Universiteit Utrecht bovenaan in Keuzegids als beste brede universiteit

De Universiteit Utrecht is van plek 3 naar de eerste plaats geschoven in de ranking van de Keuzegids. Foto: DUB

Wat zijn de beste bacheloropleidingen van Nederland? En welke universiteiten bieden over het algemeen goed onderwijs aan? De Keuzegids Universiteiten probeert studiekiezers een handje te helpen.

De makers kijken per opleiding naar de studentenoordelen over de inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. Ook weegt mee hoeveel studenten het tweede jaar bereiken en hoeveel er binnen vijf jaar hun diploma behalen.

Daar rolt elk jaar ook een vergelijking van universiteiten uit: wie heeft het beste onderwijs? Om die toch al lastige vergelijking zuiver te houden, staan er twee ranglijstjes in de Keuzegids: van de ‘brede’ universiteiten met veel faculteiten en de ‘overige’ universiteiten.

Sprongetje in ranglijst
De huidige ranglijsten verschillen nogal van vorig jaar. Van de brede universiteiten maakt Utrecht een sprongetje van de derde naar de eerste plaats, terwijl de VU Amsterdam opeens van de tweede plaats naar de onderste regionen is verdreven.

Bij de ‘overige’ universiteiten valt Enschede op. Deze technische universiteit was vorig jaar nog duidelijk nummer twee en zakt nu naar de vierde positie. Maar Wageningen staat nog altijd stijf bovenaan en de Erasmus Universiteit Rotterdam is wederom hekkensluiter.

De verschuivingen zijn te verklaren. De studentenoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête, en na allerlei getouwtrek is de vragenlijst vernieuwd. Naast kernvragen die alle studenten moesten beantwoorden, was er een flexibele vragenreeks waarvan de instelling zelf kon bepalen of de studenten die voorgelegd kregen. Deze flexibele vragen zijn door de Keuzegids buite beschouwing gelaten. Daardoor is de vergelijking met voorgaande jaren niet goed te maken, meent de Keuzegids.

Verschillen zijn klein
Je kunt ook zeggen, het brengt de beperking van zulke lijstjes aan het licht. Kennelijk zijn de uitersten wel redelijk te zien (Wageningen en Rotterdam), maar zijn de verschillen daartussen nogal klein, zodat een nieuwe vragenlijst zomaar voor flinke verschuivingen kan zorgen.

Maar het kan ook zijn dat er in twee jaar tijd gewoon het een en ander is veranderd. De vragenlijst ging vorig jaar niet door omdat de instellingen hun handen vol hadden aan de coronacrisis, en een bacheloropleiding duurt in principe maar drie jaar. Er zitten nu andere studenten in een heel andere situatie – zeker in het voorjaar, toen de enquête werd afgenomen.

Brede, klassieke universiteiten
 

Utrecht UU

64,5

Nijmegen RU

64

Leiden/Den Haag UL

57,5

Groningen RUG

57,5

Amsterdam VU

57,5

A'dam UvA

56

Overige universiteiten

Wageningen UR

70

Open Universiteit

66.5

Maastricht UM

65

Enschede UT

64,5

Tilburg TiU

63

Eindhoven TU/e

59

Delft TUD

57,5

Rotterdam EUR

55,5

In Utrecht goede sfeer, maar kritiek op voorbereiding arbeidsmarkt
Bij de beoordeling is in vergelijk met vorig jaar het oordeel over de faciliteiten en academische vorming weggevallen. Dat waren nu net de punten waar de Utrechtse studenten in het verleden  ontevreden over waren. Toch verklaart dat niet alleen waarom de Utrechtse opleidingen zo'n betere beoordeling hebben gekregen. De laatste NSE was twee jaar geleden en in de tussentijd kan er veel veranderen. Met name relatief nieuwe opleidingen, zoals de Engelstalige bachelors Philosophy, Politics, and Economics en Global Sustainability Science scoren nu beduidend beter. Ze hebben tijd gehad om de opleiding op de rails te krijgen.

