Utrechtse filosoof ontvangt 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar vrije wil

Müller betoogt dat de begrippen indeterminisme en interventie de belangrijkste blinde vlekken zijn binnen het debat over de vrije wil van de mens. In de komende vijf jaar wil Müller de conceptuele basis leggen voor een nieuw begrip van de op indeterminisme-gebaseerde vrije wil.

Thomas_MullerNaast een bijdrage aan het filosofisch debat over vrije wil, zal Müller met zijn onderzoek aanhaken aan neurowetenschappelijk onderzoek en opent het perspectieven voor toekomstige onderzoek in de theoretische en praktische filosofie. Voor het onderzoek zal Müller  twee postdoconderzoekers en een promovendus aanstellen.

Met de ERC-grant heeft de Europese Unie een groot budget vrijgemaakt voor grensverleggend onderzoek dat door excellente onderzoekers zelf is geïnitieerd. De ERC-grant kan daarmee gezien worden als een Europese variant van de Nederlandse Vernieuwingsimpuls van NWO.

De ERC Starting Independent Researcher Grant is een subsidie tot twee miljoen euro voor vijf jaar voor jonge onderzoekers die twee tot tien jaar geleden gepromoveerd zijn en hun potentieel hebben getoond om leiders te worden in hun vakgebied. Eerder dit jaar ontvingen farmaceut Raymond Schiffelers en paleo-klimatoloog Appy Sluijs een ERC Starting Grant.

(Bron: Perscommunicatie UU)

Advertentie