Welkom in het gat tussen bachelor en master!

Het is UU-student Matthijs Meulblok overkomen. Hij hoefde dit voorjaar alleen nog maar zijn eindscriptie in te leveren om in september met zijn master Film- & Televisiewetenschap te beginnen. Maar zijn plannen vielen in duigen toen zijn onderzoeksopzet voor zijn scriptie niet goed genoeg bleek. Nu hoopt hij voor februari klaar te zijn, maar wat moet hij dan doen met de tijd die rest tot hij in september 2017 wél kan beginnen aan zijn master?

Ik kan pas herkansen in blok 2

Na drie jaar Media & Cultuur (voorheen Theater- Film- & Televisiewetenschap) wilde ik voor deze zomer heel graag afstuderen.  Ik had mijzelf voorgenomen om mijn bachelor-eindwerkstuk te schrijven in blok 2 en niet in blok 4, omdat ik vanaf februari een onwijs toffe stage van zes maanden kon volgen.

Ik zag het al helemaal voor me, want na mijn stage zou ik alle 180 ECTS hebben gehaald om af te studeren zodat ik in september kon beginnen aan de master Film- & Televisiewetenschap aan Universiteit Utrecht. Alles leek goed te gaan in de planning tot ik mijn bachelor-eindwerkstuk niet haalde en pas weer opnieuw hiermee kan beginnen in blok 2 (!) van dit jaar. 

Ik was al aangenomen bij twee masters

Ik ben niet de enige student met dit probleem. Loek - een studiegenoot van mij - haalde vorig jaar het verplichte onderzoekseminar niet. Dit vak moet je halen voor je aan je bachelor-eindwerkstuk mag beginnen. Daardoor loopt hij nu ook uit met zijn bachelor en moet in de eerste twee blokken van dit jaar de vakken zien te halen. “Het is wel een beetje zuur omdat ik al was aangenomen bij zowel de master New Media & Digital Culture in Utrecht en Media Studies aan het Erasmus in Rotterdam”, aldus Loek.

Dit eerste blok volgt Loek het vak opnieuw en vindt dat het al beter gaat. Hij twijfelt echter of hij nog wel een master wil doen nu hij is uitgelopen met zijn bachelor. Omdat hij – net als ik – geen basisbeurs meer krijgt voor zijn masteropleiding, had hij geld gespaard voor zijn master, zodat hij niets hoefde te lenen; dat geld moet hij nu besteden aan zijn jaar uitloop. “Misschien ga ik na mijn bachelor dus wel gewoon werken.”

Extra zuur in onze verhalen is misschien wel dat we nog niet zo lang geleden onze master hadden kunnen beginnen in februari. Maar de Universiteit Utrecht heeft de programma’s op de schop genomen waardoor geesteswetenschappers in februari alleen nog kunnen beginnen aan een educatieve master, wat niets voor mij is. Balen dus want wat moet ik dit blok doen? En nog belangrijker: wat moet ik ná blok 2 doen? Ik zit dan onvrijwillig in een gat tussen bachelor en master.

Moet ik ingeschreven blijven staan of me uitschrijven?

Wat als ik ingeschreven blijf staan?
Z
odra ik klaar ben met studeren, sta ik voor de keuze om ingeschreven te blijven staan of me uit te schrijven? Zo zou ik in plaats van in blok 2 ook in blok 4 mijn bachelor-eindwerkstuk kunnen schrijven. In dat geval sluit mijn bachelor weer aan op mijn master en zou ik in de tussentijd kunnen werken. Want alvast wat vakken volgen van het masterprogramma mag ik niet.

Nadeel van dit uitstel is dat ik het volledige jaar collegegeld moet betalen (1984 euro!). Het voordeel is dat ik gebruik kan blijven maken van het leenstelsel waardoor ik maandelijks genoeg geld kan lenen tegen een lage rente. Studenten zoals ik hebben door de invoering van het nieuwe leenstelsel het recht op een vierde jaar basisbeurs verloren, en vallen dus onder het nieuwe leenstelsel.

Ik heb al stage gelopen en er zijn geen extra vakken meer om te volgen

Een andere mogelijkheid om niet direct te hoeven uitschrijven, is volgens de UU-studenthelpdesk uitstel van afstuderen aanvragen. Hiervoor moet je bij de examencommissie zijn en die gaat zich buigen over het verzoek. Redenen voor uitstel kan een stage zijn, studeren in het buitenland of het volgen van extra vakken. Ik kom daar echter niet voor in aanmerking: ik heb al een stage gevolgd, heb geen ambities om naar het buitenland te gaan en het volgen van extra vakken wordt alleen gehonoreerd als je vakken mist voor de master die je wilt gaan doen. Conclusie: uitstel aanvragen  heeft voor mij geen zin.

Natuurlijk zou ik in februari nog wel aan een andere universiteit een master kunnen gaan doen. Maar dat wil ik niet: de master in Utrecht sluit juist precies aan op wat ik wil.

En wat als ik me uitschrijf?
Goed, ik ga me dus uitschrijven zodra ik in blok 2 mijn punten heb gehaald! Maar ook dat heeft een aantal gevolgen. Ik krijg geen geld meer van DUO en ik moet mijn studenten-ov stopzetten. Ik moet werk vinden, want ik heb vaste lasten die betaald moeten worden. Gelukkig biedt de NS een gratis dalurenabonnement aan voor studenten die net zijn afgestudeerd, dus die last kan ik beperken.

Mijn kamer wil ik voorlopig niet opgeven, want mijn ouders wonen in Zeeland en daar is voor mij weinig werk te vinden. Ik mag gelukkig  nog in mijn SSH-kamer blijven, omdat ik ook mét campuscontract maximaal een jaar na afstuderen hier mag blijven wonen.

Moet ik een uitkering aanvragen als ik geen werk kan vinden?

Ik zal de arbeidsmarkt op moeten, maar als pas afgestudeerde met een diploma in Media & Cultuur is de kans op snel passend werk vinden niet heel groot. Dat wordt misschien tijdelijk tappen achter de bar! Ik zou ook tijdelijk een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Dit gaat via de gemeente en het UWV. De eerste maand moet je vier keer per week solliciteren en hiervan de bewijzen overleggen. Heb je daarna nog geen baan gevonden dan krijg je de tweede maand bijstand, moet je zeer regelmatig solliciteren en bijeenkomsten bijwonen die ervoor moeten zorgen dat je werk vindt. Ook niet mijn ideale scenario als ik in september nog aan een master wil beginnen.

En hoe moet het nu verder?
Tot slot is er nog het worst case-scenario. Ik stop na mijn bachelor, ga géén master volgen, en richt me volledig op het werken. Misschien ga ik wat reizen, vrijwilligerswerk doen en dan zien waar het schip strand. Wie weet dat de motivatie om weer te gaan studeren na zo’n half jaar pauze is verdwenen.  

Het onvrijwillige gat tussen bachelor en master kan behoorlijk lastig uitpakken als je er niet op had geanticipeerd. Ga je werken of blijf je lenen? Ik heb de keuze gemaakt om nu alvast te gaan solliciteren terwijl ik werk aan mijn bachelor-eindwerkstuk met de hoop dat ik vanaf februari een goede baan heb. En die master? Dat zie ik in 2017 wel weer.

Advertentie