Viering 50 jaar Ublad: Maak themamagazine Student en Stad mogelijk

“Hoe zou Utrecht eruit zien zonder studenten?”, merkte een geschiedenisstudent laatst op. “Volgens mij zouden we de allure van Apeldoorn hebben. Een stad met weinig voorzieningen.”

Het valt niet te ontkennen dat de studenten een grote invloed hebben op het stadsleven. Dat begon al in 1636 toen de gemeente studenten probeerden te trekken door voor deze groep accijnzen op bier en wijn af te schaffen. En de lijn van verbintenis loopt door tot het heden.

Tot elkaar veroordeeld
Het Ublad startte in 1969. Het was een turbulente tijd. Vanaf die periode domineerden studenten steeds meer het stadsleven. Studentenverenigingen lieten zich steeds meer zien in de stad, studentencomplexen als het IBB zagen het licht en culturele voorzieningen als theater Kikker werden door studenten opgericht. Andere studenten manifesteerden zich als actievoerders, zoals tegen de komst van een snelweg in Amelisweerd. Het zijn ontwikkelingen die je kunt lezen in het Ublad en DUB. In 2018 is het hele archief van het Ublad gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.

Ontmoetingen tussen student en stadsbewoners
Studenten en stad zijn tot elkaar veroordeeld. Of je nu kijkt naar de huisvesting, het uitgaansleven, de cultuur, het vervoer of het politieke leven, de aanwezigheid van studenten drukt een stempel op de stad. Utrecht is een fietsstad, een festivalstad, een GroenLinksstad. Maar ook een stad met woningnood, buurtoverlast en een weinig gevarieerd winkelaanbod. ,  

Zo zorgen studenten voor levendigheid, maar worden ze ook vaak gezien als overlastveroorzakers. Waar ligt de balans?  “Studenten zijn meer dan lawaaierige feestvierders. Ze hebben hart voor de stad”, zei burgemeester Jan van Zanen bij de presentatie van het boek De Utrechtse student 1945 tot nu.

In het themamagazine willen we ons concentreren op de ontmoetingen tussen stadsbewoners en studenten. Zijn het gescheiden werelden of juist niet? Hoe kijken stadsbewoners aan tegen studenten en omgekeerd? Dat willen we onderzoeken. En ook hoeveel stadsbewoners zelf student zijn geweest en wat dat betekent?

Waarom crowdfunding?
Een themamagazine maken kost geld dat zit niet in het jaarlijkse budget. De redactie heeft verschillende fondsen aangesproken om het maken van het magazine mogelijk te maken. We krijgen onder meer een bijdrage van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.

Dat is niet genoeg. En daarom vragen we de lezers, in samenwerking met het Universiteitsfonds van de Universiteit Utrecht om een extra bijdrage. Elke bijdrage kan helpen.

We hebben nog wat extra geld nodig om twee redenen.

We willen een  data-onderzoek opzetten zodat we een beeld kunnen krijgen van de rol van studenten en alumni in de stad.

En wel willen het magazine niet alleen op de universiteit te verspreiden, maar juist in de hele stad. Dat betekent een hogere oplage en hogere verspreidingskosten.

Wat krijg je voor je bijdrage
Wie 10 euro of meer doneert (en zijn adres geeft) krijgt in september een exemplaar thuis gestuurd. Alle donateurs boven de 25 euro zullen genoemd worden. Zij hebben  het magazine mede mogelijk gemaakt. Wie meer dan 50 euro doneert, krijgt een uitnodiging voor de feestelijke lustrumpresentatie van het magazine in september.

Donateurs die minstens 400 euro doneren kunnen een halve pagina in het magazine krijgen om die naar eigen inzicht te vullen.

Advertentie