Nog weinig samenwerking met hogeschool

Wat voor mental support bieden de universiteit en hogeschool aan studenten?

Do students know what mental support the university and college offer?
Do students know what mental support the university and college offer?

Studenten van de hogeschool en de universiteit wonen vaak in het hetzelfde studentenhuis en zijn lid van dezelfde sport-, cultuur- en studentenverenigingen. Veel van de problemen of stress waar ze mee worstelen kunnen overeenkomen. Denk aan de woningnood, de klimaatstress, het verliezen van een geliefde, verslaving, eenzaamheid.

Toch bieden de universiteit en de hogeschool allebei hun eigen hulpprogramma aan als het gaat om ondersteuning van de studenten. Ook al vertonen de thema’s van trainingen en ondersteuning voor alle studenten veel gelijkenis, en hebben beide onderwijsinstellingen studentpsychologen. “Het klopt dat veel wat we aanbieden voor de eigen studenten is. De behoefte van de UU-student is op sommige punten anders dan van HU-student”, zegt beleidsmedewerker studentenwelzijn Simon Bloo. “Toch werken we steeds vaker samen. We zitten in een gemeentelijk overleg, werken samen met het Buurtteam en kijken steeds vaker of we activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.” 

Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tijdens de Wellbeing Week. De UU heeft twee keer een Wellbeing Week, maar beide onderwijsinstellingen organiseren in het najaar de Wellbeing Week tegelijk met activiteiten waar studenten van beide instellingen welkom zijn. Zo organiseerde de HU afgelopen november het event Fit Body en Mind, een dag met lezingen, workshops en ‘1 Uur Over…’ van Podium. Bij de UU stonden zaken op het programma als het vinden van je eigen Zen, zelfverdediging, klimaatstress, beter leren slapen en een filmavond.

Waarom werken de universiteit en hogeschool niet meer samen wat betreft trainingen, activiteiten en coaching? ‘Het is de bedoeling dat het geld wat wij krijgen voor het Student Support Centre zo direct mogelijk ten goede komt aan HU-studenten, daarom zijn veel activiteiten niet toegankelijk voor UU’ers’, verklaart Femke Noordhoek van het SSC (HU). “Op dit punt zijn we ook nog een beetje aan het ontdekken hoe we die samenwerking kunnen verbeteren. Sommige van onze activiteiten zijn wel al toegankelijk voor HU-studenten”, voegt Simon Bloo van de UU toe. 

Studenten tijdens studentenfestival Botanische Tuinen gedurende de wellbeing week Foto: DUB

Studenten tijdens studentenfestival Botanische Tuinen gedurende de wellbeing week 2022. Foto: DUB

Dit organiseert de UU voor studenten als het gaat om studentenwelzijn

Trainingen
De universiteit heeft tien trainingen op het gebied van studentenwelzijn.  Het gaat niet alleen om trainingen voor als het slecht met je gaat, maar ook hoe je zelf je leven kunt inrichten om problemen te voorkomen. Je moet dan denken aan trainingen bewust en effectief werken, het vinden van je Ikigai (je eigen bron van betekenisgeving), aanpakken van de stress, meditatie, energie management en omgaan met perfectionisme. Daarnaast zijn er vier trainingen met psychologische begeleiding. Dat gaat over het aanpakken van je negatieve zelfbeeld of de faalangst en trainingen mindfullness en stressmanagement. Voor deze trainingen betaal je 25 euro voor het intakegesprek. De faculteit Geesteswetenschappen heeft een pilot met preventieve trainingen en workshops voor studenten op het gebied van de persoonlijke aspecten van professionele ontwikkeling, zoals omgaan met stress en prestatiedruk, leren keuzes te maken en prioriteiten stellen.

E-healths programma’s
De Universiteit heeft op de studentenwelzijnsite een overzicht van negen internationale programma’s van Caring Universities. In Nederland bieden zes universiteiten en twee hogescholen deze programma’s aan en bieden zo nodig extra hulp. De programma’s helpen studenten hun kennis over psychische thema’s te vergroten en zo problemen te voorkomen. Thema’s zijn onder meer Rel@x, bedoeld om stress te begrijpen en onder controle te krijgen, GoodEnough, om leren om te gaan met perfectionisme en LifeHack om het leven te optimialiseren en uitstelgedrag te voorkomen. De trainingen duren vier tot zeven weken en kosten zo’n dertig minuten per week. 

Activiteiten 
Daarnaast biedt de universiteiten vier activiteiten waar studenten tot rust kunnen komen of contacten kunnen leggen. Zo is er elke donderdag een Meditation Lab, is er in het Educatorium een Mindfulnest waar je in een geluidsdichte ruimte kunt mediteren, zijn er online mindfulness sessies en kun je je gratis deelnemen aan het online matchingplatform Eet Mee met Students For Dinner. Je kunt als student een etentje aanbieden of je opgeven om ergens aan te schuiven.

