UU-alumni bieden hulp bij master- en carrièrekeuze

Bachelorstudenten van de opleiding Taal- & Cultuurstudies (TCS) krijgen hulp van alumni bij het kiezen van een master. Ook geven de UU-afgestudeerden tips over stages of sollicitaties. Op die manier geven alumni iets terug aan hun opleiding.

In het Studenten Alumni Mentor Ervaringen Netwerk, afgekort Samen, worden bachelorstudenten TCS één op één gekoppeld aan een alumnus. De alumni wisselen stagetips of contacten uit met hun studenten. Ook helpen ze bij het kiezen van een master en het oriënteren op de arbeidsmarkt. In het afgelopen collegejaar deden dertig studenten en alumni mee. De inschrijvingstermijn voor dit jaar is nog niet afgelopen, maar er zullen ongeveer evenveel alumni als vorig jaar nodig is. De inschrijfdatum loopt tot 12 september.

Samen met Doenja Abel zette Alexandra Mol twee jaar geleden het netwerk op. Beiden zaten toen nog in het bestuur van Alias, de studievereniging van TCS. Zij bedachten het netwerk omdat er volgens Alexandra een gat is tussen de universitaire opleiding en de arbeidsmarkt. “Samen is het bruggetje tussen die twee. Via Samen kunnen studenten zien hoe het er in de praktijk aan toegaat en worden ze geholpen bij de keuze van een master.”

Koppelen
“Koppels worden gemaakt op basis van interesse”, vertelt Alexandra. “Van tevoren vragen we aan de student drie dingen: Welke hoofdrichting doe je (specialisatie of major binnen TCS, red.)? Welke master denk je te gaan doen? En wat voor werk zie je jezelf later doen? Dan kijken we bij het koppelen in september of er een alumnus is die bijvoorbeeld die master heeft gedaan.”

Gedurende het jaar zijn er drie gezamenlijke bijeenkomsten. Verder zijn de koppels vrij om te doen wat ze willen. Alexandra: “Studenten kunnen op werkbezoek om een kijkje in de keuken te nemen. Ik heb ook gehoord dat een alumnus langskwam bij een stage. Andere koppels hebben alleen gesprekken of mailen met elkaar over het vinden van een stage of baan.”

Iets terugdoen voor de studie
Samen wekte meteen de interesse van alumnus Rimco Spanjer. De Publishing Manager bij uitgeverij Kluwer gaf al eerder voorlichting bij TCS, onder meer op de open dag. “Een aantal jaren geleden gaf ik samen met twee andere afgestudeerden cursussen aan studenten TCS over bijvoorbeeld cv-tips. We hadden het idee dat studenten een verkeerd beeld hebben over de manieren waarop je aan een baan komt." 

Toen het idee van Samen werd gemaild naar het alumnibestand van TCS, besloot Rimco mee te denken in het opzetten van het project en alumni-mentor te worden. “Ik vind het belangrijk om iets terug te doen voor de studie.”

Schrijf je grafrede
Dit jaar begeleidde Rimco Manon Marijs, vijfdejaars TCS met de hoofdrichting Moderne Letterkunde. Na een tijd lang haar bachelorscriptie te hebben uitgesteld moest Manon het afgelopen jaar een master gaan kiezen, maar ze wist nog niet helemaal welke. Alexandra haalde haar over om zich aan te melden bij het netwerk en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Manon: “Ik wilde eerst een research master gaan doen, maar ik ben blij dat ik daar niet voor gekozen heb. Samen heeft daarbij geholpen.”

Rimco speelde daarin een grote rol. “Ik werk meestal met opdrachtjes”, zegt Rimco. “We zijn begonnen met het oppoetsen van haar cv. Bij onze tweede afspraak heb ik Manon haar eigen grafrede laten schrijven. Ze moest opschrijven wat ze dacht dat iemand zou zeggen die bijvoorbeeld met haar gewerkt had. Dat laat je nadenken over wat je echt wil nalaten en bereiken.”

Door het maken van de opdrachten zag Manon af van een research master en koos uiteindelijk voor Arts, Culture & Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): “Uit de grafrede en mijn cv kwam naar voren dat ik heel graag dingen organiseer in de culturele sector. Ik zat ook al in het bestuur van Stukafest. De master aan de EUR zit meer aan de managementkant van cultuur, dus dat was een veel betere keuze dan de research master waar ik heel veel theorie zou hebben gekregen, en daar had ik het eigenlijk wel mee gehad.”

Project krijgt navolging
Samen heeft bij de faculteit Geesteswetenschappen de nodige aandacht getrokken. De studievereniging van Nederlands, Awater, heeft volgens Alexandra een soortgelijk project opgezet en ook AKT van Theater-, Film- en Televisiewetenschap denkt erover. Daarnaast heeft Alexandra samen met Doenja een plan opgesteld om Samen over de hele faculteit op te zetten.

Bij de invoer van dat plan zal Alexandra niet betrokken zijn: na tweeëneenhalf jaar geven zij en Doenja het stokje door aan twee andere TCS’ers. Beschouwt ze Samen als een succes? “Je hebt altijd goede en minder goede koppels, maar we zijn al blij als we acht of tien studenten kunnen helpen. Ik denk dat dat echt goed gelukt is.”

Alumni helpen alle UU-studenten op weg

Universiteitsbreed werd door het U-fonds in 2007 het mentor-mentee project gelanceerd. Dit was een digitaal platform waar alumni en studenten elkaar konden vinden. Het project kwam tot stilstand toen het U-fonds op een andere database overstapte. Het alumni-bureau werkt op dit moment aan een doorstart van wat nu het mentoring programma heet. "Het idee is dat studenten en jonge alumni een oudere alumni in het bestand kunnen vinden. Dit moet komend voorjaar - zo hopen wij - beschikbaar zijn. We weten dat we daarmee aan een grote behoefte tegemoet komen", zegt Harold Kerkhof van het alumnibureau U-fonds.

 

Advertentie