Topvrouwen en UU-studenten samen aan tafel

Van links naar rechts: Floor Doppen, Lynn van der Noord, Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek

Café Oudaen aan de Oudegracht, vrijdagmorgen. Nu nog drinken bachelorstudenten Lynn van der Noord (Bestuurs- & Organisatiewetenschap) en Eloe Boele van Hensbroek (Rechten) een kop muntthee. Over een maand vindt op deze plek ‘hun’ Feminer plaats dat zij organiseren met Myra Bledoeg (Rechten) en Floor Doppen (Liberal Arts & Sciences): een diner van vijftig vrouwelijke studenten met tien topvrouwen.  

Tijdens Feminer verandert na elke gang de tafelsetting. Drie van de tien carrièrevrouwen schuiven niet alleen aan maar geven, tussen de drie gangen door, ook een lezing. Over de positie van de vrouw op de werkvloer, of over haar eigen carrière pad.

Eloe: “We willen bijdragen aan de toekomst van huidige studentes door ze te laten inspireren door zogenaamde pioniers. Vrouwelijke rolmodellen zijn vaak minder zichtbaar, omdat de meeste topposities nog steeds worden ingevuld door mannen.” Lynn: “Op andere vlakken geldt hetzelfde. Zo hebben we lang gezocht naar jonge, hippe bedrijven of startups met een vrouw aan het roer. Maar vrouwelijke zelfstandigen zijn er niet veel.” 

Hoe groei je in je carrière

De cijfers zijn bekend. In het hoger onderwijs maakt de vrouw een opmars: in 2016 was 53 procent van alle WO-afstudeerders vrouw: in het hoger onderwijs behalen vrouwen vaker én sneller een diploma dan mannen. Aan de Universiteit Utrecht is de man-vrouwverdeling onder studenten haast 40-60. In de hoogste regionen van de wetenschap worden die cijfers bij lange na niet gerepresenteerd. Zo is nog geen kwart van alle UU-hoogleraren vrouw, blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017.  

En ook buiten de universiteit blijft genderemancipatie achter. Met 15,6 procent is de loonkloof tussen man en vrouw fors, en terwijl quota het aantal vrouwen in topfuncties bij de rijksoverheid doet stijgen tot zo’n 30 procent, komt het bedrijfsleven daar nog lang niet aan.

Op het Feminer zijn vrouwen uit heel verschillende richtingen aanwezig. De wetenschap, het bankwezen, de ICT. Zo zijn er psychologiehoogleraar Belle Derks en oud-burgemeester en substituut ombudsman Joyce Sylvester. Maar ook: Joyce van der Est, directeur van ASN Bank en Xandra Schutte, hoofdredacteur van opinieweekblad De Groene Amsterdammer delen hun carrièregeheimen.

Feminer komt voort uit de vragen waarmee de vier organisatoren  –die elkaar ofwel vanwege hun studie, of via roeivereniging Triton kennen – zelf lopen, en die ze graag delen met ervaringsdeskundigen. Lynn: “Vooral praktische vragen over de werkvloer, voor mij. Hoe groei je in je carrière, hoe weet je dat het tijd is om over te stappen naar een andere functie?” Eloe droomt van een grote carrière: een goede positie bij Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties misschien. “Maar dat wil ik wél combineren met een gezin. Hoe realistisch zijn mijn dromen voor mij als vrouw?” Lynn: “Feminisme is best een eng woord, een term waar we eerst ver bij uit de buurt wilden blijven. Tot we beseften dat feministen niet per se boze vrouwen zijn die overal tegen aanschoppen.” Eloe: “Feminisme gaat om gendergelijkheid. Wij pleiten voor dezelfde kansen en mogelijkheden voor mannen en vrouwen. We kunnen onszelf moeilijk géén feminist noemen.”

Wat leuk dat hij dat doet

Op dit moment zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen niet vanzelfsprekend, stellen de twee. Die ongelijkheid hangt, bij beide genders, vaak samen met vooroordelen. Lynn: “Zo wordt van mannen meer verwacht dat ze zich op hun carrière storten.”  Ja, van dat soort vooroordelen zijn ze zichzelf afgelopen maanden óók pijnlijk bewust geworden. Eloe: “Als ik een man zijn kind naar school zie brengen, denk ik soms: ‘Wat leuk dat hij dat doet!’ Maar waarom– dat vraag ik mezelf toch ook niet af als ik een moeder haar kind zie afzetten?” Lynn: “Nog zoiets, als ik op een dinsdagmorgen rond tienen een man over straat zie wandelen, vraag ik mezelf weleens af: ‘Hé, moet jij niet op je werk zijn?’” Genderstereotyperingen zitten er stevig ingebakken in de maatschappij, willen ze maar zeggen, voor man én vrouw.

Met Feminer hopen de vier iets aan de gelijke kansen voor beide seksen te doen. Eloe: “We vinden niet dat het móet, carrière maken. Maar we willen studenten laten zien dat het kán, door hen in gesprek te laten gaan met vrouwen die aan de top staan.”

Deelnemende studentes hoeven dan ook nog geen carrièrevrouw te zijn of een flinke loopbaan zelfs maar te ambiëren. Lynn: “We selecteren op motivatie, niet op curriculum vitae. Affiniteit hebben met het onderwerp en in gesprek willen gaan, is genoeg.”

Feminer, 15 mei 2018 (18-23 uur). De inschrijving is gesloten.

Advertentie