Utrechtse studenten: duurzaam op VN-niveau

Twee Utrechtse studenten vertegenwoordigen de belangen van Nederlandse jongeren op het gebied van duurzaamheid in de Verenigde Naties. Wat doen jongerenvertegenwoordigers Ralien Bekkers en Ties Mouwen precies? En hoeveel invloed hebben zij?

De hele dag heeft Ties Mouwen (22) gastcolleges gegeven aan middelbare scholieren over duurzaamheid. Met ze gediscussieerd en geluisterd naar hun ideeën. ’s Avonds heeft hij ook weer een afspraak uit hoofde van zijn jongerenvertegenwoordigerschap. En Ralien Bekkers (21) moet eigenlijk studeren voor een tentamen. Maar voor een interview met DUB maken de twee even tijd om over hun werk als jongerenvertegenwoordiger op het gebied van duurzaamheid te praten. Als het maar op het station is, zodat ze daarna gemakkelijk door kunnen naar hun volgende afspraak.

Ties is eind maart verkozen tot nieuwe jongerenvertegenwoordiger duurzaamheid voor de Verenigde Naties voor een periode van twee jaar. Hij doet de master Sustainable Development aan de UU. Ralien is al een jaar jongerenvertegenwoordiger. Naast deze functie volgt zij vakken bij Milieuwetenschappen en Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de UU, als onderdeel van haar bachelor Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat doet een jongerenvertegenwoordiger duurzaamheid?
Ties: “We verzamelen ideeën van jongeren tussen de 12 en 30 jaar.”

Ralien: “Ons doel is een brug te slaan tussen jongeren en beleidsmakers, politici, het bedrijfsleven en de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). Bij hen proberen we thema’s die voor jongeren belangrijk zijn, op de agenda te zetten. Op die manier geven we jongeren een stem. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een advies aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu. Elk jaar gaan we naar twee conferenties: de Duurzaamheidsconferentie en de Klimaattop. Die laatste vindt aan het eind van het jaar plaats in Polen.”

Ralien, hoeveel invloed heb je als jongerenvertegenwoordiger? Kijk je na dit jaar anders naar het bereiken van een duurzamere wereld?
Ralien: “Ik heb nu van binnenuit meegemaakt hoe de VN werkt. Dan snap je hoe moeilijk het is om iets te veranderen. Van de logheid van het systeem ben ik heel erg geschrokken. Landen denken erg vanuit het eigenbelang: ze willen hun eigen doelen halen, zeker bij klimaatonderhandelingen. Toch hebben Ties’ voorganger en ik op de VN-duurzaamheidsconferentie Rio+20 een succes behaald: we hebben een nieuwe paragraaf over onderwijs kunnen toevoegen aan de eindtekst van de conferentie. En ik mocht ineens een speech houden voor Ban Ki-moon.” (Lees hier hoe dat Ralien verging).

Ties, wat wil jij bereiken als nieuwe jongerenvertegenwoordiger?
Ties: “Op internationaal niveau vind ik dat moeilijk te zeggen. Je moet wel realistisch blijven, dat zie je aan de ervaringen van Ralien. Wat ik wil bereiken in Nederland, is jongeren duidelijk maken dat zij echt het verschil kunnen maken. En ik wil ervoor zorgen dat de overheid hen hiervoor nog meer de kans geeft.”

Ralien: “De frisheid die jongeren hebben is belangrijk; hun vernieuwend perspectief. Ik hoop dat beleidsmakers jongeren meer gaan uitdagen om met hen mee te denken. Realistisch gezien kan alleen de VN de problemen niet oplossen. Daarom hebben we ook de betrokkenheid van het bedrijfsleven nodig, en vooral van de jongeren. Als we alle jongeren weten te mobiliseren, zijn we er veel sneller. Zij zijn immers degenen die het straks moeten gaan doen, en met de consequenties van de beslissingen van nu moeten leven.”