Plussen
Een meevaller is ook dat studenten positief zijn over de Engels van de Utrechtse docenten. Landelijk krijgen de Utrechtse docenten een 4.0 (op een schaal van 5) en staan daarmee na Groningen en Maastricht op de derde plek.

De opleiding Bestuurs & Organisatiewetenschap steekt er in de Utrechtse ranking met kop en schouders bovenuit. De opleiding scoort dubbel plus op inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op de arbeidsmarkt en sfeer. Ook de opleiding Geneeskunde doet het spectaculair goed en wordt vooral positief beoordeeld op inhoud en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Een derde succesverhaal is Muziekwetenschappen. Had de opleiding vorig jaar nog net een voldoende, nu is het echt top. De Geesteswetenschappen opleidingen Duits en Keltisch deden het altijd al goed, ze weten hun status vast te houden.

Een algemeen pluspunt is de goede beoordeling  voor de sfeer bij relatief veel opleidingen. Of het nu Biomedische wetenschappen, Scheikunde, Wiskunde , Spaans of Global Sustainability is, de sfeer krijgt een dubbele plus.

Minnen
Kritiek op de Utrechtse studies is nog wel te vinden. Veel opleidingen scoren laag als het gaat om voorbereiding op de arbeidsmarkt. En ook de doorstroming naar het tweede jaar kan over de hele linie beter. 

De minst goede Utrechtse opleiding is Economie. Het is de enige Utrechtse opleiding die minder punten haalt dan in de vorige gids en met 49 punten de rode lantaarn overneemt van Kunstmatige Intelligentie. Bij Economie zijn de studenten ontevreden over de inhoud, de docenten en de toetsing. In vergelijk met vorig jaar zijn er nog maar drie opleidingen met een matige score. Behalve Economie zijn dat Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts & Sciences. 

De opleidingen Italiaans, Frans en Religiewetenschappen komen niet voor in de gids omdat het aantal respondenten te klein was. Moleculaire levenswetenschappen staat er niet in omdat de opleiding nieuw is.

 

Lijstje van de beoordeling Utrechtse opleidingen in de Keuzegids
 

 Zeer goed

Aantal punten

Bestuurs- & Organisatiewetenschap

91 (83)

Duits

89 (82)

Geneeskunde

89 (74)

Keltisch

86 (81)

Biomedische Wetenschappen

83 (76)

Scheikunde

80 (76)

Muziekwetenschap

80 (58)

Taal en Cultuurstudies

77 (64)

Wiskunde

77 (64)

Spaans

77 (68)

Taalwetenschap

77 (69)

Philosophy, Politics & Economics

77 (63)

University College Utrecht

77 (74)

 

 Goed

Aantal punten

Nederlands

74 (69)

Onderwijswetenschappen

74 (67)

Engels

74 (63)

Kunstgeschiedenis

74 (62)

Aardwetenschappen

74 (75)

University College Roosevelt

71 (72)

Literatuurwetenschap

71 (71)

Culturele antropologie

71 (58)

Global Sustainability Science

71 (56)

Communicatie en Informatiewetenschap

71 (56)

Diergeneeskunde

71 (68)

Biologie

69 (57)

Sociale Geografie

69 (54)

Sociologie

69 (61)

Natuurwetenschap & innovatiemanagement

69 (63)

Natuurkunde

69 (64)

Psychologie

66 (61)

Media & Cultuur

66 (56)

 

 Voldoende

Aantal punten

Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

63 (61)

Informatica

63 (53)

Informatiekunde

63 (48)

Geschiedenis

63 (60)

Pedagogiek

63 (59)

Filosofie

63 (67)

Farmacie

60 (56)

Rechten

57 (54)

 

 Matig

Aantal punten

Liberal Arts & Sciences

54 (51)

Kunstmatige Intelligentie

54 (46)

Economie

49 (54)

 

Tags: keuzegids

Advertentie