg studiepunten hebt
Veel meer dan een gezelligheidsvereniging, noemt het Utrechtsch Studenten Corps (USC) zich. Ook daar merkt de rector van de vereniging dat de studiedruk toeneemt. Om leden tegemoet te komen onderneemt de vereniging daarom nooit grote activiteiten tijdens tentamenperiodes. Het is daarnaast een van de weinige studentenverenigingen waar je geen kans maakt op een bestuursfunctie of commissie als je niet genoeg studiepunten hebt gehaald.

Volgens Reinier van Doorn is dat geen ‘bestraffing’, maar een stimulans voor studenten. “Heel actief zijn op de vereniging is goed te combineren met studeren maar het vergt wel tijd – als je laat zien dat je alles goed kan combineren zien wij dat als een plus. En of je goede resultaten boekt op je studie wordt zeker gecheckt.”

Die combinatie – flink studeren en plezier – is mogelijk, bewijzen volgens Reinier de actieve leden. Nog steeds zijn er elk jaar meer gegadigden dan plekken bij commissies om te vullen.

Een scholarship voor ambitieuze studenten
“We zijn en blijven een gezelligheidsvereniging, geen studiegezelschap - maar we zijn wel een studentencorps dus je moet wel studeren om goed uit de verf gekomen.”

Bij het corps kunnen net zoals bij Biton en Veritas studenten spoedcursussen en bijles volgens via een extern bedrijf. Daarnaast zijn er studiegezelschappen met ouderejaars waar jongerejaars lid van kunnen worden. Echt ambitieuze studenten kunnen een financiële bijdrage krijgen uit de USC scholarship foundation bedoeld voor onderzoek en studie in het buitenland, goed voor zo’n tien studenten per jaar.

De studentenvereniging is niet je moeder
Nederlandse studentenverenigingen zijn verplicht zich naast ‘feest en gezelligheid’ in te zetten voor de studie van hun leden. Dit is zelfs een voorwaarde om financiële steun te krijgen van de universiteit en de hogeschool. Volgens Utrechtse onderwijsinstellingen ben je bijvoorbeeld pas een gezelligheidsvereniging als je activiteiten organiseert ‘in de volle breedte van het studentenleven’. Dat wil naast culturele uitingen zoals theateravonden, zangwedstrijden en sportdagen, ook studieondersteuningen zoals studiegroepen en mentoren.

Toch is dat niet de reden voor het organiseren van de klasjes en het organiseren van debatten. Die initiatieven komen volgens zowel Veritas als Biton en USC vanuit de behoefte van de leden zelf. Matthias van Biton: “Er is bij ons geen druk vanuit de vereniging om je studie goed te halen. We zijn niet je moeder, niet de universiteit. Je studie goed doen is je eigen verantwoordelijkheid en we vinden het ook niet op zijn plaats om als vereniging je te straffen door je niet mee te laten doen.”

Hij geeft toe dat de druk hoog is, en de consequenties als je je studie niet haalt best zwaar. “Maar dat legt de UU ze op – dan is het niet onze taak om het nog vervelender te maken. Als mensen hulp zoeken, dan is die er.”

Advertentie