Nederlandse keuring business-opleidingen is meteen ook internationaal keurmerk

Opleidingen economie en bedrijfswetenschappen kunnen voortaan twee vliegen in één klap slaan: in de periodieke kwaliteitskeuring voor de Nederlandse overheid kunnen ze nu ook een internationaal erkend stempel van goedkeuring verkrijgen.

Gisteren ondertekende kwaliteitsbewaker NVAO een overeenkomst met beroepsorganisatie AACSB. De eerste bewaakt de onderwijskwaliteit in Nederland, de tweede verleent een internationaal keurmerk aan business schools. Ze slaan de handen ineen om dubbel werk te voorkomen.

Elke zes jaar gaan deskundigen van de NVAO op bezoek bij universiteiten en hogescholen om het onderwijs onder de loep te nemen. Zonder goedkeuring kunnen opleidingen geen erkende diploma’s verstrekken en mogen studenten er geen studiefinanciering voor aanvragen.

Voor hun internationale aanzien vragen universitaire opleidingen economie en bedrijfskunde ook erkenning van brancheorganisatie AACSB. Volgens de overeenkomst behouden de twee organisaties hun eigen normen en procedures, maar gaan ze de commissies van deskundigen delen: één bezoek volstaat dan voor beide keurmerken.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De eerste gesprekken hierover stammen al van 2006, vertelt Han van Dissel, decaan van de UvA-faculteit economie en bedrijfskunde. Hij is één van de aanjagers van de overeenkomst. “De overeenkomst kan een faculteit als de onze tonnen schelen. En dat is in deze tijd veel geld.”

De internationale stempels van goedkeuring zijn vooral belangrijk voor het werven van buitenlandse studenten, zegt hij. “Want hoe weet iemand uit China dat mijn universiteit een goede keuze is? Daar is dat keurmerk voor. Werkgevers letten er minder op, die hechten meer belang aan de reputatie van universiteiten.”

Deze zomer sluit de NVAO bovendien een overeenkomst met een vergelijkbare Europese organisatie voor business-opleidingen, EFMD. Volgens de NVAO hebben in Nederland ten minste veertien onderwijsinstellingen baat bij de twee afspraken. In Vlaanderen gaat het om drie instellingen.

Behalve de AACSB en de AFMD is er nog een organisatie: de Association of MBA’s. “Het liefst zou ik willen dat ik met één accreditatie alle vier de keurmerken verkrijg”, zegt Van Dissel. De verschillende accreditaties hebben volgens hem een ‘grensnut’: de eerste heeft zin, de tweede misschien ook nog wel, maar de derde en vierde voegen voor de onderwijskwaliteit weinig meer toe.

De NVAO heeft de smaak te pakken en wil ook voor andere vakgebieden zulke internationale afspraken maken. De organisatie denkt daarbij aan opleidingen tot tandarts, architect, accountant, dierenarts of nurse practitioner. Zulke afspraken zouden de lastendruk voor onderwijsinstellingen verder kunnen verlichten.

Advertentie