‘Een Amerikaanse studieschuldcrisis ligt op de loer’

Body: 

De UIT-loper die deze week door Utrecht struint, zal er niet over willen nadenken. Maar de kans is aanwezig dat hij over vier jaar met een aanzienlijke studieschuld zit. In Amerika zijn inmiddels bezorgde en verontwaardigde geluiden te horen over de oplopende schulden.

De UIT-loper die deze week door Utrecht struint, zal er niet over willen nadenken. Maar de kans is aanwezig dat hij over vier jaar met een aanzienlijke studieschuld zit. In Amerika zijn inmiddels bezorgde en verontwaardigde geluiden te horen over de oplopende schulden.

De groei van de omvang van de leningen die Nederlandse studenten aangaan, is opmerkelijk. In 2004 moesten minder dan 50.000 afgestudeerden een studieschuld afbetalen. Nu zijn dat er al meer dan 87.000. Het gemiddelde geleende gedrag is gestegen van bijna 8.000 euro naar meer dan 13.000 euro, zo laten cijfers van de IB-Groep zien.

Volgens het NIBUD vraagt ongeveer een kwart van de huidige eerstejaars een rentedragende lening aan. De organisatie voorziet dat deze eerstejaars over vier jaar een gemiddelde schuld van meer dan 15.000 euro hebben.

De Nederlandse situatie is natuurlijk niet te vergelijken met die in Amerika. Zo moeten Amerikaanse ex-studenten meestal ook terugbetalen als hun inkomenspositie dat niet toelaat. Maar berichtgeving in de Huffington Post geeft wellicht toch te denken, nu hier alom wordt aangedrongen op een grotere eigen investering in de studie.

De studieschulden die Amerikanen hebben uitstaan bij overheidsinstellingen en bedrijven zijn de afgelopen vier jaar met bijna eenderde gegroeid. Het totale bedrag aan openstaande leningen wordt geschat op 830 miljard dollar. Voor het eerst is de omvang van de studieschulden in de VS nu groter dan de creditcardschulden.

Journaliste Anya Kamenetz vindt dat de situatie doet denken aan de Amerikaanse hypotheekcrisis. “De leningen worden verstrekt onder het mom van het geven van kansen, maar beginnen nu te lijken op een massale oplichting van de sociaal achtergestelden.”

Volgens Kamenetz wordt een groep jongeren waarvan een relatief groot deel nooit een diploma haalt, opgezadeld met hoge schulden. De journaliste noemt het dan ook niet verbazingwekkend dat steeds minder Amerikaanse jongeren een opleiding in het hoger onderwijs lijken te ambiëren.

XB

Facebook Twitter Whatsapp Mail