Studentenverenigingen veranderen door strenger studieklimaat

Strengere studie-eisen zorgen voor een cultuuromslag bij gezelligheidsverenigingen. Meer en meer activiteiten zijn gericht op studiesucces. “Gezelligheid is prima te combineren met goed doorstuderen.”

Het is niet alleen meer bier, bier, bier dat de klok slaat bij gezelligheidsverenigingen. Als gevolg van de langstudeermaatregelen wordt er binnen de verenigingsmuren steeds meer aandacht aan studeren geschonken.

DUB sprak met bestuurders van alle grote studentenvereningen in Utrecht. In de agenda’s van de verenigingen staan steeds vaker studiegerelateerde activiteiten, blijkt uit de rondgang.

Nieuwe leden
 
De langstudeermaatregelen hebben voorlopig nog weinig invloed op het aantal aanmeldingen voor studentenverenigingen. De cijfers zijn aangeleverd door de studentenvereniging en volgens de besturen vergelijkbaar met de vorige jaren.
  • Veritas: ca. 350 aanmeldingen
  • UVSV: ca. 270 aanmeldingen
  • USC: ca. 230 aanmeldingen
  • Unitas: 200-250 aanmeldingen
  • NSU: ca. 140 aanmeldingen
  • UMTC: 100 aanmeldingen
  • Biton: ca. 65 aanmeldingen (in september en februari zijn er nog twee introducties waar nog plekken voor open zijn)
  • SSRNU: “De inschrijving is nog niet compleet, maar we zijn niet ontevreden.” 

Ook de mentaliteit van de studenten is veranderd, zeggen ze. “Leden gaan op standaardavonden wat eerder naar huis om de volgende dag weer vroeg in de boeken te duiken”, aldus Unitas-voorzitter Wesley Verheul.

Verenigingen vrezen dat lidmaatschap van een gezelligheidsvereniging gezien gaat worden als een onnodige studievertraging. Hoewel de aanmeldingscijfers voor verenigingen stabiel zijn (zie kader links), bestaat er toch een angst om lid te worden, zeker onder nieuwe studenten. Zij stellen als gevolg van de langstudeermaategelen vaker hun lidmaatschap een jaartje uit, merkt Lieke van Moorsel, voorzitter van Veritas, met 1600 leden de grootste studentenvereniging van Utrecht. “Ze willen eerst hun propedeuse halen en hebben het idee dat dat niet lukt als lid van een vereniging. Wij willen juist laten zien dat je gezelligheid prima kan combineren met goed doorstuderen.”

Om bestaande leden binnenboord te houden en nieuwe leden aan te trekken, zien verenigingen het steeds meer als taak om te zorgen dat iedereen een beetje vlot doorstudeert. Zo is Unitas van plan om komend jaar workshops en trainingen te organiseren om leden te helpen met de studie of het vinden van een baan na de studie.

Het USC en vrouwencorps UVSV organiseerden het afgelopen jaar al door Capita Selecta gegeven tentamentrainingen voor rechtenstudenten. “Het is belangrijk dat onze leden goed doorstuderen. We proberen ze te steunen in het vinden van een goede balans tussen studie en gezelligheid”, zegt Emma van der Schans van UVSV. Aankomend jaar volgen er waarschijnlijk ook tentamentrainingen voor economiestudenten.

Het USC gaat daarnaast studiebeurzen uitloven aan leden met ambitieuze studieplannen. “We willen dat het prestigieus is om succesvol in je studie te zijn”, zegt USC-bestuurder Martijn Hulsmans.

Ouderejaars spelen ook een rol. Bij verschillende verenigingen begeleiden oudere leden eerstejaars die (bijna) dezelfde studie doen. Die ouderejaars (patroon) is een vraagbaak, en biedt hulp bij groepsbijeenkomsten aan de vooravond van tentamens. En daar wordt natuurlijk ook gezellig een borrel bij gedronken, zegt een bestuurslid.

Andere verenigingen brengen mensen van dezelfde studie samen in groepen. S.S.R.-N.U. kent sinds een paar jaar collegia, hierin zitten leden die dezelfde studie volgen. “Ze helpen elkaar met vragen, wisselen boeken uit, gaan samen naar de bieb en organiseren studiegerelateerde activiteiten”, aldus Martine Vroman van S.S.R.-N.U. “Niet alleen feesten en diepgang zijn belangrijk binnen de vereniging, ook de studie.”

Ook bij Veritas zijn de vakdisputen in opkomst. Gezelschappen voor studenten Biologie, Farmacie, Diergeneeskunde en Geneeskunde bestaan al langer. Eind 2011 heeft Veritas drie nieuwe disputen in het leven geroepen: voor studenten Rechten, Economie en Psychologie. Voor komend studiejaar is het de bedoeling om gezelschappen voor hbo-studies op te richten.

Bij Biton vinden ze het belangrijk om leden niet te veel verplichtingen op te leggen, zodat de studie niet ondergesneeuwd raakt. Voorzitter Marijke Bodlaender: “Als je druk bent met je studie, dan kom je gewoon een tijdje minder.” 

Toch ziet Biton zich gedwongen de introductieweken, waarbij de leden in de weekenden op kamp gaan en doordeweeks iedere avond acte de presence moeten geven, flink korter te maken. De periode duurde drie weken, maar is nu verkort naar anderhalve week. Bodlaender: “We vinden het belangrijk dat het voor eerstejaars studeerbaar blijft.”

Advertentie