Duurzaamheidvraagstukken hebben vaak betrekking op ontwikkelingslanden. Op welke manier besteden jullie hier aandacht aan in jullie werk?
Ralien: “We werken veel samen met internationale jongeren, vooral ook uit ontwikkelingslanden. Goede samenwerking is belangrijk, zodat we enerzijds werken aan het uitroeien van armoede, en anderzijds aan het behoud van de aarde. Westerse landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en armere landen helpen zich op een duurzame manier te ontwikkelen, bijvoorbeeld met technologische innovaties. De beste vorm van duurzaamheid is misschien wel de combinatie van armoedebestrijding en duurzaamheid. Daarom pleiten wij voor de Sustainable Development Goals (SGD’s).

Tijdens Rio+20 is besloten deze doelen op te stellen. De conferentiegangers willen dat de SDG’s de opvolgers worden van de Millennium Development Goals (MDG’s), die in 2015 bereikt zouden moeten zijn. Zij willen duurzaamheid meer nadruk geven in ontwikkelingsbeleid. Anderen geven echter de voorkeur aan het voortzetten van de MDG’s na 2015.

Ties: “Ik vraag me af of je ontwikkelingsdoelen kunt halen als je het niet op een duurzame manier doet. Je kunt wel werkgelegenheid creëren, maar als je daarvoor alle grondstoffen verbruikt en daarmee het land uitput, dan stort de economie alsnog in.”

Heeft elk land een jongerenvertegenwoordiger? Volgen alle landen hetzelfde principe?
Ralien: “Niet elk land heeft een jongerenvertegenwoordiger. Aardig wat Europese landen wel, en ook een aantal Afrikaanse landen. Met de Afrikaanse jongeren werk ik graag samen. Zij hebben opvallend genoeg vaak een optimistische kijk op de problematiek.”

Ties: “Naar ons wordt echt geluisterd in de Nederlandse politiek, in sommige andere landen is dat niet zo.”

Ralien: “Het is ons nu gelukt om in de officiële regeringsdelegatie te komen, dat lukt bijna niemand. We worden gevraagd mee te gaan naar conferenties. Nu bijvoorbeeld naar de Open working group over de Sustainable Development Goals, die dit keer over jongeren gaat. Voor landen is het sowieso al moeilijk om daar een stoel te krijgen. Nederland deelt een plaats met het Verenigd Koninkrijk en Australië. Maar misschien mogen wij als Nederlandse jongerenvertegenwoordigers daar straks wel als enigen naartoe om zowel de belangen van de jongeren als de nationale belangen van de drie landen te behartigen.”

Ties: “Dan zit je echt in de inner circle, kunnen we de hele agenda volplannen met jongerenthema’s!”

Ralien: “Een paar jaar geleden zij PVV-leider Geert Wilders: ‘wat doen die kinderen daar?’ Inmiddels hebben we het vertrouwen gewonnen.”

Hoe combineer je het werk als jongerenvertegenwoordiger met je studie?
Ties: “Het is erg lastig te combineren. Er staat officieel 20 uur voor het werk als jongerenvertegenwoordiger, maar wij zijn veel ambitieuzer dan dat. Ik heb daarover ook overleg met mijn studieadviseur, die mij uit zichzelf had benaderd.”

Ralien: “Ik zou nu eigenlijk een tentamen moeten leren. We studeren nu allebei op halve kracht, maar we halen wel vakken.”

Ties: “Vaak kom ik er niet aan toe om naar college te gaan.”

Ralien: “Dat gaat ook niet als we naar een conferentie moeten.”

Ties: “Sommige docenten zeggen: als je zo vaak afwezig bent, kun je het vak niet doen. Ik vind het goed dat ze de kwaliteit van het onderwijs hoog houden, ook al levert het mij problemen op bij mijn studie. Maar als jongerenvertegenwoordiger leer ik een groot deel van de inhoud van de vakken nu al in de praktijk.”


DUB heeft een magazine Het groene geweten gemaakt over de UU en duurzaam leven.

Advertentie