Welke partij weet deze verkiezingen de student te strikken

Maar liefst 17 partijen doen in Utrecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar moet je als student op stemmen? DUB checkt de partijprogramma’s van de grootste partijen én nieuwkomer Student & Starter op studentvriendelijkheid.

GroenLinks noemt student het vaakst

Welke partij neemt het woord student het vaakst in de mond? DUB checkte partijprogramma’s en maakt een ranglijst. Woorden met student er in verwerkt, zoals studenthuisvesting, tellen ook mee. Het woord student in Student & Starter uiteraard niet.

GL: 24
CDA: 20
VVD: 20
Student & Starter: 20
CU: 19
D66: 18
PvdA: 15
SP: 6

Meer permanente studentenkamers
Studenten zijn goed voor Utrecht en die mogen absoluut niet de stad verlaten als gevolg van een tekort aan kamers. Daar zijn alle partijen het over eens en het is goed zoeken naar de verschillen. De gemeente is conform het Actieplan Studentenhuisvesting (4000 kamers er bij) al flink aan het bouwen en heeft gebouwen als het voormalige provinciehuis omgetoverd tot studentencomplex. Maar voor veel partijen is dit nog niet genoeg. Bovendien, zeiden veel raadslidkandidaten tijdens een recent debat, zijn te veel van de reeds gerealiseerde ‘nieuwe’ studentenwoningen tijdelijk.

De VVD pleit daarom voor 4000 extra permanente studentenwoningen in de komende raadsperiode, waarvoor de partij vastgoedbeleggers wil uitnodigen om actief te worden in Utrecht. ChristenUnie en collegepartij PvdA noemen dat aantal van 4000 ook. Student & Starter (S&S) wil 3000 extra kamers tot 2020 bovenop de huidige plannen.

Extra kamers dus, maar waar haal je ze vandaan? Daarover is veel eensgezindheid: bijna alle partijen willen het makkelijker maken om kantoren en bedrijfspanden te veranderen in studentenwoningen. En de SP weet wel hoe Utrecht kan bijbouwen: de provincie schrapte onlangs te ontwikkelen kantoorlocaties. Daar kunnen mooi studenten- en starterswoningen komen. Omdat er veel vraag naar zelfstandige eenheden is, zoals in City Campus Max, geeft de VVD de markt de ruimte om die te creëren. Het CDA zegt te gaan voor het ‘traditionele studentenhuis’ en vindt dat de nadruk te veel op grote complexen ligt. De partij wil woningen makkelijker kunnen opsplitsen. GroenLinks wenst een aanvalsplan van SSH, marktpartijen, universiteit en hogescholen om de wachtlijst voor studentenkamers in 2020 tot maximaal drie maanden te reduceren.

De VVD gaat voor voldoende aanbod van betaalbare starterswoningen en huurwoningen in het middensegment. Ook D66 hamert op vergroting van dat middelhuursegment, om scheefwonen te voorkomen. Tot slot is alleen voor het CDA en de PvdA brandveiligheid van studentenhuizen een aandachtspunt, wil ChristenUnie inwoners de kans geven om goedkoop kluswoningen te kopen en willen SP, GroenLinks en S&S (blijven) investeren in huurteams, die onderzoeken of je niet te veel huur betaalt voor je kamer.

Voor elke nieuwe kamer een starterswoning erbij
Wie eenmaal is afgestudeerd en zelfstandig wil gaan wonen, loopt tegen het probleem aan dat er (te) weinig starterswoningen zijn.  Veel oud-studenten verlaten Utrecht daarom. Zonde, vindt de politiek. “Er moeten 3500 nieuwe betaalbare starterswoningen in 2018 zijn bijgekomen”, schrijft S&S. Kantoorgebouwen vormen ook hier weer volgens de meeste partijen de oplossing. ChristenUnie wil dat er voor elke nieuwe studentenwoning die er tussen 2010 en 2014 is bijgekomen, er de komende vier jaar ook een starterswoning moet komen.

Meer reuring in De Uithof
Studenten moeten vooral bij elkaar wonen op plekken die voor studenten aantrekkelijk zijn, zoals De Uithof, vindt het CDA. Als er veel studenten wonen, komt er volgens de partij meer draagvlak voor voorzieningen, “zoals een (betere) supermarkt en meer horeca”.

De VVD wil extra faciliteiten om van De Uithof ook echt een Science Park te maken. Recreatie, sport en horeca die ook toegankelijk moeten zijn voor studenten met een functiebeperking. Ook de PvdA investeert in de ontwikkeling van Utrecht Science Park en benoemt een wijkwethouder Utrecht Science Park.

GroenLinks maakt Utrecht Science Park veelzijdiger. GL noemt De Daktuin bovenop de parkeergarage als goed voorbeeld. Ook volgens S&S moet de gemeente zich inzetten voor meer voorzieningen in De Uithof: door regels voor vergunningen te versoepelen. Science Park Utrecht is naar de mening van S&S vooral een bètafeestje. De partij wil ook voor de alfasector een brandpunt, waar zzp’ers en bedrijven zich kunnen bundelen, maar dan in de binnenstad. De samenwerking kan wat S&S betreft starten in Tivoli Oudegracht, dat vanaf deze zomer leeg komt. 

