Elsevier: de UU-studies waar studenten tevreden en minder tevreden zijn

Bij tien Utrechtse bacheloropleidingen zijn studenten meer tevreden dan de doorsnee Nederlandse student. Bij negen UU-studies zijn de studenten juist significant minder tevreden. Verreweg de meeste Utrechtse opleidingen scoren gemiddeld.

Binnen de Universiteit Utrecht werd vorige week met gemengde gevoelens gereageerd op het jaarlijkse onderzoek naar ‘beste studies’ dat tijdschrift Elsevier publiceerde. Het was natuurlijk erg jammer dat Elsevier dit jaar niet de hoogleraren had gevraagd in welke stad studenten volgens hen de beste opleiding in hun vakgebied krijgen. In twaalf achtereenvolgende edities stond Utrecht bovenaan in dat hooglerarenonderzoek.

Maar de tweede plaats voor ‘studenttevredenheid’ op de lijst van de zes ‘brede’ Nederlandse universiteiten was dik in orde. Het tijdschrift telde voor deze rangorde het aantal bacheloropleidingen waar studenten significant tevredener waren en het aantal opleidingen waarbij studenten significant minder tevreden waren. Van de 44 Utrechtse studies scoorden er 25 ongeveer gemiddeld. Bij tien studies was het oordeel beter dan gemiddeld, bij negen lager (pdf).

Elsevier baseerde zich hiervoor overigens op de antwoorden van studenten op slechts één vraag in de Nationale Studenten Enquête. Die luidde: Op een schaal van 1 tot en met 5 hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen? Gemiddeld scoorde de UU op dat onderdeel een 4.06, het beste resultaat sinds 2011 (link alleen toegankelijk met solis-id). Landelijk lag het gemiddelde op 4.07.

Keltisch topper
De resultaten per studie waren sinds dit voorjaar al te zien op de site Studiekeuze123. De Utrechtse topper qua ‘algemene tevredenheid’ is al jaren de opleiding Keltisch die van studenten een 4.6 krijgt. Na de studie Hebreeuws in Amsterdam en Latijn en Grieks aan de VU krijgt Keltisch de hoogste waardering van alle Nederlandse studies. Ook Literatuurwetenschap en Diergeneeskunde scoren hoog met een 4.4.

De tien Utrechtse studies met bovengemiddeld tevreden studenten zijn: Keltisch, Literatuurwetenschap, Diergeneeskunde, Wiskunde, Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Aardwetenschap, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde

Opleiding op de schop
Bij de minder scorende studies blijken vooral studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) kritisch. Zij geven een 3.6. Elsevier zet de studie bovendien in de top 3 van Nederlandse opleidingen die het minst wordt aanbevolen door de eigen studenten.

CIW verkeert in een overgangsfase, vertelt hoogleraar Hans Hoeken. Hij werd vorig jaar uit Nijmegen gehaald om de studie een fikse opknapbeurt te geven. De opleiding zat in een spagaat tussen twee disciplines met een geheel eigen aanpak: de communicatiewetenschappers en de media- en cultuurwetenschappers. Ook voor studenten gaf dat veel onduidelijkheid.

Hoeken: “Dat gaat helemaal veranderen. Vanaf volgend jaar staat er een nieuw programma met veel meer samenhang dat we bovendien in nauwe samenspraak met de studenten opgesteld. Docenten en studenten geloven echt in die nieuwe aanpak. Hopelijk gaat dat ook leiden tot hogere studentenoordelen.” 

De negen Utrechtse opleidingen met studenten met een relatief laag tevredenheidscijfer zijn: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Farmacie, Informatiekunde, Natuurwetenschap- en Innovatiemanagement, Informatica, Sociologie, Economie- en Bedrijfseconomie, Algemene Sociale Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen.

Hoog in de rangorde
Overigens kunnen opleidingen waarvan het algehele oordeel van studenten minder florissant is, het tegelijkertijd goed doen in een vergelijking die Elsevier maakte tussen de Nederlandse universitaire studies met een zelfde onderzoeksgebied. De verklaring daarvoor is dat het tijdschrift voor deze vergelijking een andere methodiek hanteert waarbij meerdere vragen worden meegewogen.

Zo zijn studenten Pedagogische Wetenschappen in Utrecht over het algemeen wat minder tevreden dan de gemiddelde Nederlandse student, maar blijkt tegelijkertijd dat ze deelaspecten van de opleiding hoger waarderen dan studenten Pedagogische Wetenschappen elders. In vergelijking met de andere zes Nederlandse studies eindigen de Utrechtse pedagogen op een tweede plaats.

Utrechtse bacheloropleidingen die in vergelijking met gelijksoortige opleidingen in andere steden het beste scoren zijn: Bestuurs- & Organisatiewetenschap, Duits, Frans, Geneeskunde, Italiaans, Literatuurwetenschap, Muziekwetenschap, Onderwijskunde, Spaans en Wiskunde. 

Raadselachtige kritiek op contacturen
Opvallende constatering van Elsevier is ten slotte dat de studenten van de Utrechtse opleiding Sociale Geografie en Planologie het vaakst van alle Nederlandse studenten vinden dat ze te weinig contacturen hebben. Meer dan de helft van bevraagde Utrechtse studenten geeft dat aan in het NSE-onderzoek.

Navraag bij studievereniging VUGS geeft geen opheldering. Het bestuur van de vereniging heeft geen idee waarom hun medestudenten klagen over een gebrek aan contacturen. Ook studie-adviseur Jos Bierbooms kan de uitkomst niet plaatsen. “Wij houden ons gewoon aan alle regels die de universiteit hiervoor heeft vastgesteld. Voor het eerste jaar hebben we het aantal uren juist uitgebreid en zitten we boven de minimumeis van twaalf uur. We krijgen van bestuurders vaak te horen dat het misschien ook wel een tandje minder kan.”

Advertentie