‘De angst voor terreur is overdreven’

Screenshot uit de BBC-documentaire The Power of Nightmares (2004).

Wordt de dreiging van terrorisme overdreven in de media? Zijn we daardoor banger voor terrorisme dan nodig is? Een groep studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen organiseert vanavond een congres over deze vragen.

Noortje van OdijkStudenten van het Von Humboldt College, een extracurriculair honoursprogramma voor bachelorstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen, zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het onderwerp terrorisme en angst. Ze hebben er een wetenschappelijk artikel over geschreven, filmpjes over gemaakt en er een website voor gebouwd. Ook hebben ze rond het thema het congres ‘Angst: Onze grootste terrorist?’ georganiseerd dat vanavond in het Academiegebouw plaatsvindt. Onder meer terrorismeexpert Bob de Graaf en NOS-journalist Peter ter Velde zullen daar spreken.

Noortje van Odijk, tweedejaars bachelorstudent Pyschologie, is één van de organisatoren.

Noortje, zijn we banger voor terrorisme omdat er veel over in de media komt?
“Ja, dit effect noemen we de availability bias. Terrorisme komt zo vaak voor in de media, dat het vaker in je hoofd speelt dan reëel is. Wij vragen ons af: is angst niet onze grote terrorist? Is de angst voor terrorisme wel reëel? We willen overigens niet zeggen dat terrorisme geen probleem is, maar de angst is wel disproportioneel.”

Waarom zijn we minder bang voor natuurrampen?
“Natuurlijk is die angst er ook, maar natuurrampen hebben geen dader. Daden van terreur worden door mensen gepleegd. Acties van mensen wekken meer wantrouwen.”

Als je door de bodyscanner op Schiphol loopt, denk je dan: dit is overdreven?
“Tja, enerzijds veroorzaken die veiligheidsmaatregelen juist extra angst. Het herinnert mensen aan de dreiging. Ik vind sommige maatregelen wel vrij overdreven, zeker al die camera's die overal hangen. Maar je weet niet wat er zou gebeuren als deze veiligheidsmaatregelen er niet zouden zijn. Zelf heb ik er niet zoveel problemen mee, ik heb niks te verbergen.”

Ben jij bang als je in een vliegtuig zit naast een man met djellaba en een lange baard?
“Ik ben niet bang aangelegd, maar ik zit wel iets minder gemakkelijk in mijn stoel in zo'n situatie. Mensen zeggen vaak: ik ben niet bang. Maar onbewust voelen ze wel die angst.”

Een van de filmpjes die de studenten maakten:

Advertentie