‘Een feestje? We voelden ons bedreigd!’

Heel even werden de krakers boos. Hoe haalde de universiteit het in haar hoofd om uitgerekend hen te beschuldigen van onverantwoordelijk gedrag? Maar afgezien van dit korte intermezzo verliep het kort geding ‘UU versus woongroep Marburglaan’ donderdagochtend 14 oktober in een zeer vriendelijke sfeer.

De twee partijen troffen elkaar in de rechtszaal omdat de universiteit het gekraakte pand (het voormalige onderkomen van Landbouwhuisdieren) zo snel mogelijk ontruimd wil zien. Als hoofdreden noemde advocaat Koolen de op 8 oktober uitgevoerde asbestinventarisatie. Daaruit was onomstotelijk komen vast te staan dat het pand op dit moment moet worden aangemerkt als ‘ongezond voor permanente bewoning en verblijf’.

De discussie draaide grotendeels om deze laatste formulering. Ook de krakers ontkennen niet dat er mogelijk sporen van asbest in de lucht aanwezig zijn. Gezien de maatregelen die zij intussen hebben genomen, kan het volgens woordvoerder Judith Malotaux echter onmogelijk gaan om grotere risico’s dan wonen in een grote stad  of in de buurt van een snelweg met zich meebrengen.  

Malotaux: “Bovendien was al in 2007 duidelijk dat er asbest in het pand zit. Toch hebben er daarna nog twee jaar mensen gewerkt. Wij hebben nu dezelfde veiligheidsmaatregelen getroffen als de universiteit indertijd gedaan heeft. Waarom zou wonen in het pand voor ons dan nu opeens wel riskant zijn?”

Advocaat Van Hulst benadrukte in zijn pleidooi wat de krakers allemaal hebben gedaan om de verspreiding van asbest tegen te gaan. “Mijn cliënten hebben niet alleen losgelaten tape om kieren in plafonds en schachtdeuren te dichten, opnieuw goed vastgeplakt, ze hebben ook een lekkage gestopt en openstaande ramen gesloten om zo de mogelijke verspreiding van in de lucht zwevende asbestdeeltjes tegen te gaan. Dankzij de kraak is het risico op het vrijkomen van asbest eerder kleiner dan groter geworden.”

Juist vanwege hun grote inzet toonden de  krakers zich onaangenaam getroffen door de suggestie van Koolen dat zij in het pand feest hadden gevierd. “Ik vind het heel naar dat de universiteit dat zegt, terwijl het in feite ging om een overval door dronken diergeneeskundestudenten”, reageerde Judith Malotaux. “Wij werden om half vijf ruw gewekt en voelden ons echt bedreigd. Nee, dat was geen fijne nacht.”

Tijdens de zitting meldde directeur Vastgoed en Campus Dries Berendsen dat nog deze week een contract met een sloopbedrijf zal worden gesloten, waarna de sloop op 1 november van start zal gaan. Omdat de krakers al eerder hadden toegezegd het pand dan vrijwillig te zullen verlaten, vroeg de rechter zich af of de zaak nu echt zo spoedeisend was. Konden de partijen er niet onderling uitkomen?

Vanwege de aansprakelijkheid van de universiteit als eigenaar van het pand bleven Koolen en Berendsen echter aandringen op een snelle beslissing, waarop de rechter toezegde vrijdag om 12 uur uitspraak te zullen doen.

EH

Advertentie