Zinnige gesprekken  
Als student kun je in gesprek gaan met een (peer-) coach. Er zijn verschillende varianten. Zo kan je exclusief met één UU-begeleider in gesprek gaan. Daarbij kun je kiezen uit twaalf UU-begeleiders om over zaken te praten die jou bezig houden, variërend van liefdesverdriet tot eenzaamheid en angst voor de toekomst. Elke begeleider heeft zijn eigen specialiteit. Zo'n gesprek kan ook in een wandeling, je hebt dat de keuze uit zeven begeleiders. 

Het is ook mogelijk om in groepsverband met andere studenten te spreken over rouw, eenzaamheid of hoogbegaafdheid. Ook kan je met een groep studenten gaan wandelen om over persoonlijke zaken te praten. De UU heeft daarvoor connectie met de groep Frisse Gedachtes.

Studentenwelzijn. Foto: Universiteit Utrecht

Yoga-bijeenkomst in de Janskerk. Foto: Universiteit Utrecht

Hulp van buiten de universiteit en hogeschool en voor iedereen toegankelijk

Als je geen gebruik wil maken van de laagdrempelige hulp op de universiteit of hogeschool, zijn er andere mogelijkheden. Op de Bolognelaan zit vier dagen per week een Buurtteam waar je terecht kunt met vragen over geld, wonen, (psychische) gezondheid en onderwijs. Als je je niet lekker voelt en er anoniem over wilt praten, kun je terecht bij de Oké Supportlijn, De stichting Jados helpt studenten telefonisch die vragen hebben over autisme. Voor serieuze psychische of verslavingsproblemen kun je, zonder wachtlijst terecht bij de WachtVerzachter en de Jellinek Advieslijn. Ook biedt een holistische coach studenten gratis vijf sessies aan om een ‘gezonde leefstijl’ te bereiken. 

Dit organiseert de HU voor studenten als het gaat om studentenwelzijn

E-health modules
In plaats van een avondje Netflix, kunnen HU-studenten (en medewerkers) via hun HU-account ook een avondje scrollen door de gratis online trainingen van Stichting Mirro. Er zijn 23 modules die je kunt doorlopen, variërend van onderwerpen als eenzaamheid, alcohol, zelfvertrouwen en discipline. Bij ‘Angst en paniek’ train je bijvoorbeeld om je angsten te begrijpen en ze de baas te blijven. Bij ‘Piekeren’ leer je negatieve gedachten te veranderen. Deze modules zijn alleen voor de HU-populatie.

Trainingen
Als je bovenstaande 23 modules nog niet genoeg vond, kun je ook nog terecht bij vijf welzijnsgerelateerde trainingen en workshops van het Student Support Centre (SSC) van de HU. Die gaan over soortgelijke thema’s. Bijvoorbeeld over rouw of zelfcompassie. Ook deze zijn niet toegankelijk voor UU-studenten. Deze zelfhulp wordt trouwens betaald door HUGS, het geldpotje voor gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid. 

Podium
Mocht je nóg meer willen (en het liefst ook eens van je bank afkomen), dan is er ook nog Podium. Dat culturele studentenplatform organiseert onder andere bijeenkomsten van een uur die ook vaak gaan over levensvragen. Komende lente gaat het bijvoorbeeld over vriendschap, faalangst of rouw. En goed nieuws voor onze medemens van de universiteit: bijna alle evenementen van Podium  zijn ook voor extern publiek beschikbaar. Podium wil gemiddeld 75 procent HU-studenten bereiken, maar streeft naar een mix van andere doelgroepen omdat dat volgens hen bijdraagt aan de kwaliteit en impact van hun events (in samenwerking met het Student Support Centrum).

Gepensioneerden
De HU heeft nog iets anders opmerkelijks voor studenten die behoefte hebben aan een steuntje in de rug: de VOM (de Vereniging voor Oud Medewerkers van de HU, voorheen Oud Goud). De groep bestaat uit gepensioneerde oud-medewerkers die vrijwillig een luisterend oor bieden aan studenten. Een decaan, leerteambegeleider of slb’er kan je hiernaar doorverwijzen. Je krijgt een intakegesprek waarin je je voorkeuren kan uitspreken (man, vrouw, Engels, Nederlands) en wordt gekoppeld aan een gepensioneerde en deze begeleiding in de vorm van gesprekken duurt in principe een jaar, maar kan worden verlengd. 

Dit is artikel is een coproductie van DUB met het onafhankelijke hogeschoolblad Trajectum van de Hogeschool Utrecht.

Advertentie