Behoud vrije sluitingstijden horeca
De VVD is hier het meest expliciet in: die partij wil voor terrassen en evenementen geen vergunningen meer, maar algemene regels. Ook wil de partij horeca geen vaste sluitingstijden opleggen. D66 en S&S hebben dat laatste ook in hun programma’s opgenomen. Verder weinig uitgaansleven in de programma’s, behalve dan de ChristenUnie, die voldoende politie-inzet wil tijdens uitgaanstijden.

Meer nachtbussen en tramnetwerk
Om vijf uur ’s nachts rol je kacheltjelam uit de Kosten Koper zo in de stadsbus, die je keurig naar huis brengt. Dat kan als het aan Student & Starter ligt; die partij wil – ook ’s nachts - openbaar vervoer naar alle wijken van Utrecht. Zo ver gaat het VVD-programma niet, al willen de liberalen wel een beter busnetwerk. Een hoopvol VVD-punt voor studenten: “De dienstregeling van het OV moet beter op de wensen van de grootste groepen reizigers afgestemd worden.”
“Ruim baan voor bus, tram en trein”, roept ChristenUnie. En er moeten meer fietsparkeerplekken rond het station komen. SP wil vijf OV-knooppunten in de stad om het verkeer in de binnenstad te ontlasten. Vanaf die knooppunten moeten er goede verbindingen naar De Uithof komen. Dat de Uithoftram er snel moet komen, daar zijn alle partijen het over eens. Daar moet het niet bij blijven: D66, CDA, GroenLinks en S&S zeggen in hun programma’s het tramnetwerk te willen uitbreiden.  

Groen licht voor fietsers
Fietsen en fietsparkeren in (het centrum van) Utrecht: het is een hel. Politieke partijen pakken dan ook groots uit om van Utrecht een fietsstad te maken. Vrijwel alle partijen zijn het er over eens dat fietsers een groene golf richting de Uithof moeten krijgen, dat er een doorfietsnetwerk moet komen waarop fietsers voorrang krijgen en dat de stad gebaat is bij meer veilige fietsenstallingen.

ChristenUnie, die zichzelf ‘fietspartij’ noemt wil daarbovenop een experiment voor kort parkeren in de binnenstad met een abonnement. GroenLinks legt de nadruk op bredere fietspaden en opstelstroken. Student & Starter wil fietsers en voetgangers door sensoren vaker groen licht geven bij regen. Dit plan stuitte op hoongelach, maar partijoprichter Steven Menke haalde er wel de media mee. Het CDA wil daarnaast nog snelfietsroutes langs het spoor. D66 wil de herkenbaarheid van fietspaden vergroten door deze van rood asfalt te voorzien. En de PvdA wil het probleem van de foutgestalde fiets aanpakken. De VVD presenteert vooral aanpakmaatregelen: brom- en snorfietsen moeten binnen de bebouwde kom van het fietspad af, asociaal gedrag van (koeriers op) brommers moet hard worden aangepakt en weesfietsen en fietswrakken moeten frequenter worden weggeknipt.

Meer werkervaringsplekken
Student & Starter zou geen Starter in haar naam hebben, als zij zich niet druk zou maken om je kansen na je studie. De partij haakt in op actuele ontwikkelingen, zoals de wildgroei aan onbetaalde werkervaringsplekken. De gemeente moet dat een halt toeroepen en daarbij eerst naar zichzelf kijken. Ook moet de gemeente beginnende bedrijfjes een betere kans geven door zelf de eerste klant te worden. Ook de VVD noemt start-ups; de gemeente moet ze helpen met het vinden van een bedrijfslocatie.

D66 wil dat gemeente Utrecht vaker stagiairs inschakelt bij gemeentelijke projecten. GroenLinks zegt soortgelijke dingen en wil dat de gemeente bij aanbestedingen meeweegt hoeveel stage- en leerwerkplekken opdrachtnemers scheppen. En de gemeente moet zelf als grote werkgever voor alle onderwijsniveaus het aantal traineeships vergroten. ChristenUnie pleit voor een startersbeurs voor jongeren, waarbij de gemeente een half jaar een deel van het salaris betaalt, zodat starters werkervaring opdoen.

En verder…
Uiteraard heeft elke partij een mening over al dan niet werken in de bijstand, de hoogte van de ozb, de toekomst van de Hardebollenstraat en het veelbesproken wietexperiment. Maar dat laten we maar even links liggen. We vonden nog wel wat extra opvallende puntjes voor studenten…:

  • PvdA wil meer aandacht voor studenten in het wo, hbo en mbo als actieve groep Utrechters. Zo kan de gemeente gebruikmaken van de kennis die studenten tijdens hun opleiding opdoen en die kennis inzetten voor de ontwikkeling van sociale en culturele pro­jecten in de stad. Ook wil de PvdA studenten actiever bij de ontwikkeling van hun buurt betrekken en zet de PvdA in op verbinding met andere buurtbewoners.
  • De VVD wil dat de gemeente mét studenten praat. De wil bijvoorbeeld dat de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG) of Vidius een vaste gesprekspartner betrekt in plannen met betrekking tot (hoger) onderwijs en studenten.
  • Student & Starter vindt dat de gemeente nachtwinkels moet toestaan.
  • GroenLinks wil dat de gemeente een tweejaarlijkse prijs uitreikt aan studenten, docenten of onderzoekers met bijzondere prestaties op het vlak van onderzoek en innovatie.

Advertentie