UU werkt samen met WHO om medicijnen goedkoper te maken voor derde wereld

De Universiteit Utrecht en de Wereldgezondheidsorganisatie maken vandaag hun samenwerking officieel. Samen gaan ze zich inzetten voor het produceren en distribueren van betaalbare medicijnen voor armere landen.

Om de samenwerking vorm te geven is de stichting Utrecht Centre of Excellence for Affordable Biotherapeutics (UCAB) in het leven geroepen met hoogleraar Huub Schellekens als directeur. Deze stichting is de olie in de machine die van een geneesmiddel waarvan het patent is verlopen een kopie gaat maken dat in armere landen voor genezing gaat zorgen.

Het eerste medicijn waar UCAB de tanden inzet, is palivizumab, een geneesmiddel voor de ernstige luchtweginfectie RSV. Deze ziekte komt veel voor bij vroeggeboren kinderen en is doodsoorzaak nummer twee onder kinderen tot 5 jaar in de derde wereld. Het patent op dit biotechmedicijn verloopt. Dan kan het worden nagemaakt.

Palivizumab is een voor armere landen vaak te duur middel. Als het kan worden nagemaakt op de manier die UCAB voor ogen heeft, wordt het medicijn een stuk goedkoper. Projectleider van UCAB en onderzoeker bij Farmacie Hans Ebbers legt uit dat de stichting gaat samenwerken met verschillende fabrikanten uit armere landen om de ontwikkelkosten te drukken en met zijn allen de dure klinische testen te doen.

De UCAB en de WHO zoeken samen naar de fabrikanten. Ebbers: “Sommige fabrikanten hebben geld, andere kennis. Die proberen we samen te brengen. Zijn die gevonden dan begint het ontwikkelingsproces waar het ontdekken van het recept van het medicijn onder valt. Daarna wordt het medicijn gemaakt en beginnen de klinische testen waarmee we moeten aantonen dat het medicijn werkt en veilig is. Daarna kan het medicijn worden voorgeschreven aan de kinderen met RSV.”

In het hele proces fungeert UCAB als degene die de mensen bij elkaar brengt, het project aanjaagt, begeleidt en voorziet van kennis. “Wij zien er samen met de WHO er op toe dat het hele proces op een kwalitatief goede manier gebeurt. De medicijnen krijgen de laagst mogelijke prijs. De fabrikanten mogen er wel wat winst op maken.” UCAB gaat dus niet zelf het recept van een medicijn uitzoeken.   

De band tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en de UU gaat terug tot 2011 toen de WHO aan de universiteit vroeg of het mogelijk is om dure geneesmiddelen goedkoper te maken.

Vandaag bevestigt collegevoorzitter Marjan Oudeman namens de UU de samenwerking. Namens de WHO tekent Kees de Joncheere, directeur Essential Medicines and Pharmaceuticals Policies. Hugo Sigman is aanwezig als vertegenwoordiger van de industriële partners. De Argentijnse Sigman is oprichter en CEO van Chemo, ontwikkelaar en producent van geneesmiddelen.

Morgen geeft de Argentijnse ondernemer voor een select groepje masterstudenten van Innovation Sciences en Sustainable Business & Innovation en promovendi van het Copericus Instituut een masterclass over ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid.

 

Advertentie