Zorg, onderzoek en opleiding gebundeld in Prinses Máxima Centrum voor kinderkanker

Foto's Prinses Máxima Centrum vopor kinderoncologie

“Wacht even hoor, er wordt enthousiast naar me gezwaaid door twee heren die voor mijn glazen deur staan.” Rob Pieters onderbreekt even het telefonisch interview. Hij was net aan het uitleggen dat de allerbeste onderzoekers en artsen uit het hele land naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht komen om daar te werken. Als hij weer aan de lijn is, legt hij uit dat er werd gezwaaid door twee orthopedisch oncologisch chirurgen uit Amsterdam en Nijmegen die het team komen versterken. Pieters is lid van de raad van bestuur van het centrum en hoogleraar kinderoncologie bij de faculteit Geneeskunde van Universiteit Utrecht en hij wil maar zeggen: door de krachten te concentreren op één plek trek je automatisch talenten aan.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is de nieuwste bewoner op het Utrecht Science Park. Terwijl de eerste patiënten er in mei al hun intrek namen, opent de naamgeefster het eerste landelijke kinderoncologische centrum officieel op deze dinsdag 5 juni. “Alle ogen zijn op ons en onze aanpak gericht. We kunnen dan ook rekenen op belangstelling van over de hele wereld”, legt Pieters uit.

Unieke bundeling van krachten
De reden dat de medische wereld de strijd tegen kinderkanker in Utrecht met zo veel belangstelling volgt, is de unieke bundeling van krachten. “Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is uniek in Nederland en zelfs heel Europa en de rest van de wereld, omdat het een landelijk centrum is. Alles wat met kinderkanker te maken heeft, zit hier onder één dak: de medische zorg, het onderzoek en de opleidingsplekken.”

Tot nu toe waren er in Nederland zeven ziekenhuizen waar kinderen met kanker behandeld werden, maar die sluiten nu hun deuren. Pieters legt uit dat kanker de meest voorkomende doodsoorzaak is onder kinderen. “Alle vormen van kinderkanker zijn zeldzaam en er zijn heel veel vormen. De kennis over iedere vorm neemt ontzettend toe, maar dit betekent dat je het als afzonderlijke kinderoncoloog of  ziekenhuis niet meer kunt bijhouden en dat niet ieder kind de beste behandeling kan krijgen. Doordat we nu allemaal op één plek werken, kunnen we efficiënter onderzoek doen en krijgt ieder kind met kanker de beste arts en de beste behandeling.” In een klein land als Nederland is het een voor de hand liggende stap op bij elkaar te kruipen.

De conclusie dat de krachten in de strijd tegen kinderkanker gebundeld moesten worden, werd meer dan 10 jaar geleden getrokken. Pieters vertelt dat de patiëntenorganisatie Vereniging Ouders Kinderen en Kanker zeer enthousiast was over het idee van een centrale plek. “Het is bijvangst dat we het grootste kinderkankercentrum van Europa zijn. Maar wel een prettige bijvangst want dat trekt talenten aan en mensen die de ambitie hebben om topzorg of –onderzoek te doen in de kinderoncologie.”

Duizend werknemers
Dankzij de vele donaties van stichtingen en particulieren die het initiatief een warm hart toedragen en een fikse bijdrage van stichting Kika, die het gebouw voor research heeft bekostigd, konden ze aan de slag, zegt Pieters. “Uiteraard is het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie niet over één nacht ijs gegaan. Vier jaar geleden is de start gemaakt met zorg verlenen aan een specifieke groep kinderen met kanker op twee verdiepingen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een onderzoekverdieping bij het Hubrecht Instituut, beiden op het Utrecht Science Park gevestigd.

Vanaf juni werken er ruim duizend mensen van wie ongeveer 150 als onderzoeker. “We hebben een ontzettende drive om de zorg te verbeteren. Nu geneest 75 procent van de patiënten en we willen toe naar 100 procent genezing met nul procent bijwerkingen”, legt Pieters de enorme ambitie uit. Iedereen werkt er met elkaar samen want 99 procent van de patiënten doet mee in de research. “De zorg en research die we hier combineren en direct toepassen op patiënten is uniek. Dit maakt dat de ontwikkelingen sneller zullen gaan.” 

Omdat het centrum nieuw is gebouwd, kon de ideale situatie gecreëerd worden waarbij de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk doorgaat ondanks een zware behandeling. Er zijn 87 kamers waar kinderen verblijven met daarnaast een kamer voor de ouders en 35 dagbehandelkamers. Ook is er een sporttuin en kunnen ouders zelf koken en eten met het gezin. De eerste reacties van ouders zijn erg positief, zegt Pieters. “Ouders zijn zo blij met de ruimte, het licht en de lucht in het ziekenhuis. Dit maakt het dragelijker om de behandeling te doorstaan.”

Máxima is actief betrokken
Rob Pieters is zeer verheugd dat koningin Máxima het naar haar vernoemde centrum opent. Dat het naar haar vernoemd is en dat de kleur van het logo oranje is, is niet geheel toevallig. Alle kinderziekenhuizen in Nederland zijn vernoemd naar één van de Oranjes. “Het is geweldig dat Máxima haar naam aan ons centrum wil verbinden. Zij heeft een geweldige uitstraling en ze zorgt voor verbinding. Ze is actief bij ons betrokken en heeft al een paar keer een werkbezoek aan ons gebracht. Heel bijzonder om te zien.”

Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers is verheugd over de nieuwe bewoner en buur op het Utrecht Science Park. “Het is een plek waar de beste zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt. Dat is prachtig en ook nodig. Ik ben ervan overtuigd dat de artsen, onderzoekers en verpleegkundigen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderen en gezinnen die helaas door kanker getroffen zijn het verschil gaan maken, bij ons in de regio en ook ver daarbuiten. De Universiteit Utrecht zal waar maar mogelijk bijdragen. We hebben sowieso een intensieve band: de hoogleraren die er werken worden bij ons benoemd.”

 

Advertentie