Snippe Projecten en Aprisco Vastgoed willen een groot studentencomplex aan de Archimedeslaan in Utrecht bouwen. Deze maquette werd in juni getoond op vastgoedbeurs Provada.

Studentenkamers zijn booming business

Body: 

Door de bouwcrisis geteisterde vastgoedreuzen hebben zich gestort op de markt voor studentenkamers. Aan studentenwoningen valt namelijk goed te verdienen. 

Door de bouwcrisis geteisterde vastgoedreuzen hebben zich gestort op de markt voor studentenkamers. Aan studentenwoningen valt namelijk goed te verdienen. Bovendien is de investering veilig, want er komen steeds meer studenten bij.

Dit artikel is onderdeel van een serie over de geldstromen op de studentenkamermarkt. Lees alle artikelen op deze pagina terug.

Elk jaar aan het begin van het academisch jaar staat het nieuws er weer even bol van: het tekort aan studentenkamers. Twaalfduizend woningzoekenden in Delft, een verwacht tekort van zestienduizend Amsterdamse studentenwoningen in 2021, 5700 in Utrecht.

De tekorten zullen nog wel even blijven, want de studenten blijven maar komen. Naar schatting groeit het aantal studenten de komende jaren met nog eens 58.000 tot bijna 700.000 in 2025.

Die laatste voorspelling deden de vastgoedconsultants van Savills in juni van dit jaar. Niet geheel toevallig kwamen zij daarmee naar buiten tijdens de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Jaarlijks worden daar miljoenendeals gesloten tussen projectontwikkelaars, overheden, bedrijven en al wie vers vastgoed zoekt of in de aanbieding heeft.

Iedereen vecht om de student
Nog iets eerder, in 2013, verscheen een folder die beleggers en investeerders wees op de kansen in de studentenhuisvesting in Europa. Ook hier is de teneur duidelijk: het aantal studenten neemt voorlopig flink toe, het tijdschrift draagt dan ook de spannende titel The next European renaissance. Jaarlijks studeren zo'n 600.000 Chinezen over de grens. Een studie van het CPB wordt aangehaald waarin staat dat internationale studenten de Nederlandse economie jaarlijks 740 miljoen aan belastinginkomsten opleveren (deze studie van het CPB ging overigens over studenten die in Nederland blijven na hun afstuderen).

Kortom, iedereen vecht om de student. “As they discover the economic benefits of international academics, recruitment of international students is the motto of governments worldwide”, kopt het blaadje. En studenten moeten ergens wonen. Een mooie investering dus.

Nu is het dus de tijd om te bouwen. De studenten komen toch wel en voor hen zijn er te weinig woningen. Daardoor dragen de investeringen weinig risico, aangezien de kans op leegstaande studentenkamers in de grote steden niet groot is.

Vanzelfsprekend is die bouwwoede niet. In vrijwel heel het land lag de bouw de afgelopen jaren volledig op zijn gat. Zo daalde het aantal uitgegeven vergunningen voor nieuwe woningen tussen topjaar 2006 en dieptepunt 2013 met 73 procent. Ook woningbouwcorporaties, die door heel het land sociale huurwoningen bouwen, moesten op hun centen zitten.

Dat alles geldt niet voor studentenkamers. Tussen 2003 en 2010 kwamen er landelijk al 19.000 kamers bij. Volgens de huidige cijfers moet de teller voor de periode 2011-2016 op nog eens extra 16.302 kamers uitkomen. Voor een groot deel is de groei in het aantal studentenwoningen toe te schrijven aan de bouwwoede van studentenhuisvesters en woningcorporaties.

Op zoek naar alternatieven voor de reguliere woningmarkt
Maar ook commerciële partijen, zoals grote beleggers, vastgoedinvesteerders en private-equityfondsen, hebben sinds een jaar of vijf de markt voor Nederlandse studentenwoningen ontdekt. Daarmee volgen zij een trend die in de VS en Engeland al wat langer gaande is. Toen daar de reguliere woningmarkt tijdens de crisis instortte, gingen vastgoedinvesteerders op zoek naar alternatieven. Zo kwamen zij uit bij studentenwoningen.

Bouwfonds, onderdeel van de Rabobank Groep, stapte om die reden eind 2013 in de studentenkamermarkt. Momenteel bezit het fonds studentenwoningen in Amsterdam (Heemvlietlaan), Rotterdam (De Nieuwe Admiraliteit) en Groningen (Zonnelaan). Onder de naam Bouwfonds European Residential Fund worden ook studentenwoningen gebouwd in Den Haag.

“Investeren in Europese studentenwoningen zien wij als kansrijk omdat de vraag de komende jaren alleen maar zal toenemen, vooral door sterke toestroom van buitenlandse studenten naar Europa en binnen Europa”, vertelt Bouwfonds-woordvoerder Roelfke Buitink. “Hiernaast is er in de grote Europese studentensteden al een tekort dat alleen maar groter kan worden. Bovendien kent de vraag naar studentenwoningen een anti-cyclisch karakter. Als het economisch slechter gaat, blijven veel mensen langer studeren of gaan ze studeren. Wij richten ons op de grotere Europese studentensteden qua omvang of aandeel studentenpopulatie. Daarnaast moet er een goede universiteit of business school aanwezig zijn.”

Adviesbureau CBRE wees (inter)nationale investeerders in juli van dit jaar nog eens op de mooie rendementen die met investeringen in studentenwoningen in binnen- en buitenland  behaald worden. Gemiddeld is het rendement op een studentenwoning 5,5 tot 7 procent of zelfs meer, tegenover hooguit 4,5 procent op een appartementencomplex.

Vastgoedreuzen die investeren op de Nederlandse studentenkamermarkt

1. International Campus AG is een investeringsfonds uit München, dat deels in handen is van Alcazar, een private-equityfonds uit Dubai. Met studentenhuisvester DUWO maakte zij de afspraak om 2250 studentenwoningen in Leiden en Amsterdam te bouwen. IC investeerde 150 miljoen, corporatie DUWO voert de plannen uit en beheert de woningen.

2. Van Weijnen ontwikkelt studentenwoningen in Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. Het gaat om zeker 1400 studentenkamers.

3. The Carlyle Group is een Amerikaans private-equityfonds dat investeert in Student Hotels in heel Europa. In Nederland staan al zulke hotels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de kans bestaat dat er ook één in Utrecht komt. Overigens investeert dit fonds ook in andere vormen van studentenhuisvesting. In maart rondde het bedrijf de verkoop van 2170 studentenwoningen door heel Londen af. De opbrengst: ongeveer 750 miljoen euro.

4. Verweij Mungra Vastgoed opende al het Ravel Residence met 800 luxe kamers en later dit jaar volgt volgens planning het Amstelhome met 520 kamers. De projecten werden gefinancierd met geld dat een aantal vermogende Nederlandse families via het investeringsvehikel RAVAM in studentenwoningen steekt. Ravam hoopt het bezit van 1320 studentenwoningen de komende jaren uit te breiden.

De research voor dit artikel is verricht door platform voor onderzoeksjournalistiek Yournalism. Het onderzoek werd mede gefinancierd door middel van crowdfunding op Yournalism.nl.

Facebook Twitter Whatsapp Mail