Zes Vici-beurzen voor Utrecht

In totaal zijn deze toekenningsronde 34 Vici-beurzen uitgereikt. De eerste twaalf onderzoekers uit de domeinen toegepaste technische wetenschappen (TTW) en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) kregen in februari al een beurs toebedeeld. Het coronavirus gooide de planning van NWO overhoop, waardoor vandaag pas bekend werd welke wetenschappers uit de domeinen ‘exacte en natuurwetenschappen’ (ENW) en de ‘sociale en geesteswetenschappen’ (SGW) een Vici-beurs krijgen.

Met de beurs kunnen de wetenschappers vijf jaar lang onderzoek doen. De onderwerpen lopen uiteen van “de eerste stappen van sterrenstelsels” tot “de verzorgingsstaat van morgen”.

In februari kregen kankeronderzoeker Jacco van Rheenen en hoogleraar Regeneratieve Orthopedie Marianna Tryfonidou al een Vici. In deze ronde konden nog eens zes UU-onderzoekers blij worden gemaakt.

Het gaat om filosoof Ingrid Robeyns, geheugenspecialist Stefan van der Stigchel, kunsthistoricus Thijs Weststeijn, immunoloog Esther Nolte – ’t Hoen, celbioloog Lukas Kapitein en chemicus Pieter Bruijnincx. Zie voor uitleg over hun projecten het kader onderin.

Honoreringspercentage
De Vici-beurs is gericht op gevorderde onderzoekers en wordt jaarlijks toegekend door NWO. Voor deze ronde kwamen in totaal 306 aanvragen binnen, waarvan 34 zijn toegekend.

De meeste aanvragen werden gedaan door mannen (65,7 procent) en dat is terug te zien in de toebedeling: 24 Vici-beurzen gingen naar mannelijke kandidaten en tien beurzen naar vrouwelijke kandidaten. Dat betekent een honoreringspercentage van 11,9 procent voor mannen en van 9,5 procent voor vrouwen.

Toeval
Bij het domein ZonMw zit geen van de 23 vrouwelijke kandidaten bij de zes winnaars. NWO verzekert dat dit “louter een weerspiegeling van toeval” is. Twee jaar geleden kregen er nog zes vrouwen en geen enkele man een beurs.

De hoogste slaagkans hadden onderzoekers in het domein TTW, waar 15,8 procent van de aanvragen door de zeef kwam. Daar kregen twee van de acht vrouwelijke kandidaten een beurs (25 procent).

Verdeling van de laatste 22 Vici-beurzen:

Universiteit Utrecht

6

Rijksuniversiteit Groningen

3

Universiteit Leiden

2

Universiteit van Amsterdam

2

TU Delft

2

Radboud Universiteit

2

Universiteit Maastricht

1

Wageningen Universiteit

1

Leiden Universitair Medisch Centrum

1

Radboud Universitair Medisch Centrum

1

Vrije Universiteit Amsterdam

1

De zes Utrechtse Vici's gaan naar:

Visies voor de Toekomst - Ingrid Robeyns
Het huidige socio-economisch systeem leidt tot een aantal belangrijke problemen, zoals ecologische roofbouw en toenemende ongelijkheid. Daarom zijn er een aantal alternatieve visies voor de toekomst voorgesteld, zoals de doughnut economie, de welzijns[1]economie, de gemene-goed-economie, en de basisinkomen[1]samenleving. Maar hoe kunnen we die toekomstvisies met elkaar vergelijken en ze evalueren? Dit project zal een raamwerk ontwikkelen dat die vergelijking mogelijk maakt. Daarna worden de voorgestelde visies onderworpen aan een normatieve analyse, en zullen we op zoek gaan naar hybride of nieuwe visies

Verschillen in aandacht – Stefan van der Stigchel
Aandacht bepaalt wat je meekrijgt van de wereld. We weten echter weinig over individuele verschillen in de manier waarop we naar de wereld kijken. In dit onderzoek brengen we die verschillen in kaart en gebruiken we deze kennis om aandachtsproblemen beter te kunnen diagnosticeren en te behandelen.

De Wereldse Eeuw - Thijs Weststeijn
De zogenaamde “gouden” eeuw van Nederlandse kunst heeft opvallend veel niet-Westerse kenmerken, van het Islamitische hoofddoekje van Vermeers Meisje met de Parel tot Rembrandts Chinese porselein. Het project onderzoekt hoe de kunsten bijdroegen aan het ontstaan van een mondiaal wereldbeeld en analyseert de huidige wereldwijde relevantie van Nederlandse Oude Meesters.

Het Janusgezicht van extracellulaire vesicles in host-virus interacties ontmaskerd - Esther Nolte-’t Hoen
Cellen communiceren door uitwisseling van minuscule blaasjes met informatie die gecodeerd is in eiwitten en genetisch materiaal. Virussen blijken deze vorm van communicatie te exploiteren. Ik ga onderzoeken hoe deze blaasjes virussen helpen te verspreiden of juist het virus verraden.

Verkeer in zenuwcellen - Lukas Kapitein
De uitlopers van zenuwcellen, axonen, bedraden ons zenuwstelsel. Hun extreme lengte is mogelijk dankzij motoreiwitten die bouwstenen langs eiwitbuizen transporteren. Verstoring van dit proces kan leiden tot ziekte. Dit onderzoek zal met nieuwe microscooptechnieken het wegenstelsel en de verkeersregels in axonen ontrafelen in gezond en ziek weefsel.

Een nieuwe circulaire blauwdruk voor chemische bouwstenen en materialen – Pieter Bruijnincx
Om de energie- en grondstoffencrises aan te pakken, moeten we anders in onze vraag naar koolstofhoudende materialen voorzien. In dit project stellen we circulariteit centraal in de moleculaire blauwdruk van de chemische bouwstenen en materialen van alledag en ontwikkelen we nieuwe manieren om deze op een duurzame manier te produceren

Advertentie