´Laat examenprofielen ongemoeid´

Het terugbrengen van het aantal examenprofielen in havo en vwo kan de aansluiting met het hoger onderwijs bemoeilijken, stelt de Onderwijsraad in een advies.

De Raad reageert op het plan van minister Van Bijsterveldt om de huidige vier richtingen in de bovenbouw terug te brengen naar een maatschappij- en een natuurprofiel. Volgens de minister zouden scholen op die manier meer kunnen focussen op kernvakken als taal en wiskunde en zou het onderwijs makkelijker te organiseren zijn. De ingreep zou bovendien een besparing van vijftig miljoen euro opleveren, aldus het regeerakkoord.

Maar dat gaat voor de meeste grote scholen niet op, stelt de Onderwijsraad. De kleinere instellingen hebben bovendien al de mogelijkheid twee brede profielen aan te bieden. Een algemene invoering van maar twee profielen zou de aansluiting met bètatechnische studierichtingen in gevaar kunnen brengen. Het pakket zou te zwaar worden als alle beta-vakken verplicht worden, maar te veel keuzevrijheid kan leiden tot (nog) meer deficiënties bij eerstejaars studenten.

De Onderwijsraad sluit niet uit dat er op termijn veranderingen worden doorgevoerd in de examenprofielen van havo en vwo, maar daarvoor is eerst “een inhoudelijke heroverweging van de bovenbouw” nodig.

De Algemene Onderwijsbond is blij met het advies. De ‘doelmatigheidswinst’ die de profielverandering volgens het kabinet zou opleveren is volgens de bond “gebaseerd op natte vingerwerk” en moet van tafel, schrijft de AOb in een persbericht.

Advertentie