Twee onderzoekscholen krijgen acht ton voor promovendi

Het Rudolf Magnus Institute en het Utrecht Centre  for Child and Adolescent Studies krijgen ieder acht ton van NWO om vier talentvolle masterstudenten te laten promoveren. Landelijk heeft NWO 19 onderzoekscholen 15 miljoen subsidie gegeven uit het Graduate Programme.

“Dit is een mooie manier om toptalent te selecteren”, zegt Marjan Joëls, directeur van het Rudolf Magnus Institute voor klinische en experimentele neurowetenschappen. Het instituut wil in de loop van het jaar uit de researchmaster een selectie maken van tien studenten die een speciaal talententraject aangeboden krijgen. Zo kunnen ze ministages lopen en  kennismaken met de verschillende topgroepen. In het tweede jaar schrijven deze studenten een onderzoeksvoorstel waarvan de beste gehonoreerd worden. Joëls: “Zo zijn we als master aantrekkelijk omdat we voor de echte toppers iets extra’s te bieden hebben. En kunnen de studenten zelf ontdekken waar hun expertise ligt.” Joëls weet nog niet of ze de subsidie over een of twee jaar zullen uitspreiden. “Deze subsidie is maar eenmalig. Als het goed bevalt, dan zou het wenselijk zijn dat we als instituut of universiteit een dergelijke opzet voortzetten.”

Ook bij het Utrecht Centre  for Child and Adolescent Studies is de subsidie zeer welkom. Wilma Vollenbergh, portefeuillehouder onderzoek van het departement algemene sociale wetenschappen: “Je ziet dat we alleen nog maar promovendi kunnen aannemen waarbij we vooraf al een heel uitgebreid onderzoeksvoorstel hebben geformuleerd. Met deze subsidie geef je de talentvolle studenten van de researchmaster de kans zelf met de opzet van hun voorstel mee te denken. Dat is een goede ontwikkeling.” Ook hier is gekozen voor een gefaseerde opzet, waarbij vanuit de subsidie voor de vier promovendi over meerdere jaren wordt verspreid.

In het verleden is geld van de universiteit naar NWO gegaan waarbij deze organisatie op basis van review de keuze bepaalde voor het onderzoek. In deze opzet krijgt de graduateschool, waarin de masteropleiding en de opleiding voor van promovendi verenigd zijn, zelf de kans het toptalent te selecteren en de keuze voor het onderwerp in samenspraak met de studenten te bepalen.

Het is de derde keer dat NWO op deze manier geld toekent. In totaal hebben 38 onderzoekscholen een subsidie gekregen. Uit Utrecht ontvingen eerder het Utrecht Institute for Linguistics en Cancer Genomics and Development Biology geld voor talentvolle promovendi. In deze ronde hadden 49 scholen een aanvraag ingediend en zijn er 19 gehonoreerd.

Advertentie