‘Advo-coach' voor allochtone student

Body: 

Rechtenstudenten van niet-westerse afkomst worden zelden advocaat. Volgens de Orde van Advocaten is het imago van ‘snelle mannen op de Zuidas’ daar debet aan. Ze zet coaches in om studenten voor de advocatuur te interesseren.

Rechtenstudenten van niet-westerse afkomst worden zelden advocaat. Volgens de Orde van Advocaten is het imago van ‘snelle mannen op de Zuidas’ daar debet aan. Ze zet coaches in om studenten voor de advocatuur te interesseren.

Rechten is een populaire studie onder allochtone studenten. Eén op de vijf rechtenstudenten heeft een niet-westerse achtergrond; aan de Amsterdamse Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam zou het om bijna veertig procent gaan. Toch worden de meesten geen advocaat. Minder dan twee procent van de advocaten in Nederland heeft een niet-westerse achtergrond.

Vandaag gaat een project van start waarbij 187 tweede- en derdejaars studenten van de VU en de EUR een coach krijgen toegewezen die werkzaam is in de advocatuur. “Een soort mentor, die kan meedenken over stages, de keuze van een master en die vragen over zijn werk kan beantwoorden”, zegt een woordvoerder van de orde.

Deze ‘advo-coaches’ zijn niet alleen bedoeld voor studenten met een niet-westerse achtergrond. Meer dan de helft van de deelnemers is autochtoon.  “Ook voor studenten uit lagere sociaal-economische klassen kan een coach nuttig zijn”, denken de advocaten.

Toch schijnen vooral allochtone studenten een vertekend beeld te hebben van de advocatuur. “Het idee heerst dat advocaten allemaal snelle mannen zijn die op de Amsterdamse Zuidas werken”, zegt de woordvoerder. “Dat is geen reëel beeld. Je hebt kantoren voor allerlei rechtsgebieden, er zijn zelfs advocaten die parttime werken.”

De orde hoopt dat dat beeld kan worden bijgesteld. “Het zou mooi zijn als er door het project ook meer allochtone advocaten bij komen, maar het gaat erom dat rechtenstudenten de juiste afweging maken.”

In september start de werving voor een nieuwe groep studenten van de VU en EUR. Als het coaches een succes blijken, hoopt de orde ook studenten van andere universiteiten in het project te betrekken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail