‘De universiteit had probleem met sportvelden moeten tackelen’

De Utrechtse studentenvoetbal- en -rugbyverenigingen blijven aandringen op een vertraging van de bouw van het nieuwe Transferium waarvoor hun speelvelden moeten wijken. De clubs verwijten de universiteit dat de vervangende velden nog niet gereed zijn. Collegelid Hans Amman vindt dat de clubs de zaak te zwaar aanzetten.

“Alsof je een slome vent van mijlenver op je af ziet komen, en hem dan toch niet weet te tackelen”. Zo omschrijft de rugbyvereniging USRS de handelswijze van de universiteit in een brandbrief aan het college van bestuur. Eerder stelden de voetballers de ontwikkelingen rondom de velden al aan de kaak.

De sporters menen dat de universiteit had kunnen weten dat de nieuwe velden nog niet klaar zijn als dit voorjaar de werkzaamheden rondom de parkeervoorziening van start gaan. De verdediging van projectmanager Johan Reusen eerder in DUB vinden zij ongeloofwaardig. Volgens Reusen hadden slechte weersomstandigheden de universiteit parten gespeeld na het inzaaien van de velden.

De sporters kregen onlangs steun van de gemeenteraadsfracties van D66 en VVD die het gemeentebestuur om uitleg vroegen. Wethouder Den Besten gaf daarbij aan dat van uitstel van de bouw van het Transferium geen sprake kan zijn. De verenigingen hopen echter nog steeds dat er in de planning van de werkzaamheden ruimte is om hen het seizoen in De Uithof af te laten maken. “USRS, RUS, USHC en Odysseus zullen de komende tijd alles aanwenden om de bouw van het Transferium te kunnen vertragen”, zo is in de brief van de rugbyers te lezen.

Ook Hans Amman, lid van het universitaire college van bestuur, gaf maandag na afloop van een universiteitsraadsvergadering aan dat uitstel niet mogelijk is. Gezien het feit dat er nog een aantal belangrijke stappen genomen moeten worden in het bouwproces, schat hij echter dat de verenigingen hoogstens twee maanden elders onderdak moeten zien te vinden. Een te overbruggen termijn, vindt Amman.

Het collegelid betreurt de huidige opstelling van de verenigingen in het licht van de grote investeringen die het universiteitsbestuur de afgelopen periode heeft gedaan in het sportcomplex Olympos. Hij benadrukt bovendien dat er hard gewerkt wordt aan het gereed krijgen van in ieder geval één van de velden en dat met de clubs zal worden gezocht naar alternatieve speellocaties.

XB

Advertentie